Свідоцтво на торговельну марку № 243927 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 243927 (заявка m201610100): diagnostic diapers; dd
(111)
Номер свідоцтва
243927
(210)
Номер заявки
m201610100
(151)
Дата реєстрації знака
10.07.2018
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
06.05.2026
(220)
Дата подання заявки
06.05.2016
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.07.2018, бюл. № 13/2018
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

синій; чорний;

(731)
Заявники

«ПАЛМА ГРУП С. А.»;
Авеню Борегард, 1, СН-1700, Фрібург, Швейцарія (CH)

(732)
Власники

«ПАЛМА ГРУП С. А.»;
Авеню Борегард, 1, СН-1700, Фрібург, Швейцарія (CH)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Спасський І. О.;
А/с 140, м. Одеса, 65114 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Пелюшки поглинаючі для немовлят; підгузки для немовлят; пелюшки поглинаючі для хворих на нетримання; підгузки для хворих на нетримання; підгузки (пелюшки) для домашніх тварин; підгузки дитячі (трусики) 

Інші торговельні марки цього власника