Свідоцтво на торговельну марку № 195578 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 195578 (заявка m201302489): журнал; мода у вашому форматі; mini
(111)
Номер свідоцтва
195578
(210)
Номер заявки
m201302489
(151)
Дата реєстрації знака
26.01.2015
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
18.02.2023
(220)
Дата подання заявки
18.02.2013
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
26.01.2015, бюл. № 2/2015
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; червоний; білий;

(731)
Заявники

Дочірнє підприємство з 100% інвестиціями «Бурда-Україна»;
Вул. Жилянська, 29, 3 поверх, м. Київ, 01033 (UA)

(732)
Власники

Дочірнє підприємство з 100% інвестиціями «Бурда-Україна»;
Вул. Жилянська, 29, 3 поверх, м. Київ, 01033 (UA)

(750)
Адреса для листування

Дочірнє підприємство з 100% інвестиціями «Бурда-Україна»;
Вул. Жилянська, 29, 3 поверх, м. Київ, 01033 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Друкована продукція, а саме журнали 

Кл.25:

Одяг, взуття, наголовні убори 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи 

Інші торговельні марки цього власника