Свідоцтво на торговельну марку № 165260 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 165260 (заявка m201203464): авто мир; драйв
(111)
Номер свідоцтва
165260
(210)
Номер заявки
m201203464
(151)
Дата реєстрації знака
25.12.2012
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
02.03.2022
(220)
Дата подання заявки
02.03.2012
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.12.2012, бюл. № 24/2012
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

білий; червоний; чорний;

(731)
Заявники

Дочірнє підприємство з 100% інвестиціями «Бурда-Україна»;
Вул. Жилянська, 29, 3-й поверх, м. Київ, 01033 (UA)

(732)
Власники

Дочірнє підприємство з 100% інвестиціями «Бурда-Україна»;
Вул. Жилянська, 29, 3-й поверх, м. Київ, 01033 (UA)

(750)
Адреса для листування

Дочірнє підприємство з 100% інвестиціями «Бурда-Україна»;
Вул. Жилянська, 29, 3-й поверх, м. Київ, 01033 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; приладдя для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше 

Кл.25:

Одяг, взуття, наголовні убори 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи 

Інші торговельні марки цього власника