Свідоцтво на торговельну марку № 297111 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 297111 (заявка m202017032): таскомбанк; просто картка
(111)
Номер свідоцтва
297111
(210)
Номер заявки
m202017032
(151)
Дата реєстрації знака
28.04.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
20.08.2030
(220)
Дата подання заявки
20.08.2020
(441)
Дата публікації заявки
07.09.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
28.04.2021, бюл. № 17/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний; сірий;

(731)
Заявники

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК»;
Вул. Симона Петлюри, 30, м. Київ, 01032 (UA)

(732)
Власники

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК»;
Вул. Симона Петлюри, 30, м. Київ, 01032 (UA)

(740)
Довірена особа

Боруха Людмила Леонідівна (№ 162);
Вул. Герцена, 17-25, оф. 168, м. Київ, 04050

(750)
Адреса для листування

Боруха Людмила Леонідівна;
Вул. Герцена, 17-25, оф. 168, м. Київ, 04050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Апарати та інструменти для записування, передавання, відтворювання або обробляння звуку, зображень чи даних; записані та завантажні медіафайли, комп'ютерне програмне забезпечення, чисті цифрові або аналогові носії інформації для записування та зберігання даних; касові апарати, рахувальні пристрої; апарати для обробляння інформації; аудіоінтерфейси; банкомати; бланки біометричних ідентифікаційних карток; відеофайли завантажні; голограми; графічні зображення для мобільних телефонів завантажні; екранні заставки - скринсейвери для комп'ютерів записані або завантажні; електронні банківські платіжні картки; електронні платіжні картки для здійснення розрахунків; електронні видання завантажні; електронні гаманці завантажні; емотікони для мобільних телефонів завантажні; зчитувачі (обладнання для обробляння інформації); зчитувачі штрихових кодів; зчитувачі QR-кодів; ідентифікаційні картки магнітні; інтерактивні сенсорні термінали; інтерфейси для комп'ютерів; картинки, заставки для мобільних телефонів, смартфонів і портативних пристроїв завантажні; картки з інтегрованими мікросхемами (смарт-картки); картки-ключі кодовані; кодовані магнітні картки; комп'ютерне програмне забезпечення записане; комп'ютерні програми завантажні; комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані; комп'ютерні програмні додатки завантажні; комп'ютерні програмні додатки для інтернет-банкінгу завантажні; комп'ютерні програмні платформи записані або завантажні; криптографічні ключі для отримування та витрачання криптовалют завантажні; магнітні носії платіжної інформації; оптичні зчитувачі знаків; оптичні носії інформації; передавачі електронних сигналів; платіжні термінали; пристрої та обладнання для зберігання, передавання та обміну даних; програмне забезпечення для портативних пристроїв; програмне забезпечення для платіжних механізмів, що встановлюється на комп'ютери, телефони, смартфони, портативні пристрої; програмне забезпечення для здійснювання взаєморозрахунків; файли зображувальні завантажні; чипи (інтегральні схеми) 

Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; аналітичні інформаційні послуги на комерційні або рекламні потреби; аудит підприємницької діяльності; аудит фінансовий; бухгалтерський облік; вивчання ринку; виписування рахунків; готування платіжних документів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних товарів та у здійсненні вибору серед надавачів послуг; забезпечування відгуками від користувачів на комерційні або рекламні потреби; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності; забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; забезпечування рейтингами від користувачів на комерційні або рекламні потреби; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; комп'ютеризоване ведення справ; маркетинг; маркетингові досліджування у банківській сфері; менеджмент у банківській сфері; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; організовування і проведення різноманітних заходів, акцій, промо-акцій, кампаній, опитувань і презентацій на комерційні або рекламні потреби; послуги агентств комерційного інформування; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з порівнювання цін; послуги зі створювання та керування списками подарунків; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо комерційного лобіювання; послуги щодо комерційного посередництва; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розміщування в мережі Інтернет на вебсторінках і на вебсайтах рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг,; яке дозволяє усім зацікавленим особам зручно замовляти ці послуги з вебсторінок і вебсайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про надавані послуги; складання звітів про стан рахунків; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; складання профілю цільової аудиторії на комерційні або маркетингові потреби; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій, різноманітних благодійних і розважальних заходів; створювання рекламних фільмів, відеороликів і презентацій; фахове консультування щодо підприємницької діяльності 

