Свідоцтво на знак № 169038 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 169038 (заявка m201206450): кемастрапакт/chemastrapact
(111)
Номер свідоцтва
169038
(210)
Номер заявки
m201206450
(151)
Дата реєстрації знака
10.04.2013
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
11.04.2022
(220)
Дата подання заявки
11.04.2012
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.04.2013, бюл. № 7/2013
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «АСТРАКЕМ-УКРАЇНА»;
Вул. Чорновола, 1, м. Вишневе, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 08133 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «АСТРАКЕМ-УКРАЇНА»;
Вул. Чорновола, 1, м. Вишневе, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 08133 (UA)

(740)
Довірена особа

Піскова Олена Вілліївна;
А/с 4, м. Київ, 03186

(750)
Адреса для листування

Піскова Олена Вілліївна;
А/с 4, м. Київ, 03186 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Акарициди; бактерицидні засоби; гербіциди; інсектициди; пестициди (отрутохімікати) (препарати для нищення шкідливих тварин); фунгіциди; препарати для нищення личинок комах; препарати для нищення мишей; препарати для нищення слимаків 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 169027 (заявка m201206434): кемастракюр/chemastracure
*169027 m201206434
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 169025 (заявка m201206429): кемастраюрі/chemastraury
*169025 m201206429
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 169044 (заявка m201206508): кемастрадим/chemastradim
*169044 m201206508
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 169033 (заявка m201206445): кемастравігро/chemastravigro
*169033 m201206445
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 169672 (заявка m201206430): кемастралібро/chemastralibro
*169672 m201206430
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 169028 (заявка m201206439): кемастрапоташ/chemastrapotash
*169028 m201206439
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 169034 (заявка m201206446): кемастраггіс те хімікс 14/ chemastraggis te himix 14
*169034 m201206446
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 172817 (заявка m201209445): chemastraprid; кемастраприд
*172817 m201209445
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 169037 (заявка m201206449): кемастрапілан/chemastrapilan
*169037 m201206449
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 169056 (заявка m201206668): кемастрашейлд/chemastrasheild
*169056 m201206668
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 169043 (заявка m201206507): кемастрафос/chemastrafos
*169043 m201206507
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 278828 (заявка m201818652): astra norus
*278828 m201818652
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 169026 (заявка m201206433): кемастраренд/chemastrarend
*169026 m201206433
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 169030 (заявка m201206442): кемастракалніт мг/chemastracalnit mg
*169030 m201206442
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 169031 (заявка m201206443): кемастратак/chemastratak
*169031 m201206443
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 169029 (заявка m201206440): кемастра-ап/chemastra-up
*169029 m201206440
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 169032 (заявка m201206444): кемастрамікс/chemastramix
*169032 m201206444
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 169036 (заявка m201206448): кемастралад/chemastralade
*169036 m201206448