Свідоцтво на торговельну марку № 175533 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 175533 (заявка m201215139): na-proby; naproby
(111)
Номер свідоцтва
175533
(210)
Номер заявки
m201215139
(151)
Дата реєстрації знака
10.09.2013
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
31.08.2022
(220)
Дата подання заявки
31.08.2012
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.09.2013, бюл. № 17/2013
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий;

(731)
Заявники
(732)
Власники
(750)
Адреса для листування

Дочірнє підприємство з 100% інвестиціями «Бурда-Україна»;
Вул. Жилянська, 29, п. 3, м. Київ, 01033 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії, канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; приладдя для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи 

Кл.38:

Телекомунікації 

Інші торговельні марки цього власника