Заявка на торговельну марку № m201112074 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201112074: таскомбанк
(210)
Номер заявки
m201112074
(220)
Дата подання заявки
02.08.2011
(731)
Заявники
(740)
Довірена особа
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; Аналізування собівартості; Артисти-виконавці (Керування справами); Аукціонний продаж; Бухгалтерський облік; Вивчання ринку; Визначання громадської думки; Випробовування [тестування] психологічне для відбирання працівників; Виставки (Влаштовування) на комерційні або рекламні потреби; Відповідачі телефонні (Послуги) для відсутніх абонентів; Влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; Влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; Газети (Передплачування) [посередництво]; Готелі (Керування справами в); Громадська думка (Визначання); Демонстрування товарів; Ділове досліджування; Ділове інформування; Ділове оцінювання; Ділове розвідування; Ділові довідки; Довідки ділові; Документи (Множення); Допомога в керуванні справами; Досліджування ділове; Досліджування ринкове; Економічне прогнозування; Експертування на ділову успішність; Замовлення на купівлю (Адміністративне обробляння); Записування повідомин; Засоби комунікації (Представляння продуктів через), з метою роздрібного продажу; Збирання інформації до комп'ютерних баз даних; Збирання статистичних даних; Звіти про стан рахунків (Складання); Зв'язок з громадськістю (Послуги щодо); Зразки (Розповсюджування); Імпортно-експортні агентства; Інвойсування; Інформування ділове; Канцелярські машини і обладдя (Наймання [прокат]); Керування (Допомога у комерційному або промисловому); Керування (Дорадча допомога в діловому); Керування (Комерційне) ліцензуванням товарів і послуг для інших; Керування комп'ютерними файлами; Керування справами (Допомога в); Керування справами (Консультування щодо); Керування справами (Поради щодо налагоджування і); Керування справами артистів-виконавців; Керування справами в готелях, офісно-житлових центра та котеджних містечках; Комерційна інформація і консультації для споживачів [центри підтримки споживачів]; Комерційне або промислове керування (Допомога у); Комерційне інформування (Агентства); Комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; Комплектування штату працівників; Комп'ютерні бази даних (Збирання інформації до); Комп'ютерні бази даних (Упорядковування [систематизування] інформації); Консультації для споживачів (Комерційна інформація і) [центри підтримки споживачів]; Консультування фахове щодо підприємництва; Консультування щодо налагоджування справ; Консультування щодо штату працівників; Ліс [дерево] на пні (Оцінювання); Ліцензування товарів і послуг для інших (Комерційне керування); Манекенники (Послуги) для рекламування або сприяння продажеві; Машинописні роботи; Множення документів; Написання рекламних текстів; Обробляння (Адміністративне) замовлень на купівлю; Обробляння текстів; Огляд преси (Послуги щодо); Оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; Оформляння вітрин; Оцінювання вовни; Оцінювання ділове; Оцінювання лісу [дерева] на пні; Перевіряння рахунків [аудит]; Передплачування газет [посередництво]; Передплачування телекомунікаційних послуг для інших; Перенаймання приміщень; Підприємництво (Фахове консультування щодо); Платіжні документи (Готування); Податкові декларації (Складання); Послуги з порівнювання цін; Послуги з розміщування рекламних матеріалів; Послуги із укладання субдоговорів [комерційна допомога]; Послуги постачання для інших [закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам]; Послуги секретарів; Послуги стенографістів; Пошук спонсорів; Працевлаштовування (Служби); Представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; Прогнозування економічне; Промислове керування (Допомога у комерційному або); Психологічне випробовування [тестування] для відбирання працівників; Публікування рекламних текстів; Радіо рекламування; Реклама поштою; Реклами (Наймання [орендування] місця на); Рекламний час на засобах інформування (Наймання); Рекламні агентства; Рекламні матеріали (Наймання [прокат]); Рекламні матеріали (Оновлювання, коригування та удосконалювання); Рекламні матеріали (Розповсюджування); Рекламні смуги (Готування); Рекламні тексти (Написання); Рекламні тексти (Публікування); Рекламування; Рекламування через комп'ютерну мережу; Розвідування ділове; Роздрібний продаж (Представляння продуктів через засоби комунікації з метою); Розклеювання