Заявка на торговельну марку № m201311396 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201311396: дэж
(210)
Номер заявки
m201311396
(220)
Дата подання заявки
01.07.2013
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний; білий; темно-червоний;

(731)
Заявники
(740)
Довірена особа
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; артисти-виконавці (керування справами -); аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування [тестування] психологічне для відбирання працівників; виставки (влаштовування -) на комерційні або рекламні потреби; відповідачі телефонні (послуги -) для відсутніх абонентів; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; газети (передплачування -) [посередництво]; готелі (керування справами в -); громадська думка (визначання -); демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; довідки ділові; документи (множення -); допомога в керуванні справами; досліджування ділове; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; замовлення на купівлю (адміністративне обробляння -); записування повідомин; засоби комунікації (представлення продуктів через -), з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; звіти про стан рахунків (складання -); зв'язок з громадськістю (послуги щодо -); зразки (розповсюджування -); імпортно-експортні агентства; інвойсування; інформування ділове; канцелярські машини і обладдя (наймання [прокат] -); керування (допомога у комерційному або промисловому -); керування (дорадча допомога в діловому -); керування (комерційне -) ліцензуванням товарів і послуг для інших; керування комп'ютерними файлами; керування справами (допомога в -); керування справами (консультування щодо -); керування справами (поради щодо налагоджування і -); керування справами артистів-виконавців; керування справами в готелях; комерційна інформація і консультації для споживачів [центри підтримки споживачів]; комерційне або промислове керування (допомога у -); комерційне інформування (агентства -); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комплектування штату працівників; комп'ютерні бази даних (збирання інформації до-); комп'ютерні бази даних (упорядковування [систематизування] інформації -); консультації для споживачів (комерційна інформація і -) [центри підтримки споживачів]; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; ліцензування товарів і послуг для інших (комерційне керування -); манекенники (послуги -) для рекламування або сприяння продажеві; машинописні роботи; множення документів; написання рекламних текстів; обробляння (адміністративне -) замовлень на купівлю; обробляння текстів; огляд преси (послуги щодо -); оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; оцінювання вовни; оцінювання ділове; оцінювання лісу [дерева] на пні; оцінювання лісу [дерева] на пні; перевіряння рахунків [аудит]; передплачування газет [посередництво]; передплачування телекомунікаційних послуг для інших; перенаймання приміщень; підприємництво (фахове консультування щодо -); платіжні документи (готування -); податкові декларації (складання -); послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів [комерційна допомога]; послуги постачання для інших [закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам]; послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги з порівнювання цін; пошук спонсорів; працевлаштовування (служби -); представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; прогнозування економічне; промислове керування (допомога у комерційному або -); психологічне випробовування [тестування] для відбирання працівників; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; реклами (наймання [орендування] місця на -); рекламний час на засобах інформування (наймання -); рекламні агентства; рекламні матеріали (наймання [прокат] -); рекламні матеріали (оновлювання, коригування та удосконалювання -); рекламні матеріали (розповсюджування -); рекламні смуги (готування -); рекламні тексти (написання -); рекламні тексти (публікування -); рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розвідування ділове; роздрібний продаж (представлення продуктів через засоби комунікації з метою -); розклеювання афіш, об'яв; розміщування об'яв поза приміщеннями; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; собівартість (аналізування -); споживачі (комерційна інформація і консультації для -) [центри підтримки споживачів]; сприяння продажеві [посередництво]; стан рахунків (складання звітів про -); статистичні дані (збирання -); текст (обробляння -); тексти (написання рекламних-); телевізійне рекламування; телекомунікаційні послуги (передплачування -) для інших; телефонні відповідачі (послуги -) для відсутніх абонентів; торговельні автомати (наймання [прокат] -); упорядковування [систематизування] інформації комп'ютерних баз даних; фотокопіювальна техніка (наймання [прокат] -); фотокопіювання; штат працівників (комплектування -); штат працівників (консультування щодо -); шукання відомостей [інформації, даних] в комп'ютерних файлах для інших; ярмарки (влаштовування -) на комерційні або рекламні потреби 

Кл.41:

