Свідоцтво на знак № 242627 fbПоширити

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 242627 (заявка m201618762): атлант-монитор

242627

m201618762

11.06.2018

29.08.2026

29.08.2016

11.06.2018, бюл. № 11/2018

зелений; чорний;

Товариство з обмеженою відповідальністю «НВП «ТЕТРА»;
Вул. Івана Франка, 2, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 52206 (UA)

Товариство з обмеженою відповідальністю «НВП «ТЕТРА»;
Вул. Івана Франка, 2, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 52206 (UA)

Боруха Людмила Леонідівна (№ 162)

Боруха Людмила Леонідівна;
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050 (UA)

 

Кл.9:

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записові носії інформації; механізми для передоплатних апаратів; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерне програмне забезпечення; пристрої для гасіння вогню; апаратура, крім лікарської (медичної), для аналізування; браслети, що під'єднуються до смарт-пристроїв (вимірювальні інструменти); вимірювальні давачі; вимірювальні інструменти; вимірювальні прилади; вимірювальні прилади електричні; вимірювальні пристрої; високочастотна апаратура; газоаналізатори; газометри (вимірювальні інструменти); диски магнітні і оптичні записані; діагностичні апарати нелікарські (немедичні); електронні видання завантажні; електронні компоненти; зчитувачі (обладдя для обробляння інформації); компакт-диски (зчитна пам'ять); комп'ютерне апаратне забезпечення; комп'ютерне програмне забезпечення та програмні комплекси, що застосовуються в промислових і територіальних системах екологічного, хімічного та радіаційного моніторингу виробничих підприємств та населених пунктів; комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані); комп'ютерні програми для синхронізації даних; контрольно-вимірювальні прилади; лічильники; машини і прилади для випробовування матеріалів; метеорологічні інструменти та прилади; монітори (комп'ютерні програми); покажчики кількості; прикладні програми комп'ютерного програмного статку завантажні; прилади для аналізування повітря; прилади радіаційного і технологічного контролю; пристрої для відеозаписування; пристрої для обробляння інформації; пристрої радіаційного контролю; пристрої контролю радону, торону та їх дочірніх продуктів; пристрої контролю концентрації шкідливих речовин в атмосфері і димових газах; пристрої метеорологічного контролю; програмне забезпечення для портативних пристроїв; програмний статок комп'ютерів записаний; програмні комплекси призначені для безперервного збору та архівування інформації про результати роботи систем радіаційного і технологічного контролю і надавання доступу до цієї інформації за допомогою локальних і глобальних мереж; спостерігальна апаратура електрична; спостерігальні прилади; точні вимірювальні прилади; файли зображувальні завантажні; хімічні апарати і інструменти 

Кл.42:

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення; аналізування комп'ютерної системи; аутсорсингові послуги у сфері інформаційних технологій; вивчання технічних проектів; відновлювання комп'ютерних даних; дистанційне резервне копіювання даних; досліджування і розробляння нових товарів для інших; досліджування у сфері захисту навколишнього середовища; дублювання комп'ютерних програм; електронне зберігання даних; енергоаудит; забезпечування інформацією з комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів; забезпечування пошуковими засобами для інтернету; інжиніринг; інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; калібрування (вимірювання); комп'ютерне програмування; конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні; конвертування даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); консультування з комп'ютерних технологій; консультування у сфері енергозбереження; консультування щодо інформаційних технологій (IT); консультування щодо комп'ютерної безпеки; консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо проектування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; контролювання якості; моніторинг комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу; наукові досліджування; науково-технічне експертування; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; подальше удосконалення та підтримка програмних продуктів; послуги щодо захисту від комп'ютерних вірусів; програмне забезпечення як послуга (SaaS); проектування комп'ютерного програмного забезпечення; прокат веб-серверів; прокат комп'ютерів; прокат комп'ютерного програмного забезпечення; розміщування комп'ютерних сайтів (веб-сайтів); розробляння комп'ютерних систем; розробляння технічної документації; створювання, подальше удосконалення та підтримка програмного забезпечення та програмних комплексів для промислових і територіальних систем екологічного, хімічного та радіаційного моніторингу виробничих підприємств та населених пунктів; технічний аудит; технологічне консультування; хімічний аналіз; хмарне обчислювання даних; хостинг серверів; художнє оформляння (промисловий дизайн); художній дизайн 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки