Заявка на торговельну марку № m201116994 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201116994: таскомбанк; tac
(210)
Номер заявки
m201116994
(220)
Дата подання заявки
26.10.2011
(731)
Заявники
(740)
Довірена особа
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; аналізування фінансове; антикваріат (оцінювання); банківські операції; банківські рахунки (надавання прямого доступу до) з хатнього [домашнього] комп'ютера; борги (агентства вертання); вартість ремонту (визначання) [фінансове оцінювання]; взаємні безготівкові [клірингові] розрахунки; взаємні фонди (створювання); визначання вартості ремонту [фінансове оцінювання]; випускання дорожніх чеків; випускання кредитних [виплатних] карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; гроші (обмінювання); дебетові картки (послуги за); добродійний фонд (збирання коштів до); доброчинство фінансове; дорожні чеки (випускання); експертування податкове; житло (наймання [орендування]); житлове керування; житлові контори; життя (страхування); забезпечування житлом (посередництво у); зберігання цінностей; збирання коштів до добродійного фонду; збирання наймової плати; збирання пожертв; здоров'я (страхування); інформування про зміни біржового курсу; інформування страхове; інформування фінансове; квартири (наймання [орендування]); керування фінансове; клірингові [взаємні безготівкові] розрахунки; консультування фінансове; консультування щодо страхування; контори [офіси] (наймання [орендування]) [нерухоме майно]; кошти (вкладання); кошти (переказування електронне); коштовності (оцінювання); кредитні [виплатні] картки (випускання); кредитні [виплатні] картки (обслуговування за); купування на виплат [в кредит]; лізингування [орендування] [довгострокове наймання] нерухомого майна; ліквідування фірм (послуги щодо) [фінансові]; майно (агентства нерухомого); майно (керування нерухомим); марки (оцінювання); мистецькі твори (оцінювання); митне посередництво; морське страхування; надавання позики на виплат [в кредит]; наймання на виплат [в кредит]; наймова плата (збирання); нерухоме майно (агентства); нерухоме майно (керування); нерухоме майно (лізингування [орендування] [довгострокове наймання]); нерухоме майно (оцінювання); нерухоме майно (посередництво у найманні); нещасні випадки (страхування від); нумізматика (оцінювання предметів); обмінювання грошей; опікунство (послуги щодо); офіси [контори] (наймання [орендування]) [нерухоме майно]; оцінювання антикваріату; оцінювання коштовностей оцінювання марок; оцінювання мистецьких творів; оцінювання нерухомого майна; оцінювання предметів нумізматики; оцінювання фінансове [страхування, банківські операції, нерухоме майно]; ощадні банки; пенсійні каси (послуги); перевіряння справжності чеків; переказування коштів (електронне); підзаставні банківські позики; податкове експортування; пожежі (страхування від); пожертви (збирання); позики фінансові (надавання); позикові агентства; позичання під заставу; поручництво (послуги у); посередництво [забезпечування агентами-посередниками]; посередництво біржове; прямий доступ до банківських рахунків з хатнього [домашнього] комп'ютера (надавання); сейфи (зберігання у); страхове інформування; страхове посередництво; страхування; страхування (консультування щодо); страхування (послуги фахівців із); ферми сільськогосподарські (довгострокове наймання [лізингування]); фінансове доброчинство; фінансове інформування; фінансове керування; фінансове консультування; фінансове оцінювання [страхування, банківські операції, нерухоме майно]; фінансування; цінні папери (випускання); цінні папери (посередницькі послуги щодо); цінності (зберігання); чеки (перевіряння справжності) 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки