Свідоцтво на торговельну марку № 322919 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 322919 (заявка m201919352): travel plus dream
(111)
Номер свідоцтва
322919
(210)
Номер заявки
m201919352
(151)
Дата реєстрації знака
03.08.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
12.07.2029
(220)
Дата подання заявки
12.07.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
03.08.2022, бюл. № 31/2022
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий;

(731)
Заявники

Яценко Олена Анатоліївна;
Вул. Михайла Грушевського, ###, кв. ###, м. Київ, 01021 (UA)

(732)
Власники

Яценко Олена Анатоліївна;
Вул. Михайла Грушевського, ###, кв. ###, м. Київ, 01021 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Старчук Євген Валерійович;
Вул. Володимирська, 10, оф. 108, м. Київ, 01001

(750)
Адреса для листування

Старчук Євген Валерійович;
Вул. Рейтарська, 18. оф.10, м. Київ, 01054 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Керування діяльністю вільнонайманих працівників; консультування з керування персоналом; написання біографічних довідок для інших; написання резюме для інших; підбирання персоналу; послуги агентств працевлаштування; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності). 

Кл.41:

Академії (освіта); викладання; влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування і проведення колоквіумів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення концертів; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); влаштовування і проведення семінарів; влаштовування і проведення симпозіумів; влаштовування конкурсів краси; інформування щодо відпочинку; інформування щодо освіти; інформування щодо розваг; кінопокази; освітні послуги; проведення екскурсійних турів; розважальні послуги; послуги перекладачів; заочні курси; навчання індивідуальне; послуги з усного перекладу. 

Кл.43:

Послуги агентств із забезпечування житлом (у готелях, пансіонатах); резервування місць в готелях; резервування тимчасового житла. 

Інші торговельні марки цього власника