Заявка на знак № m201206441 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m201206441: кемастрадор/chemastrador
(210)
Номер заявки
m201206441
(220)
Дата подання заявки
11.04.2012
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «АСТРАКЕМ-УКРАЇНА» (UA)

(740)
Довірена особа

Піскова Олена Вілліївна

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Акарициди, бактерицидні засоби, гербіциди, інсектициди, пестициди [отрутохімікати], фунгіциди, препарати для нищення личинок комах, препарати для нищення мишей, препарати для нищення слимаків, препарати для нищення шкідливих тварин 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 169038 (заявка m201206450): кемастрапакт/chemastrapact
*169038 m201206450
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 169027 (заявка m201206434): кемастракюр/chemastracure
*169027 m201206434
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 169025 (заявка m201206429): кемастраюрі/chemastraury
*169025 m201206429
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 169044 (заявка m201206508): кемастрадим/chemastradim
*169044 m201206508
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 169033 (заявка m201206445): кемастравігро/chemastravigro
*169033 m201206445
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 169672 (заявка m201206430): кемастралібро/chemastralibro
*169672 m201206430
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 169028 (заявка m201206439): кемастрапоташ/chemastrapotash
*169028 m201206439
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 169034 (заявка m201206446): кемастраггіс те хімікс 14/ chemastraggis te himix 14
*169034 m201206446
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 172817 (заявка m201209445): chemastraprid; кемастраприд
*172817 m201209445
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 169037 (заявка m201206449): кемастрапілан/chemastrapilan
*169037 m201206449
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 169056 (заявка m201206668): кемастрашейлд/chemastrasheild
*169056 m201206668
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 169043 (заявка m201206507): кемастрафос/chemastrafos
*169043 m201206507
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 278828 (заявка m201818652): astra norus
*278828 m201818652
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 169026 (заявка m201206433): кемастраренд/chemastrarend
*169026 m201206433
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 169030 (заявка m201206442): кемастракалніт мг/chemastracalnit mg
*169030 m201206442
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 169031 (заявка m201206443): кемастратак/chemastratak
*169031 m201206443
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 169029 (заявка m201206440): кемастра-ап/chemastra-up
*169029 m201206440
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 169032 (заявка m201206444): кемастрамікс/chemastramix
*169032 m201206444
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 169036 (заявка m201206448): кемастралад/chemastralade
*169036 m201206448