Заявка на знак № m201615008 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m201615008: атлант-монитор
(210)
Номер заявки
m201615008
(220)
Дата подання заявки
11.07.2016
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «НВП «ТЕТРА» (UA)

(740)
Довірена особа

Боруха Людмила Леонідівна

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні [перевіряльні], рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записові носії інформації; механізми для передоплатних апаратів; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерне програмне забезпечення; пристрої для гасіння вогню; апаратура, крім лікарської [медичної], для аналізування; браслети, що під'єднуються до смарт-пристроїв [вимірювальні інструменти]; вимірювальні давачі; вимірювальні інструменти; вимірювальні прилади; вимірювальні прилади електричні; вимірювальні пристрої; високочастотна апаратура; газоаналізатори; газометри [вимірювальні інструменти]; диски магнітні і оптичні записані; діагностичні апарати нелікарські [немедичні]; електронні видання завантажні; електронні компоненти; зчитувачі [обладая для обробляння інформації]; компакт-диски [зчитна пам'ять]; комп'ютерне апаратне забезпечення; комп'ютерне програмне забезпечення; комп'ютерне програмне забезпечення та програмні комплекси, що застосовуються в промислових і територіальних системах екологічного, хімічного та радіаційного моніторингу виробничих підприємств та населених пунктів; комп'ютерні програми [завантажний програмний статок]; комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування [записані]; комп'ютерні програми для синхронізації даних; контрольно-вимірювальні прилади; лічильники; машини і прилади для випробовування матеріалів; метеорологічні інструменти та прилади; монітори [комп'ютерні програми]; покажчики кількості; прикладні програми комп'ютерного програмного статку завантажні; прилади для аналізування повітря; прилади радіаційного і технологічного контролю; пристрої для відеозаписування; пристрої для обробляння інформації; пристрої радіаційного контролю; пристрої контролю радону, торону та їх дочірніх продуктів; пристрої контролю концентрації шкідливих речовин в атмосфері і димових газах; пристрої метеорологічного контролю; програмне забезпечення для портативних пристроїв; програмний статок комп'ютерів записаний; програмні комплекси призначені для безперервного збору та архівування інформації про результати роботи систем радіаційного і технологічного контролю і надавання доступу до цієї інформації за допомогою локальних і глобальних мереж; спостерігальна апаратура електрична; спостерігальні прилади; точні вимірювальні прилади; файли зображувальні завантажні; хімічні апарати і інструменти 

Кл.42:

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення; аналізування комп'ютерної системи; аутсорсингові послуги у сфері інформаційних технологій; вивчання технічних проектів; відновлювання комп'ютерних даних; дистанційне резервне копіювання даних; досліджування і розробляння нових товарів для інших; досліджування у сфері захисту навколишнього середовища; дублювання комп'ютерних програм; електронне зберігання даних; енергоаудит; забезпечування інформацією з комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів; забезпечування пошуковими засобами для інтернету; інжиніринг; інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; калібрування [вимірювання]; комп'ютерне програмування; конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні; конвертування даних і комп'ютерних програм [крім фізичного перетворювання]; консультування з комп'ютерних технологій; консультування у сфері енергозбереження; консультування щодо інформаційних технологій [IT]; консультування щодо комп'ютерної безпеки; консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо проектування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; контролювання якості; моніторинг комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу; наукові досліджування; науково-технічне експертування; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; подальше удосконалення та підтримка програмних продуктів; послуги щодо захисту від комп'ютерних вірусів; програмне забезпечення як послуга [SaaS]; проектування комп'ютерного програмного забезпечення; прокат веб-серверів; прокат комп'ютерів; прокат комп'ютерного програмного забезпечення; розміщування комп'ютерних сайтів [веб-сайтів]; розробляння комп'ютерних систем; розробляння технічної документації; створювання, подальше удосконалення та підтримка програмного забезпечення та програмних комплексів для промислових і територіальних систем екологічного, хімічного та радіаційного моніторингу виробничих підприємств та населених пунктів; технічний аудит; технологічне консультування; хімічний аналіз; хмарне обчислювання даних; хостинг серверів; художнє оформляння [промисловий дизайн]; художній дизайн 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 45456 (заявка 2002097357): тетра; tetpa
*45456 2002097357
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 242626 (заявка m201618759): атлант-протокол
*242626 m201618759
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 41829 (заявка 2002097358)
*41829 2002097358
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 242627 (заявка m201618762): атлант-монитор
*242627 m201618762

Схожі торговельні марки