Свідоцтво на знак № 98107 fbПоширити

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 98107 (заявка m200815769): алт

98107

m200815769

10.10.2008

18.04.2018

19.08.2018

19.08.2028

19.08.2008

10.10.2008, бюл. № 19/2008

Храновський Борис Олександрович;
Вул. Глазунова, 3, кв. 11, м. Київ, 01042 (UA)

Соколинський Василь Борисович;
Вул. Володимирська, 49 А, кв. 25, м. Київ, 01034 (UA)

Кондратюк Ігор Вікторович

Кондратюк Ігор Вікторович;
Вул. Довнар-Запольського, 4, оф. 2, м. Київ, 04116 (UA)

 

Кл.9:

Апаратура, крім лікарської (медичної), для аналізування; віскозиметри; ваги; вакуумметри; газоаналізатори; детектори; дзеркала оптичні; дистилювальні апарати на наукові потреби; дифракційні мікроскопи; дозувальні пристрої; інкубатори для бактерійних культур; одяг, призначений для лабораторій; лабораторні лотки; лазери, крім лікарських (медичних); машини і прилади для випробовування матеріалів; меблі спеціальні лабораторні; металодетектори промислові або військові; мікрометри; мікроскопи; мікротоми; набори препарувальних інструментів до мікроскопів; навчальна апаратура; об'єктиви (лінзи) (оптика); окуляри оптичних приладів; оптичні вироби; оптичні прилади і інструменти; перегінні апарати для лабораторного досліджування; печі лабораторні дослідницькі; прилади для аналізування повітря; поградуйований скляний посуд; покажчики кількості; пробірки; апарати і устатковання, що виробляють рентгенівське проміння, крім лікарських (медичних); рентгенівські апарати, крім лікарських (медичних); реторти; рефрактометри; спектрографи; спектроскопи; спостерігальна апаратура електрична; спостерігальні прилади; стереоскопи; стереоскопні апарати; точні (прецизійні) терези; термометри, крім лікарських (медичних); термостати; тиглі (лабораторні); точні вимірювальні прилади; лабораторні апарати для ферментації; фізичні апарати і прилади; фотометри; хімічні апарати і інструменти; хроматографи лабораторні; прискорювачі частинок; частотоміри 

Кл.10:

Апаратура для лікарського (медичного) аналізування; діагностичні апарати лікарські (медичні); ветеринарні прилади та інструменти; вібратори гарячого повітря лікарські (медичні); вмістини для медичних відходів; гематиметри; соски до годувальних пляшок; діалізатори; інкубатори для немовлят; інкубатори лікарські (медичні); інсуфлятори; апаратура для аналізування крові; лазери на лікарські (медичні) потреби; лікарські (медичні) апарати та інструменти; меблі спеціальні лікарські (медичні); набори інструментів для хірургів і лікарів; офтальмометри; офтальмоскопи; пляшки до крапельниць лікарські (медичні); помпи (насоси) на лікарські (медичні) потреби; посуд фармацевтичний; радіологічні апарати лікарські (медичні); апарати і устатковання для виробляння рентгенівського проміння на лікарські (медичні) потреби; рентгенівські апарати лікарські (медичні); рентгенівські трубки лікарські (медичні); різальні інструменти хірургічні; фільтри для ультрафіолетового проміння лікарські (медичні); ультрафіолетові лампи лікарські (медичні); фізіотерапевтична апаратура; хірургічні апарати, пристрої та інструменти 

Кл.20:

Лікарські (медичні) шафи; меблі; меблі металеві; стелажі (меблі); стільці; столи; столи металеві; умивальники (меблі); шафи; шафи на документи 

Схожі торговельні марки