Академії (навчання в -); атестування [освіта]; атракціони (парки -); аудіо апаратура (наймання [прокат] -); бібліотеки (видавання книжок із -); бібліотеки перемісні (послуги -); видавання книжок [видавництва]; видавання книжок із бібліотек; видовища (створювання -); видовищні декорації (наймання [прокат] -); викладання; вистави (презентації -); виставки (влаштовування [культурних і навчальних] -); виховування; виховування (інформування щодо -); виховування в дошкільних закладах; відеокамери (наймання [прокат] -); відеомагнітофони (наймання [прокат] -); відеоплівки (записування на -); відеострічки (монтування -); відеофільми (наймання [прокат] -); відеофільми (створювання -); влаштовування та проводіння зборів, мітингів, демонстрацій; влаштовування громадських заходів; влаштовування балів; влаштовування видовищ [послуги імпресаріо]; влаштовування виставок [культурних і навчальних]; влаштовування змагань [навчальних або дозвільних]; влаштовування і провадження навчання на практичних семінарах; влаштовування і проводіння з'їздів; влаштовування і проводіння колоквіумів; влаштовування і проводіння конференцій; влаштовування і проводіння прес-конференцій; влаштовування і проводіння концертів; влаштовування і проводіння семінарів; влаштовування і проводіння симпозіумів; влаштовування конкурсів краси; влаштовування лотерей; влаштовування спортивних змагань; гімнастичне навчання; гольф (забезпечування необхідним для -); готування радіо- і телевізійних програм; декорації видовищні (наймання [прокат] -); декорації театральні (наймання [прокат] -); дискотеки [сховища звукозаписових дисків] (послуги-); дозвілля; дозвілля (інформування щодо -); дозвілля, ігри (забезпечування приміщенням для -); дошкільні заклади (виховування в-); дресирування тварин; дублювання; електронні настільні видавничі засоби (готування публікацій за допомогою -); забави; забезпечування приміщенням для дозвілля, ігор; забезпечування спортивним устаткуванням; заочні курси; звіринці [зоопарки]; звукозаписувачі (наймання [прокат] -); з'їзди (влаштовування і проводіння -); змагання (влаштовування -) [навчальних або дозвільних]; змагання (влаштовування спортивних-); зустрічі [дозвілля] (планування-); ігри на гроші (послуги щодо -); ігрові послуги через комп'ютерні мережі; інформування щодо виховування; інформування щодо дозвілля; інформування щодо розваг; казино (обслуговування-); каліграфічні послуги; караоке-послуги; кінопроектори і приладдя (наймання [прокат] -); кіностудії; кінотеатри (обслуговування -); кінофільми (наймання [прокат] -); клуби (дозвілля і навчання в -); клуби здоров'я (обслуговування -); книжки (видавання -) [видавництва]; колоквіуми (влаштовування і проводіння -); конкурси краси (влаштовування -); конференції (влаштовування і проводіння -); концерти (влаштовування і проводіння-); лотереї (влаштовування-); мікрофільми (знімання-); мова жестів (перекладання з мови і на -); моделі для художників (надавання -); монтування відео стрічок; музейні послуги [презентації, виставки]; музичне композиціювання (послуги щодо -); мюзик-холи; навчання; навчання індивідуальне; навчання практичне; навчання релігійне [духовне]; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; написання текстів, крім рекламних; нічні клуби; новини (служба -); обладдя для стадіонів (наймання [прокат] -); облаштовування дозвілля; орієнтування професійне [поради щодо освіти і навчання]; оркестри (послуги -); освіта; освітлювальна апаратура для театрів та телестудій (наймання [прокат] -); пансіони, школи-інтернати; парки атракціонів; перекладання з мови і на мову жестів; перекладачі (послуги -); перемісні бібліотеки (послуги -); підводне споряддя (наймання [прокат] -); планування зустрічей [дозвільних]; попереднє замовляння місць на видовища; послуги з розміщування інформаційних матеріалів, крім рекламних; практичне навчання; практичні семінари (влаштовування і провадження навчання на-); презентації вистав; приймачі (наймання [прокат] радіо- і телевізійних -); професійне орієнтування [поради щодо освіти і навчання]; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; публікування текстів, крім рекламних; радіо- і телевізійні приймачі (наймання [прокат] -); радіо- і телевізійні програми (готування -); радіопередачі розважальні; релігійне [духовне] навчання; розваги; розваги (інформування щодо -); розважання [послуги артистів]; семінари (влаштовування і проводіння -); симпозіуми (влаштовування і проводіння -); служба новин; спортивне споряддя (наймання [прокат] -), крім транспортних засобів; спортивні змагання (хронометраж -); спортивні табори (послуги -); споряддя підводне (наймання [прокат] -); споряддя спортивне (наймання [прокат] -), крім транспортних засобів; стадіонне обладдя (наймання [прокат] -); створювання видовищ; створювання відеофільмів; студії записування (послуги -); субтитрування; сценаристи (послуги -); табори відпочинку (влаштовування розваг у -); табори спортивні (послуги -); тварини (дресирування -); театральні вистави; театральні декорації (наймання [прокат] -); театральні каси [розваги]; тексти (написання -), крім рекламних; тексти (публікування -), крім рекламних; телевізійні передачі розважальні; телевізійні приймачі (наймання [прокат] радіо-і -); телевізійні програми (готування радіо- і -); тенісні корти (наймання [прокат] -); фізичне виховування; фільми (наймання [прокат] -); фільми (створювання -); фотографування; фоторепортажі; хронометраж спортивних змагань; цирки; цифрове зображання (послуги щодо -). 

Інші торговельні марки цього власника