Свідоцтво на торговельну марку № 172586 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 172586 (заявка m201222363): internet-banking; tac 24; тас24; таскомбанк
(111)
Номер свідоцтва
172586
(210)
Номер заявки
m201222363
(151)
Дата реєстрації знака
25.06.2013
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
24.12.2022
(220)
Дата подання заявки
24.12.2012
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.06.2013, бюл. № 12/2013
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

синій; червоний; білий;

(731)
Заявники

Публічне акціонерне товариство «ТАСКОМБАНК»;
Вул. Куренівська, 15 А, м. Київ, 04073 (UA)

(732)
Власники

Публічне акціонерне товариство «ТАСКОМБАНК»;
Вул. Симона Петлюри, 30, м. Київ, 01032 (UA)

(740)
Довірена особа

Іонушас Сергій Костянтинович;
Вул. Герцена буд. 17-25, оф. 166, м. Київ, 04050

(750)
Адреса для листування

Іонушас Сергій Костянтинович;
А/с 84, м. Київ, 01133 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; посередницькі послуги щодо акцій та облігацій; аналізування фінансове; оцінювання антикваріату; банківські операції; банківські послуги на дому за допомогою електронних систем; агентства вертання боргів; визначання вартості ремонту (фінансове оцінювання); взаємні безготівкові (клірингові) розрахунки; випускання дорожніх чеків; випускання кредитних (виплатних) карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; обмінювання грошей; послуги за дебетовими картками; збирання коштів до добродійного фонду; доброчинство фінансове; експертування податкове; наймання (орендування) житла (квартир); житлове керування; житлові контори; страхування життя; посередництво у забезпечуванні житлом; зберігання цінностей; збирання грошових пожертв; збирання наймової плати; страхування здоров'я; інформування про зміни біржового курсу; інформування страхове; інформування фінансове; керування фінансове; консультування фінансове; консультування щодо страхування; наймання (орендування) контор (офісів) (нерухомого майна); електронне переказування коштів; оцінювання коштовностей; обслуговування за кредитними (виплатними) картками; лізингування (орендування) (довгострокове наймання) нерухомого майна; послуги щодо ліквідування фірм (фінансові); агентства нерухомого майна; керування нерухомим майном; оцінювання марок; оцінювання мистецьких творів; митне посередництво; морське страхування; надавання позики на виплат (в кредит); наймання (орендування) на виплат (в кредит); оцінювання нерухомого майна; посередництво у найманні нерухомого майна; страхування від нещасних випадків; оцінювання предметів нумізматики; послуги щодо опікунства; фінансове оцінювання вовни; фінансове оцінювання лісу на пні; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); послуги щодо пенсійних виплат; перевіряння справжності чеків; підзаставні банківські позики; страхування від пожеж; надавання фінансових позик; позикові агентства; позичання під заставу; послуги у поручництві; посередництво біржове; посередництво в реалізації вуглецевих кредитів; послуги ощадних банків; послуги резервних фондів; зберігання у сейфах; страхове посередництво; послуги фахівців із страхування; факторингові операції; довгострокове наймання (лізингування) сільськогосподарських ферм; фінансування; фонди взаємодопомоги; посередницькі послуги щодо цінних паперів 

Інші торговельні марки цього власника