Кл.36:

Страхування; фінансові операції; кредитно-грошові операції; операції з нерухомим майном; аналізування фінансове; аутсорсингові послуги щодо фінансових операцій; банківські послуги; банківські послуги з використанням онлайн-платформи; банківські послуги з перевіряння фінансової інформації; випускання кредитних карток; випускання електронних платіжних карток; вкладання коштів; готування цінової інформації для оцінювання витрат; дистанційне банківське обслуговування; довірче керування фінансовими активами; дорадчі послуги щодо заборгованості; електронне переказування віртуальних валют; електронне переказування коштів; електронне переказування коштів за різноманітні товари та послуги з використанням електронних платіжних карток, смарт-карток; забезпечування фінансовою інформацією; забезпечування фінансовою інформацією за допомогою вебсайтів; збирання коштів на благодійність; здійснення фінансових операцій в Україні та за її межами; інвестиційно-банківські послуги; інвестування капіталу; іпотечні банківські операції; інформування і консультування щодо кредитування фізичних та юридичних осіб; інформування і консультування щодо здійснювання електронних платежів і взаєморозрахунків; касове обслуговування; кліринг фінансовий; консультування фахове щодо банківських послуг; котирування біржове; краудфандинг; кредитування під заставу; надавання знижок іншим особам у закладах-учасниках, за умови використання членської картки або електронної платіжної картки чи смарт-картки; надавання кредитів на електронну платіжну картку в режимі онлайн; надавання позик (фінансування); надавання позик з розстроченням платежу; надавання поручительств; надавання банківських послуг щодо здійснювання платежів та взаєморозрахунків, в тому числі в режимі онлайн або з використанням інформаційних технологій; надавання банківських послуг щодо оплати рахунків через вебсайти; надавання банківських послуг щодо обслуговування мобільних платежів; надавання миттєвих та короткострокових позик (фінансування), в тому числі в режимі онлайн; надавання споживчих кредитів; надавання фінансових послуг в режимі онлайн; обмінювання грошей; обробляння платежів за дебетовими картками; обробляння платежів за кредитними картками; організовування збору коштів; послуги бюро кредитних історій; послуги взаємних фондів; послуги з інтернет-банкінгу; послуги з надавання фінансових гарантій; послуги з фінансування; послуги оплати електронним гаманцем; послуги ощадних банків; послуги резервних фондів; страхування кредитів; факторингові операції; фахове консультування щодо кредитування в режимі онлайн; фінансове інформування, в тому числі з використанням банку даних і відомостей про клієнтів стосовно історії покупок власника картки та відповідної історії здійснення платежів; фінансове керування; фінансове керування виплатами з відшкодовування витрат для інших; фінансове консультування; фінансове оцінювання щодо банківських операцій; фінансове спонсорство; фінансові досліджування; фінансові операції з обмінювання віртуальних валют; фінансові послуги з випускання смарт-карток для здійснення розрахунків за товари або послуги; фінансові послуги клірингових установ; фінансові послуги процесингових центрів,; в тому числі: щодо процесування транзакцій,; розрахунків між учасниками платіжної системи,; обробки клірингових файлів,; роботи термінальних пристроїв,; персоналізації платіжних карток,; розгляду оскаржених транзакцій емітента і еквайєра; фінансові послуги щодо купівлі товарів із розстроченням платежу; фінансові послуги щодо лізингу майна з правом його купівлі; фінансові послуги щодо обміну електронних одиниць вартості за допомогою онлайнового сервісу; фінансові послуги щодо пенсійного забезпечування 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки