Свідоцтво на торговельну марку № 121130 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 121130 (заявка m200819175): об'єднані майбутнім; обєднані
(111)
Номер свідоцтва
121130
(210)
Номер заявки
m200819175
(151)
Дата реєстрації знака
12.04.2010
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
16.10.2018
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
23.10.2018
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
23.10.2028
(220)
Дата подання заявки
23.10.2008
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
12.04.2010, бюл. № 7/2010
(731)
Заявники

Яценко Олена Анатоліївна;
Пров. Інженерний, ###, кв. ###, м. Київ, 01010 (UA)

(732)
Власники

Яценко Олена Анатоліївна;
Пров. Інженерний, ###, кв. ###, м. Київ, 01010 (UA)

(750)
Адреса для листування

Яценко Олена Анатоліївна;
Пров. Інженерний, ###, кв. ###, м. Київ, 01010 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Служби працевлаштовування; психологічне випробовування (тестування) для відбирання працівників; рекламні агентства; комплектування штату працівників. 

Кл.36:

Наймання (орендування) житла; житлове керування; агентства нерухомого майна. 

Кл.39:

Влаштовування подорожей; пасажирське перевозіння; екскурсії туристські; перевозіння подорожувальників; попереднє замовляння подорожей. 

Кл.41:

Видавання книжок; викладання; виховування; виховування в дошкільних закладах; влаштовування і проводіння конференцій; влаштовування змагань (навчальних або дозвільних); послуги клубів здоров'я; навчання, зокрема індивідуальне; влаштовування спортивних змагань; послуги перекладачів. 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 318633 (заявка m202014024): люди, об'єднані майбутнім (лом); обєднані
*318633 m202014024