Свідоцтво на торговельну марку № 290019 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 290019 (заявка m201829261): #pudracard; pudra card
(111)
Номер свідоцтва
290019
(210)
Номер заявки
m201829261
(151)
Дата реєстрації знака
13.01.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
11.12.2028
(220)
Дата подання заявки
11.12.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
13.01.2021, бюл. № 2/2021
(731)
Заявники

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК»;
Вул. Симона Петлюри, 30, м. Київ, 01032 (UA)

(732)
Власники

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК»;
Вул. Симона Петлюри, 30, м. Київ, 01032 (UA)

(740)
Довірена особа

Боруха Людмила Леонідівна (№ 162);
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050

(750)
Адреса для листування

Боруха Людмила Леонідівна;
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, зважувальні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні апарати та інструменти; апарати та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апарати для записування, передавання або відтворювання звуку чи зображень; магнітні носії інформації, записувальні диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записувальні носії інформації; механізми для приймання оплати для апаратів, що приводяться в дію монетами; касові апарати, рахувальні машини, обладдя для обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерне програмне забезпечення; пристрої для гасіння вогню; аудіоінтерфейси; відеофайли завантажні; голограми; графічні зображення для мобільних телефонів завантажні; екранні заставки (скринсейвери) для комп'ютерів, записані або завантажні; електронні видання завантажні; електронні платіжні картки; з'єднувачі (обладдя для обробляння інформації); зчитувачі (обладдя для обробляння інформації); зчитувачі штрихових кодів; зчитувачі QR-кодів; ідентифікаційні картки магнітні; інтерактивні сенсорні термінали; інтерфейси для комп'ютерів; картинки, заставки для мобільних телефонів, смартфонів і портативних пристроїв завантажні; картки з інтегрованими мікросхемами (смарт-картки); картки-ключі кодовані; кодовані магнітні картки; магнітні носії платіжної інформації; оптичні носії інформації; прикладні програми комп'ютерного програмного забезпечення завантажні; пристрої та обладнання для зберігання, передавання та обміну даних; програмне забезпечення для портативних пристроїв; програмне забезпечення для платіжних механізмів, що встановлюється на комп'ютери, телефони, смартфони, портативні пристрої; програмне забезпечення для здійснювання взаєморозрахунків; файли зображувальні завантажні; чипи (інтегральні схеми) 

Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; аналітичні інформаційні послуги на комерційні або рекламні потреби; аудит фінансовий; бухгалтерський облік; вивчання ринку; виписування рахунків; готування платіжних документів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних товарів та в здійсненні вибору серед надавачів послуг; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; інформування щодо підприємницької діяльності; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; комп'ютеризоване ведення справ; маркетинг; маркетингові досліджування у банківській сфері; менеджмент у банківській сфері; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; організовування і проведення різноманітних заходів, акцій, промо-акцій, кампаній, опитувань і презентацій на комерційні або рекламні потреби; послуги агентств комерційного інформування; послуги з комерційного посередництва; послуги з порівнювання цін; послуги щодо зв'язків з громадськістю; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошукова оптимізація для сприяння продажам; публікування рекламних текстів; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг,; що дозволяє усім зацікавленим особам зручно замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про надавані послуги; складання звітів про стан рахунків; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій, різноманітних благодійних і розважальних заходів; створювання рекламних фільмів, роликів і презентацій; фахове консультування щодо підприємницької діяльності 

Кл.36:

Страхування; фінансові операції; кредитно-грошові операції; операції з нерухомим майном; аналізування фінансове; аутсорсингові послуги щодо фінансових операцій; банківські послуги; банківські послуги з використанням он-лайн-платформи; банківські послуги з перевіряння фінансової інформації; випускання кредитних карток; випускання електронних платіжних карток; вкладання коштів; послуги щодо внутрішніх та міжнародних платежів; дистанційне банківське обслуговування; довірче керування фінансовими активами; дорадчі послуги щодо заборгованості; електронне переказування коштів; електронне переказування коштів за різноманітні товари та послуги з використанням електронних платіжних карток, смарт-карток, мобільних телефонів, смартфонів, портативних і комп'ютерних пристроїв; забезпечування фінансовою інформацією за допомогою веб-сайтів; збирання коштів на благодійність; здійснення фінансових операцій в Україні та за її межами; інвестиційно-банківські послуги; інвестування капіталу; іпотечні банківські операції; інформування і консультування щодо кредитування фізичних та юридичних осіб; інформування і консультування щодо здійснювання будь-яких електронних платежів і взаєморозрахунків; касове обслуговування; кліринг фінансовий; консультування фахове щодо банківських послуг; котирування біржове; надавання знижок іншим особам у закладах-учасниках, за умови використання членської картки або смарт-картки; надавання позик (фінансування); надавання позик з розстроченням платежу; надавання поручительств; надавання банківських послуг щодо здійснювання будь-яких платежів та взаєморозрахунків, в тому числі в режимі он-лайн або з використанням інформаційних технологій; надавання банківських послуг щодо оплати рахунків через веб-сайти; надавання банківських послуг щодо обслуговування мобільних платежів; надавання послуг щодо отримання кредитів; надавання послуг щодо прийому будь-яких платежів (комунальні послуги,; мобільний зв'язок,; послуги Інтернет-провайдерів,; кабельне телебачення,; погашення кредитів,; поповнення поточних і карточних рахунків тощо),; в тому числі з використанням інформаційних технологій або в режимі он-лайн; надавання споживчих кредитів; надавання фінансових послуг в режимі он-лайн; надавання фінансових послуг з використанням інтегрованих платіжних механізмів; надавання фінансових послуг щодо влаштовування сервісів з прийому та відправлення платежів; обмінювання грошей; обробляння платежів за дебетовими картками; обробляння платежів за кредитними картками; організовування збору коштів; оцінювання у сфері оподаткування; позичання під заставу; послуги бюро кредитних історій; послуги взаємних фондів; послуги з надавання фінансових гарантій; послуги ощадних банків; фінансові послуги процесингових центрів,; в тому числі: щодо процесування транзакцій,; розрахунків між учасниками платіжної системи,; обробки клірингових файлів,; роботи термінальних пристроїв,; персоналізації платіжних карток,; розгляду оскаржених транзакцій емітента і еквайєра; послуги резервних фондів; страхування кредитів; факторингові операції; фінансове інформування, в тому числі з використанням банку даних і відомостей про клієнтів стосовно історії покупок власника картки та відповідної історії здійснення платежів; фінансове керування; фінансове керування виплатами з відшкодовування витрат для інших; фінансове консультування; фінансове оцінювання щодо банківських операцій; фінансове спонсорство; фінансові послуги; фінансові послуги з випускання смарт-карток для здійснення розрахунків за товари або послуги; фінансові послуги клірингових установ; фінансові послуги щодо купівлі товарів із розстроченням платежу; фінансові послуги щодо лізингу майна з правом його купівлі; фінансові послуги щодо пенсійного забезпечування 

Інші торговельні марки цього власника