Заявка на знак № m201508054 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m201508054: телеком фиеста
(210)
Номер заявки
m201508054
(220)
Дата подання заявки
03.06.2015
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий;

(731)
Заявники

Приватне акціонерне товариство «ДАТАГРУП» (UA)

(740)
Довірена особа

Гончаров Андрій Миколайович

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.38:

Абонентський телеграфний зв'язок; послуги агентства телеграфного і телефонного інформування; наймання (прокат) апаратури для посилання повідомлень; викликання по радіо чи по телефону (послуги); інформування щодо телекомунікаційних послуг; надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; електронна пошта; послуги щодо електронних оповіщальних дощок (телекомунікаційні послуги); надавання телекомунікаційних каналів для замовляння товарів за телевізійною рекламою; наймання (прокат) апаратури для зв'язку (телекомунікації); зв'язок за допомогою волоконно-оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; телеграфний зв'язок; телефонний зв'язок; телевізійне транслювання кабельними мережами; комп'ютерне передавання повідомлень і зображень; телевізійне транслювання; наймання (прокат) модемів; надавання доступу до баз даних; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; надавання доступу до чатів (форумів для дискусій) в інтернеті; агентства новин; передавання телеграм; факсимільне передавання; передавання повідомлень; послуги голосової пошти; радіотранслювання; радіотелефонний зв'язок; супутниковий зв'язок; телеграфні послуги; послуги з телекомунікаційної маршрутизації та з'єднування; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; послуги телеконференцзв'язку; наймання (прокат) телефонів; телефонні послуги; наймання (прокат) факсимільної апаратури 

Інші торговельні марки цього власника