Свідоцтво на торговельну марку № 253660 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 253660 (заявка m201707367): study plus
(111)
Номер свідоцтва
253660
(210)
Номер заявки
m201707367
(151)
Дата реєстрації знака
11.02.2019
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
05.04.2027
(220)
Дата подання заявки
05.04.2017
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
11.02.2019, бюл. № 3/2019
(731)
Заявники

Яценко Олена Анатоліївна;
Вул. Михайла Грушевського, ###, кв. ###, м. Київ, 01021 (UA)

(732)
Власники

Яценко Олена Анатоліївна;
Вул. Михайла Грушевського, ###, кв. ###, м. Київ, 01021 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Старчук Євген Валерійович;
Вул. Володимирська, 10, оф. 1-5, м. Київ, 01001

(750)
Адреса для листування

Старчук Євген Валерійович;
Вул. Володимирська, 10, оф. 1-5, м. Київ, 01001 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.41:

Академії (освіта); викладання; освітні послуги; заочні курси; інформування щодо освіти; навчання індивідуальне; послуги з усного перекладу; послуги перекладачів; проведення екскурсійних турів. 

Інші торговельні марки цього власника