Заявка на знак № m200612135 fbПоширити

Заявка на знак для товарів і послуг № m200612135: правда

m200612135

15.08.2006

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Денн Марк»;
 (UA)

Сухарєва Валентина Вікторівна

 

Кл.16:

Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; товари для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше, всі товари, що включено до 16 класу, в тому числі: альбоми; альманахи; атласи; блокноти письмові; брошури; буклети; вивіски паперові або картонні; вивіски, таблички паперові або картонні; видання друкові [друковані]; вимпели паперові; відривні календарі; вітальні листівки; газети; графічні зображення; графічні репродукції; графічні роботи друкові [друковані]; друкарська продукція; друкарські кліше; журнали [періодичні видання]; записники; записники канцелярські; інформаційні бюлетні; календарі; каталоги; книги; книжки; комікси [друковані видання]; конверти канцелярські; кульки, пакети паперові; малюнки перевідні; обкладинки канцелярські; періодичні видання друкові [друковані]; поштові листівки; поштові марки; прапорці паперові; проспекти рекламні; фотографії 

Схожі торговельні марки