Свідоцтво на торговельну марку № 278828 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 278828 (заявка m201818652): astra norus
(111)
Номер свідоцтва
278828
(210)
Номер заявки
m201818652
(151)
Дата реєстрації знака
10.07.2020
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
09.08.2028
(220)
Дата подання заявки
09.08.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.07.2020, бюл. № 13/2020
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

синій; відтінки синього; білий;

(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «АСТРАКЕМ-УКРАЇНА»;
Вул. Чорновола, 1, м. Вишневе, Київська обл., 08133 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «АСТРАКЕМ-УКРАЇНА»;
Вул. Чорновола, 1, м. Вишневе, Київська обл., 08133 (UA)

(740)
Довірена особа

Піскова Олена Вілліївна (№ 289);
А/с 4, м. Київ, 03186

(750)
Адреса для листування

Піскова Олена Вілліївна;
А/с 4, м. Київ, 03186 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.1:

Ад'юванти, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби; азотні добрива; азотні добрива, що містять кальцій; бактерійні препарати, крім призначених для медичного та ветеринарного використання; біологічні препарати, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби; водорості морські (добрива); гормони для прискорювання достигання фруктів; горщиковий ґрунт; ґрунт для рослин; гуано; гумус; гумус для поверхневого підживлювання; дефоліанти; добавки хімічні до інсектицидів; добавки хімічні до фунгіцидів; добрива; емульгатори; карбонат натрію; карбонати; керамзит для гідропонного вирощування рослин (субстрат); компост; культури біологічних тканин, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби; культури мікроорганізмів, крім призначених для медичного і ветеринарного використання; нітрат амонію; нітрати; оксалат калію; поверхневий шар ґрунту; поверхнево-активні речовини; препарати для поліпшування стану ґрунту; препарати для регулювання росту рослин; препарати з мікроелементами для рослин; препарати з мікроорганізмів, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби; препарати проти проростання овочів; селітра; сільськогосподарські хімікати, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитицидів; солі (добрива); солі амонію; солі кальцію; солі лужних металів; солі натрію (хімічні сполуки); субстрати для вирощування без ґрунту (сільське господарство); сульфат міді (мідний купорос); сульфати; суперфосфати (добрива); торф (добриво); удобрювальні препарати; фосфати (добрива); хімікати для використання у лісівництві, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитицидів; хімікати для захисту винограду від хвороб; хімікати для плодівництва, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитицидів; хімічні препарати для захисту від мілдью; хімічні препарати для захисту зернових культур від сажкових хвороб 

Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; маркетинг; маркетингові досліджування; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; оновлювання рекламних матеріалів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; послуги агентств комерційного інформування; послуги з комерційного посередництва; послуги імпортно-експортних агентств; послуги щодо роздрібного продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; послуги щодо оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; пряме поштове рекламування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування зовнішнє; розклеювання рекламних плакатів; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; сприяння продажам для інших; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 169038 (заявка m201206450): кемастрапакт/chemastrapact
*169038 m201206450
Свідоцтво торговельну марку № 169027 (заявка m201206434): кемастракюр/chemastracure
*169027 m201206434
Свідоцтво торговельну марку № 169025 (заявка m201206429): кемастраюрі/chemastraury
*169025 m201206429
Свідоцтво торговельну марку № 169044 (заявка m201206508): кемастрадим/chemastradim
*169044 m201206508
Свідоцтво торговельну марку № 169033 (заявка m201206445): кемастравігро/chemastravigro
*169033 m201206445
Свідоцтво торговельну марку № 169672 (заявка m201206430): кемастралібро/chemastralibro
*169672 m201206430
Свідоцтво торговельну марку № 169028 (заявка m201206439): кемастрапоташ/chemastrapotash
*169028 m201206439
Свідоцтво торговельну марку № 169034 (заявка m201206446): кемастраггіс те хімікс 14/ chemastraggis te himix 14
*169034 m201206446
Свідоцтво торговельну марку № 172817 (заявка m201209445): chemastraprid; кемастраприд
*172817 m201209445
Свідоцтво торговельну марку № 169037 (заявка m201206449): кемастрапілан/chemastrapilan
*169037 m201206449
Свідоцтво торговельну марку № 169056 (заявка m201206668): кемастрашейлд/chemastrasheild
*169056 m201206668
Свідоцтво торговельну марку № 169043 (заявка m201206507): кемастрафос/chemastrafos
*169043 m201206507
Свідоцтво торговельну марку № 169026 (заявка m201206433): кемастраренд/chemastrarend
*169026 m201206433
Свідоцтво торговельну марку № 169030 (заявка m201206442): кемастракалніт мг/chemastracalnit mg
*169030 m201206442
Свідоцтво торговельну марку № 169031 (заявка m201206443): кемастратак/chemastratak
*169031 m201206443
Свідоцтво торговельну марку № 169029 (заявка m201206440): кемастра-ап/chemastra-up
*169029 m201206440
Свідоцтво торговельну марку № 169032 (заявка m201206444): кемастрамікс/chemastramix
*169032 m201206444
Свідоцтво торговельну марку № 169036 (заявка m201206448): кемастралад/chemastralade
*169036 m201206448