Заявка на знак № m200614697 fbПоширити

Заявка на знак для товарів і послуг № m200614697: padio 5; радіо; радио; radio

m200614697

25.09.2006

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Денн Марк»;
 (UA)

Сухарєва Валентина Вікторівна

 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; готування платіжних документів; готування рекламних смуг; демонстрування товарів; демонстрування товарів за допомогою комп'ютерних мереж; ділове досліджування; ділове інформування за допомогою комп'ютерних мереж; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; імпортно-експортні агентства; інформування ділове; керування комп'ютерними файлами; керування справами артистів-виконавців; керування справами в готелях; комплектування штату працівників; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо керування справами; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; машинописні роботи; множення документів; наймання місця для розміщування реклами в комп'ютерних мережах; наймання (орендування) місця на реклами; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; наймання рекламного часу на засобах інформування; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; оцінювання вовни; оцінювання лісу (дерева) на пні; перевіряння рахунків (аудит); перенаймання приміщень; передплачування газет (посередництво); поради щодо налагоджування і керування справами; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги телефонних відповідачів (для відсутніх абонентів); послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо огляду преси; публікування рекламних текстів; публікування рекламних текстів за допомогою комп'ютерних мереж; радіорекламування; рекламна діяльність в комп'ютерних мережах; рекламування за допомогою мережі Інтернет; реклама поштою; рекламні агентства; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання афіш, об'яв; розміщування в місцях оптової та роздрібної торгівлі асортименту товарів, а також інформації про товари і послуги на веб-сторінці, на користь іншим особам, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари; розміщування об'яв поза приміщеннями; розміщування товарних вагонів за допомогою комп'ютера; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів в комп'ютерних мережах; розсилання поштою рекламних матеріалів; складання звітів про стан рахунків; складання податкових деклорацій; служби працевлаштовування; сприяння продажеві (посередництво); сприяння продажеві (посередництво) за допомогою комп'ютерних мереж; статистичне інформування; телевізійне рекламування; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах (для інших) 

Кл.38:

Зв'язок; абонентський телеграфний зв'язок; агентства новин; викликання по радіо чи по телефону (послуги); електронна пошта; зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок телеграфний; зв'язок телефонний; інформування щодо далекого зв'язку (телекомунікації); кабельне телевізійне мовлення; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; мовлення телевізійне; надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; наймання (прокат) апаратури для зв'язку (телекомунікації); наймання (прокат) апаратури для посилання повідомин; наймання (прокат) модемів; наймання (прокат) телефонів; наймання (прокат) факсимільної апаратури; передавання (доставляння) інформації; передавання (доставляння) інформації на відстані; передавання (доставляння) звуку; передавання (доставляння) музичних творів на відстані; передавання телеграм; посилання повідомин; посилання телеграм; послуги агентств телеграфного і телефонного інформування; послуги телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; послуги щодо електронних сповіщальних дощок (телекомунікаційні послуги); послуги щодо радіоконференцій; послуги щодо телеконференцій; радіомовлення; радіомовлення за допомогою комп'ютерних мереж; радіомовлення на ультракоротких хвилях; радіотрансляція; радіотрансляція на ультракоротких хвилях; радіотелефонний зв'язок; супутниковий зв'язок; телеграфні послуги; телефонні послуги; факсимільне передавання 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечення навчання; розваги (дозвілля, забави); влаштовування спортивних і культурних заходів, атестування (освіта); видавання книжок (видавництва); видавання книжок із бібліотек; викладання; виховування; виховування в дошкільних закладах; відтворювання звуку; відтворювання звуку на відстані; відтворювання зображень; відтворювання зображень на відстані; відтворювання музичних творів; відтворювання музичних творів на відстані; влаштовування балів; влаштовування видовищ (послуги імпресаріо); влаштовування виставок (культурних і навчальних); влаштовування змагань (навчальних або дозвільних); влаштовування і провадження навчання на практичних семінарах; влаштовування і проводіння з'їздів; влаштовування і проводіння колоквіумів; влаштовування і проводіння конференцій; влаштовування і проводіння семінарів; влаштовування і проводіння симпозіумів; влаштовування конкурсів краси; влаштовування лотерей; влаштовування розваг у таборах відпочинку; влаштовування спортивних змагань; гімнастичне навчання; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; готування радіо- і телевізійних програм; дозвілля і навчання в клубах; дресирування тварин; дублювання; забезпечування необхідним для гольфа; забезпечування приміщенням для дозвілля, ігор; забезпечування спортивним устаткованням; заочні курси; записування на відеоплівки; звіринці (зоопарки); знімання мікрофільмів; ігрові послуги через комп'ютерні мережі; інформування щодо виховування; інформування щодо дозвілля; інформування щодо розваг; караоке-послуги; кіностудії; мюзик-холи; монтування відеострічок; музейні послуги (презентації, виставки); навчання; навчання в академіях; навчання індивідуальне; навчання практичне; навчання релігійне (духовне); надавання незавантажних мережних електронних публікацій; надавання моделей для художників; наймання (прокат) аудіоапаратури; наймання (прокат) видовищних декорацій; наймання (прокат) відеокамер; наймання (прокат) відеомагнітофонів; наймання (прокат) відеоплівок; наймання (прокат) відеофільмів; наймання (прокат) звукозаписувачів; наймання (прокат) кінопроекторів і приладдя; наймання (прокат) кінофільмів; наймання (прокат) театральних декорацій; наймання (прокат) обладдя для стадіонів; наймання (прокат) освітлювальної апаратури для театрів та телестудій; наймання (прокат) підводного споряддя; наймання (прокат) радіо- і телевізійних приймачів; наймання (прокат) спортивного споряддя (крім транспортних засобів); наймання (прокат) тенісних кортів; наймання (прокат) фільмів; нічні клуби; облаштовування дозвілля; обслуговування казино; обслуговування кінотеатрів; обслуговування клубів здоров'я; пансіони, школи-інтернати; парки атракціонів; перекладання з мови і на мову жестів; планування зустрічей (дозвілля); попереднє замовляння місць на видовища; послуги дискотек (сховищ звукозаписових дисків); послуги оркестрів; послуги перекладачів; послуги перемісних бібліотек; послуги спортивних таборів; послуги студій записування; послуги сценаристів; послуги щодо ігор на гроші; послуги щодо музичного композиціювання; послуги щодо цифрового зображання; практичне навчання; презентації вистав; професійне орієнтування (поради щодо освіти і навчання); публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; публікування текстів, крім рекламних; радіовистави; радіовистави розважальні; радіопередачі розважальні; радіорепортажі; радіорепортажі розважальні; розважання (послуги артистів); служба новин; створювання видовищ; створювання відеофільмів; створювання радіо- і телевізійних програм розважальних; створювання інформаційно-розважальних радіо - і телевізійних програм; створювання радіовистав; створювання радіовистав розважальних; створювання фільмів; субтитрування; театральні вистави; телевізійні передачі розважальні; фізичне виховування; фотографування; фоторепортажі; хронометраж спортивних змагань; цирки