афіш, об'яв; Розміщування об'яв поза приміщеннями; Розповсюджування зразків; Розповсюджування рекламних матеріалів; Розсилання поштою рекламних матеріалів; Собівартість (Аналізування); Споживачі (Комерційна інформація і консультації для) [центри підтримки споживачів]; Сприяння продажеві [посередництво]; Стан рахунків (Складання звітів про); Статистичні дані (Збирання); Текст (Обробляння); Тексти (Написання рекламних); Телевізійне рекламування; Телекомунікаційні послуги (Передплачування) для інших; Телефонні відповідачі (Послуги) для відсутніх абонентів Торговельні автомати (Наймання [прокат]); Упорядковування [систематизування] інформації комп'ютерних баз даних; Фотокопіювальна техніка (Наймання [прокат]); Фотокопіювання; Штат працівників (Комплектування); Штат працівників (Консультування щодо); Шукання відомостей [інформації, даних] в комп'ютерних файлах для інших; Ярмарки (Влаштовування) на комерційні або рекламні потреби 

Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; Аналізування фінансове; Антикваріат (Оцінювання); Банківські операції; Банківські рахунки (Надавання прямого доступу до) з хатнього [домашнього] комп'ютера; Борги (Агентства вертання); Вартість ремонту (Визначання) [фінансове оцінювання]; Взаємні безготівкові [клірингові] розрахунки; Взаємні фонди (Створювання); Визначання вартості ремонту [фінансове оцінювання]; Випускання дорожніх чеків; Випускання кредитних [виплатних] карток; Випускання цінних паперів; Вкладання коштів; Гроші (Обмінювання); Дебетові картки (Послуги за); Добродійний фонд (Збирання коштів до); Доброчинство фінансове; Дорожні чеки (Випускання); Експертування податкове; Житло (Наймання [орендування]); Житлове керування; Житлові контори; Життя (Страхування); Забезпечування житлом (Посередництво у); Зберігання цінностей; Збирання коштів до добродійного фонду; Збирання наймової плати; Збирання пожертв; Здоров'я (Страхування); Інформування про зміни біржового курсу; Інформування страхове; Інформування фінансове; Квартири (Наймання [орендування]); Керування фінансове; Клірингові [взаємні безготівкові] розрахунки; Консультування фінансове; Консультування щодо страхування; Контори [офіси] (Наймання [орендування]) [нерухоме майно]; Кошти (Вкладання); Кошти (Переказування електронне); Коштовності (Оцінювання); Кредитні [виплатні] картки (Випускання); Кредитні [виплатні] картки (Обслуговування за); Купування на виплат [в кредит]; Лізингування [орендування] [довгострокове наймання] нерухомого майна; Ліквідування фірм (Послуги щодо) [фінансові]; Майно (Агентства нерухомого); Майно (Керування нерухомим); Марки (Оцінювання); Мистецькі твори (Оцінювання); Митне посередництво; Морське страхування; Надавання позики на виплат [в кредит]; Наймання на виплат [в кредит]; Наймова плата (Збирання); Нерухоме майно (Агентства); Нерухоме майно (Керування); Нерухоме майно (Лізингування [орендування] [довгострокове наймання]); Нерухоме майно (Оцінювання); Нерухоме майно (Посередництво у найманні); Нещасні випадки (Страхування від); Нумізматика (Оцінювання предметів); Обмінювання грошей; Опікунство (Послуги щодо); Офіси [контори] (Наймання [орендування]) [нерухоме майно]; Оцінювання антикваріату; Оцінювання коштовностей Оцінювання марок; Оцінювання мистецьких творів; Оцінювання нерухомого майна; Оцінювання предметів нумізматики; Оцінювання фінансове [страхування, банківські операції, нерухоме майно]; Ощадні банки; Пенсійні каси (Послуги); Перевіряння справжності чеків; Переказування коштів (Електронне); Підзаставні банківські позики; Податкове експортування; Пожежі (Страхування від); Пожертви (Збирання); Позики фінансові (Надавання); Позикові агентства; Позичання під заставу; Поручництво (Послуги у); Посередництво [забезпечування агентами-посередниками]; Посередництво біржове; Прямий доступ до банківських рахунків з хатнього [домашнього] комп'ютера (Надавання); Сейфи (Зберігання у); Страхове інформування; Страхове посередництво; Страхування; Страхування (Консультування щодо); Страхування (Послуги фахівців із); Ферми сільськогосподарські (Довгострокове наймання [лізингування]); Фінансове доброчинство; Фінансове інформування; Фінансове керування; Фінансове консультування; Фінансове оцінювання [страхування, банківські операції, нерухоме майно]; Фінансування; Цінні папери (Випускання); Цінні папери (Посередницькі послуги щодо); Цінності (Зберігання); Чеки (Перевіряння справжності) 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки