Заявка на торговельну марку № m202107134 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202107134: таскомбанк; azure card
(210)
Номер заявки
m202107134
(220)
Дата подання заявки
26.03.2021
(441)
Дата публікації заявки
29.04.2021
(731)
Заявники
(740)
Довірена особа
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Апарати та інструменти для записування, передавання, відтворювання або обробляння звуку, зображень чи даних; записані та завантажні медіафайли, комп'ютерне програмне забезпечення, чисті цифрові або аналогові носії інформації для записування та зберігання даних; касові апарати, рахувальні пристрої; апарати для обробляння інформації; аудіоінтерфейси; банкомати; біочипи; бланки біометричних ідентифікаційних карток; відеофайли завантажні; голограми; графічні зображення для мобільних телефонів завантажні; екранні заставки - скринсейвери для комп'ютерів записані або завантажні; електронні банківські платіжні картки; електронні платіжні картки для здійснення розрахунків; електронні видання завантажні; електронні гаманці завантажні; електронні дисплеї для відображання даних у вигляді цифр; емотікони для мобільних телефонів завантажні; зчитувачі (обладнання для обробляння інформації); зчитувачі штрихових кодів; зчитувачі QR-кодів; ідентифікаційні картки магнітні; інтерактивні сенсорні термінали; інтерфейси для комп'ютерів; картинки, заставки для мобільних телефонів, смартфонів і портативних пристроїв завантажні; картки з інтегрованими мікросхемами (смарт-картки); картки-ключі кодовані; кодовані магнітні картки; комп'ютерне програмне забезпечення записане; комп'ютерні програми завантажні; комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані; комп'ютерні програмні додатки завантажні; комп'ютерні програмні додатки для інтернет-банкінгу завантажні; комп'ютерні програмні платформи записані або завантажні; криптографічні ключі для отримування та витрачання криптовалют завантажні; магнітні носії платіжної інформації; оптичні зчитувачі знаків; оптичні носії інформації; передавачі електронних сигналів; персональні цифрові секретарі; платіжні термінали; пристрої та обладнання для зберігання, передавання та обміну даних; програмне забезпечення для портативних пристроїв; програмне забезпечення для платіжних механізмів, що встановлюється на комп'ютери, телефони, смартфони, портативні пристрої; програмне забезпечення для здійснювання взаєморозрахунків; файли зображувальні завантажні; чипи (інтегральні схеми) 

Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; організовування та адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; аналітичні інформаційні послуги на комерційні або рекламні потреби; аудит підприємницької діяльності; аудит фінансовий; бухгалтерський облік; вивчання ринку; виписування рахунків; готування платіжних документів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних товарів та у здійсненні вибору серед надавачів послуг; забезпечування відгуками від користувачів на комерційні або рекламні потреби; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності; забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; забезпечування рейтингами від користувачів на комерційні або рекламні потреби; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; комп'ютеризоване ведення справ; маркетинг; маркетингові досліджування у банківській сфері; менеджмент у банківській сфері; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; організовування і проведення різноманітних заходів, акцій, промо-акцій, кампаній, опитувань і презентацій на комерційні або рекламні потреби; послуги агентств комерційного інформування; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з порівнювання цін; послуги зі створювання та керування списками подарунків; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо комерційного лобіювання; послуги щодо комерційного посередництва; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розміщування в мережі Інтернет на вебсторінках і на вебсайтах рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг,; яке дозволяє усім зацікавленим особам зручно замовляти ці послуги з вебсторінок і вебсайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про надавані послуги; складання звітів про стан рахунків; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; складання профілю цільової аудиторії на комерційні або маркетингові потреби; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій, різноманітних благодійних і розважальних заходів; створювання рекламних фільмів, відеороликів і презентацій; фахове консультування щодо підприємницької діяльності 

Кл.36:

Фінансові операції, кредитно-грошові операції та банківські послуги; послуги зі страхування; операції з нерухомим майном; аналізування фінансове; аутсорсингові послуги щодо фінансових операцій; банківські послуги з використанням онлайн-платформи; банківські послуги з перевіряння фінансової інформації; випускання кредитних карток; випускання електронних платіжних карток; вкладання коштів; готування цінової інформації для оцінювання витрат; дистанційне банківське обслуговування; довірче керування фінансовими активами; дорадчі послуги щодо заборгованості; електронне переказування віртуальних валют; електронне переказування коштів; електронне переказування коштів за різноманітні товари та послуги з використанням електронних платіжних карток, смарт-карток; забезпечування фінансовою інформацією; забезпечування фінансовою інформацією за допомогою вебсайтів; зберігання у сейфах; зберігання цінностей; збирання коштів на благодійність; здійснення фінансових операцій в Україні та за її межами; інвестиційно-банківські послуги; інвестування капіталу; іпотечні банківські операції; інформування і консультування щодо кредитування фізичних та юридичних осіб; інформування і консультування щодо здійснювання електронних платежів і взаєморозрахунків; касове обслуговування; кліринг фінансовий; консультування фахове щодо банківських послуг; котирування біржове; краудфандинг; кредитування під заставу; надавання знижок іншим особам у закладах-учасниках, за умови використання членської картки або електронної платіжної картки чи смарт-картки; надавання кредитів на електронну платіжну картку в режимі онлайн; надавання позик (фінансування); надавання позик з розстроченням платежу; надавання поручительств; надавання банківських послуг щодо здійснювання платежів та взаєморозрахунків, в тому числі в режимі онлайн або з використанням інформаційних технологій; надавання банківських послуг щодо оплати рахунків через вебсайти; надавання банківських послуг щодо обслуговування мобільних платежів; надавання миттєвих та короткострокових позик (фінансування), в тому числі в режимі онлайн; надавання споживчих кредитів; надавання фінансових послуг в режимі онлайн; обмінювання грошей; обробляння платежів за дебетовими картками; обробляння платежів за кредитними картками; організовування збору коштів; перевіряння дійсності чеків; позичання під заставу; послуги бюро кредитних історій; послуги взаємних фондів; послуги з інтернет-банкінгу; послуги з надавання фінансових гарантій; послуги з фінансування; послуги оплати електронним гаманцем; послуги ощадних банків; послуги резервних фондів; страхування кредитів; факторингові операції; фахове консультування щодо кредитування в режимі онлайн; фінансове інформування, в тому числі з використанням банку даних і відомостей про клієнтів стосовно історії покупок власника картки та відповідної історії здійснення платежів; фінансове керування; фінансове керування виплатами з відшкодовування витрат для інших; фінансове консультування; фінансове оцінювання щодо банківських операцій; фінансове спонсорство; фінансові досліджування; фінансові операції з обмінювання віртуальних валют; фінансові послуги з випускання смарт-карток для здійснення розрахунків за товари або послуги; фінансові послуги клірингових установ; фінансові послуги процесингових центрів,; в тому числі: щодо процесування транзакцій,; розрахунків між учасниками платіжної системи,; обробки клірингових файлів,; роботи термінальних пристроїв,; персоналізації платіжних карток,; розгляду оскаржених транзакцій емітента і еквайєра; фінансові послуги щодо купівлі товарів із розстроченням платежу; фінансові послуги щодо лізингу майна з правом його купівлі; фінансові послуги щодо обміну електронних одиниць вартості за допомогою онлайнового сервісу; фінансові послуги щодо пенсійного забезпечування 

Інші торговельні марки цього власника