Заявка на знак № m200503834 fbПоширити

Заявка на знак для товарів і послуг № m200503834: plus

m200503834

08.04.2005

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Денн Марк»;
 (UA)

Сухарєва Валентина Вікторівна

 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи, всі послуги, що включені до 35 класу, в тому числі: агентства комерційного інформування; аукціонний продаж; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; готування рекламних смуг; демонстрування товарів; демонстрування товарів за допомогою комп'ютерних мереж; ділове досліджування; ділове інформування за допомогою комп'ютерних мереж; ділове інформування за допомогою радіомовлення; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ринкове; економічне прогнозування; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; імпортно-експортні агентства; інформування ділове; керування комп'ютерними файлами; керування справами артистів-виконавців; наймання місця для розміщення реклами в комп'ютерних мережах; наймання [орендування] місця на рекламу; наймання [прокат] рекламних матеріалів; наймання рекламного часу на засобах інформування; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; поради щодо налагоджування і керування справами; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; послуги постачання для інших [закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам]; послуги стенографістів; послуги щодо зв'язку з громадськістю; послуги щодо огляду преси; психологічне випробовування [тестування] для відбирання працівників; публікування рекламних текстів; публікування рекламних текстів за допомогою комп'ютерних мереж; радіорекламування; рекламна діяльність в комп'ютерних мережах; рекламування через комп'ютерну мережу; реклама поштою; рекламні агентства; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розвідування ділове; розклеювання афіш, об'яв; розміщування об'яв поза приміщеннями; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розповсюдження рекламних матеріалів в комп'ютерних мережах; розсилання поштою рекламних матеріалів; служби працевлаштовування; сприяння продажеві [посередництво]; сприяння продажеві [посередництво] за допомогою комп'ютерних мереж; статистичне інформування; телевізійне рекламування; упорядковування [систематизування] інформації комп'ютерних баз даних; фахове консультування щодо підприємництва; фотокопіювання; шукання відомостей [інформації, даних] в комп'ютерних файлах [для інших] 

Кл.38:

Зв'язок, всі послуги, що включені до 38 класу, в тому числі: абонентський телеграфний зв'язок; агентства новин; викликання по радіо чи по телефону [послуги]; електронна пошта; зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок телеграфний; зв'язок телефонний; інформування щодо далекого зв'язку [телекомунікації]; кабельне телевізійне мовлення; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; мовлення кабельне телевізійне; мовлення телевізійне; надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; наймання [прокат] апаратури для зв'язку [телекомунікації]; наймання [прокат] апаратури для посилання повідомин; наймання [прокат] модемів; наймання [прокат] телефонів; наймання [прокат] факсимільної апаратури; передавання [доставляння] інформації; передавання [доставляння] інформації на відстані; передавання [доставляння] звуку; передавання [доставляння] музичних творів на відстані; передавання повідомин і зображень комп'ютерне; передавання телеграм; передавання факсимільне; посилання повідомив; посилання телеграм; послуги агентств телеграфного і телефонного інформування; послуги телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; послуги щодо електронних оповіщальних дощок [телекомунікаційні послуги]; послуги щодо радіоконференцій; послуги щодо телеконференцій; радіомовлення; радіомовлення за допомогою комп'ютерних мереж; радіомовлення на ультракоротких хвилях; радіотрансляція; радіотрансляція на ультракоротких хвилях; радіотелефонний зв'язок; супутниковий зв'язок; телевізійне мовлення; телеграфний зв'язок; телеграфні послуги; телефонний зв'язок; телефонні послуги; факсимільне передавання 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечення навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів, всі послуги, що включені до 41 класу, в тому числі: атестування [освіта]; видавання книжок [видавництва]; видавання книжок із бібліотек; викладання; виховування; виховування в дошкільних закладах; відтворювання звуку; відтворювання звуку на відстані; відтворювання зображень; відтворювання зображень на відстані; відтворювання музичних творів; відтворювання музичних творів на відстані; влаштовування балів; влаштовування видовищ [послуги імпресаріо]; влаштовування виставок [культурних і навчальних]; влаштовування змагань [навчальних або дозвільних]; влаштовування і провадження навчання на практичних семінарах; влаштовування і проводіння з'їздів; влаштовування і проводіння колоквіумів; влаштовування і проводіння конференцій; влаштовування і проводіння семінарів; влаштовування і проводіння симпозіумів; влаштовування конкурсів краси; влаштовування лотерей; влаштовування розваг у таборах відпочинку; влаштовування спортивних змагань; гімнастичне навчання; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; готування радіо- і телевізійних програм; дозвілля; дозвілля і навчання в клубах; дресирування тварин; дублювання; забави; забезпечування необхідним для гольфу; забезпечування приміщенням для дозвілля, ігор; забезпечування спортивним устаткованням; заочні курси; записування на відеоплівку; звіринці [зоопарки]; знімання мікрофільмів; ігрові послуги через комп'ютерні мережі; інформування щодо виховування; інформування щодо дозвілля; інформування щодо розваг; караоке-послуги; кіностудії; м'юзик-холи; монтування відеострічок; музейні послуги [презентації, виставки]; навчання; навчання в академіях; навчання індивідуальне; навчання практичне; навчання релігійне [духовне]; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; надавання моделей для художників; наймання [прокат] аудіо апаратури; наймання [прокат] видовищних декорацій; наймання [прокат] відеокамер; наймання [прокат] відеомагнітофонів; наймання [прокат] відеоплівок; наймання [прокат] відеофільмів; наймання [прокат] звукозаписувачів; наймання [прокат] кінопроекторів і приладдя; наймання [прокат] кінофільмів; наймання [прокат] театральних декорацій; наймання [прокат] обладдя для стадіонів; наймання [прокат] освітлювальної апаратури для театрів та телестудій; наймання [прокат] підводного споряддя; наймання [прокат] радіо- і телевізійних приймачів; наймання [прокат] спортивного споряддя [крім транспортних засобів]; наймання [прокат] тенісних кортів; наймання [прокат] фільмів; нічні клуби; облаштовування дозвілля; обслуговування казино; обслуговування кінотеатрів; обслуговування клубів здоров'я; орієнтування професійне [поради щодо освіти і навчання]; освіта; пансіони, школи-інтернати; парки атракціонів; перекладання з мови і на мову жестів; планування зустрічей [дозвілля]; попереднє замовляння місць на видовища; послуги дискотек [сховищ звукозаписових дисків]; послуги оркестрів; послуги перекладачів; послуги перемісних бібліотек; послуги спортивних таборів; послуги студій записування; послуги сценаристів; послуги щодо ігор на гроші; послуги щодо музичного композиціювання; послуги щодо цифрового зображання; практичне навчання; презентації вистав; професійне орієнтування [поради щодо освіти і навчання]; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; публікування текстів, крім рекламних; радіовистави; радіовистави розважальні; радіопередачі розважальні; радіорепортажі; радіорепортажі розважальні; розваги; розважання [послуги артистів]; служба новин; створювання видовищ; створювання відеофільмів; створювання радіо- і телевізійних програм; створювання радіо- і телевізійних програм розважальних; створювання інформаційно-розважальних радіо- і телевізійних програм; створювання радіовистав; створювання радіовистав розважальних; створювання радіорепортажів; створювання радіорепортажів розважальних; створювання фільмів; субтитрування; театральні вистави; телевізійні передачі розважальні; фізичне виховування; фотографування; фоторепортажі; хронометраж спортивних змагань; цирки 

Схожі торговельні марки