Свідоцтво на торговельну марку № 242626 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 242626 (заявка m201618759): атлант-протокол
(111)
Номер свідоцтва
242626
(210)
Номер заявки
m201618759
(151)
Дата реєстрації знака
11.06.2018
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
29.08.2026
(220)
Дата подання заявки
29.08.2016
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
11.06.2018, бюл. № 11/2018
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

світло-синій; чорний;

(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «НВП «ТЕТРА»;
Вул. Івана Франка, 2, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 52206 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «НВП «ТЕТРА»;
Вул. Івана Франка, 2, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 52206 (UA)

(740)
Довірена особа

Боруха Людмила Леонідівна (№ 162);
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050

(750)
Адреса для листування

Боруха Людмила Леонідівна;
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записові носії інформації; механізми для передоплатних апаратів; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерне програмне забезпечення; пристрої для гасіння вогню; апаратура, крім лікарської (медичної), для аналізування; браслети, що під'єднуються до смарт-пристроїв (вимірювальні інструменти); вимірювальні давачі; вимірювальні прилади електричні; вимірювальні пристрої; високочастотна апаратура; газоаналізатори; газометри (вимірювальні інструменти); диски магнітні і оптичні записані; діагностичні апарати нелікарські (немедичні); електронні видання завантажні; електронні компоненти; зчитувачі (обладдя для обробляння інформації); компакт-диски (зчитна пам'ять); комп'ютерне апаратне забезпечення; комп'ютерне програмне забезпечення та програмні комплекси, що застосовуються в промислових і територіальних системах екологічного, хімічного та радіаційного моніторингу виробничих підприємств та населених пунктів; комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані); комп'ютерні програми для синхронізації даних; контрольно-вимірювальні прилади; лічильники; машини і прилади для випробовування матеріалів; метеорологічні інструменти та прилади; монітори (комп'ютерні програми); покажчики кількості; прикладні програми комп'ютерного програмного статку завантажні; прилади для аналізування повітря; прилади радіаційного і технологічного контролю; пристрої для відеозаписування; пристрої для обробляння інформації; пристрої радіаційного контролю; пристрої контролю радону, торону та їх дочірніх продуктів; пристрої контролю концентрації шкідливих речовин в атмосфері і димових газах; пристрої метеорологічного контролю; програмне забезпечення для портативних пристроїв; програмний статок комп'ютерів записаний; програмні комплекси призначені для безперервного збору та архівування інформації про результати роботи систем радіаційного і технологічного контролю і надавання доступу до цієї інформації за допомогою локальних і глобальних мереж; спостерігальна апаратура електрична; спостерігальні прилади; точні вимірювальні прилади; файли зображувальні завантажні; хімічні апарати і інструменти 

Кл.42:

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення; аналізування комп'ютерної системи; аутсорсингові послуги у сфері інформаційних технологій; вивчання технічних проектів; відновлювання комп'ютерних даних; дистанційне резервне копіювання даних; досліджування і розробляння нових товарів для інших; досліджування у сфері захисту навколишнього середовища; дублювання комп'ютерних програм; електронне зберігання даних; енергоаудит; забезпечування інформацією з комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів; забезпечування пошуковими засобами для інтернету; інжиніринг; інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; калібрування (вимірювання); комп'ютерне програмування; конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні; конвертування даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); консультування з комп'ютерних технологій; консультування у сфері енергозбереження; консультування щодо інформаційних технологій (IT); консультування щодо комп'ютерної безпеки; консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо проектування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; контролювання якості; моніторинг комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу; науково-технічне експертування; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; подальше удосконалення та підтримка програмних продуктів; послуги щодо захисту від комп'ютерних вірусів; програмне забезпечення як послуга (SaaS); прокат веб-серверів; прокат комп'ютерів; прокат комп'ютерного програмного забезпечення; розміщування комп'ютерних сайтів (веб-сайтів); розробляння комп'ютерних систем; розробляння технічної документації; створювання, подальше удосконалення та підтримка програмного забезпечення та програмних комплексів для промислових і територіальних систем екологічного, хімічного та радіаційного моніторингу виробничих підприємств та населених пунктів; технічний аудит; технологічне консультування; хімічний аналіз; хмарне обчислювання даних; хостинг серверів; художнє оформляння (промисловий дизайн); художній дизайн 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки