Свідоцтво на знак № 113964 fbПоширити

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 113964 (заявка m200809853): макролаб

113964

m200809853

26.10.2009

26.02.2018

14.05.2018

14.05.2028

14.05.2008

26.10.2009, бюл. № 20/2009

Храновський Борис Олександрович;
Вул. Глазунова, 3, кв. 11, м. Київ, 01042 (UA)

Храновський Борис Олександрович;
Вул. Глазунова, 3, кв. 11, м. Київ, 01042 (UA)

 

Кл.1:

Хімічні речовини для лабораторних аналізів, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; хімічні реактиви, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; біологічні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; хімікати для очищання (прояснювання) води; газоочищальні речовини; керамічні цідильні (фільтрувальні) матеріали подрібнені; фільтрувальні (цідильні) матеріали (рослинні речовини); фільтрувальні (цідильні) матеріали (хімічні речовини); діагностичні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; ензимові препарати на промислові потреби 

Кл.5:

Реактиви хімічні на лікарські (медичні) або ветеринарні потреби; біологічні препарати ветеринарні; біологічні препарати на лікарські (медичні) потреби; ліки ветеринарні; ліки для людини; ветеринарні препарати; діагностичні препарати на лікарські (медичні) потреби 

Кл.7:

Центрифуги (машини); центрифуги віджимальні; очищальні апарати парові; апарати для очищання ацетилену; центральне вакуумне очищальне устатковання; фільтрувальні (цідильні) машини; міксери (змішувачі) (машини); місильні (перемішувальні) машини; мішалки 

Кл.9:

Апаратура, крім лікарської (медичної), для аналізування; віскозиметри; ваги; вакуумметри; газоаналізатори; детектори; дзеркала оптичні; дистилювальні апарати на наукові потреби; дифракційні мікроскопи; дозувальні пристрої; інкубатори для бактерійних культур; одяг, призначений для лабораторій; лабораторні лотки; лазери, крім лікарських (медичних); машини і прилади для випробовування матеріалів; меблі спеціальні лабораторні; металодетектори промислові або військові; мікрометри; мікроскопи; мікротоми; набори препарувальних інструментів до мікроскопів; навчальна апаратура; об'єктиви (лінзи) (оптика); окуляри оптичних приладів; оптичні вироби; оптичні прилади і інструменти; перегінні апарати для лабораторного досліджування; печі лабораторні дослідницькі; прилади для аналізування повітря; поградуйований скляний посуд; покажчики кількості; пробірки; апарати і устатковання, крім лікарських (медичних), що виробляють рентгенівське проміння; рентгенівські апарати, крім лікарських (медичних); реторти; рефрактометри; спектрографи; спектроскопи; спостерігальна апаратура електрична; спостерігальні прилади; стереоскопи; стереоскопні апарати; точні (прецизійні) терези; термометри, крім лікарських (медичних); термостати; тиглі (лабораторні); точні вимірювальні прилади; апарати лабораторні для ферментації (бродіння); фізичні апарати і прилади; фотометри; хімічні апарати і інструменти; хроматографи лабораторні; прискорювачі частинок; частотоміри 

Кл.10:

Апаратура для лікарського (медичного) аналізування; діагностичні апарати лікарські (медичні); ветеринарні прилади та інструменти; вібратори гарячого повітря лікарські (медичні); вмістини для медичних відходів; гематиметри; пляшки годувальні; діалізатори; інкубатори для немовлят; інкубатори лікарські (медичні); інсуфлятори; апаратура для аналізування крові; лазери на лікарські (медичні) потреби; лікарські (медичні) апарати та інструменти; меблі спеціальні лікарські (медичні); набори інструментів для хірургів і лікарів; офтальмометри; офтальмоскопи; пляшки до крапельниць лікарські (медичні); помпи (насоси) на лікарські (медичні) потреби; посуд фармацевтичний; радіологічні апарати лікарські (медичні); апарати і устатковання для виробляння рентгенівського проміння на лікарські (медичні) потреби; рентгенівські апарати лікарські (медичні); рентгенівські трубки лікарські (медичні); різальні інструменти хірургічні; фільтри для ультрафіолетового проміння лікарські (медичні); ультрафіолетові лампи лікарські (медичні); фізіотерапевтична апаратура; хірургічні апарати, пристрої та інструменти 

Кл.11:

Нагрівальні елементи; нагрівальні пластини; нагрівачі для ванн; нагрівачі повітря; дистилятори (перегінні куби); дистиляційні апарати; стерилізатори; водоочищальне устатковання; водоочищальні апарати і машини; газоочищальне устатковання; очищальне устатковання для стічної води; апарати і машини для очищання повітря; водоцідильні (водофільтрувальні) апарати; устатковання для проціджування (фільтрування) повітря; фільтри (цідила) (деталі побутового або промислового устатковання) 

Кл.20:

Лікарські (медичні) шафи; меблі; меблі металеві; стелажі (меблі); стільці; столи металеві; столи; умивальники (меблі); шафи; шафи на документи 

Кл.35:

Сприяння продажеві (посередництво) 

Кл.42:

Досліджування в бактеріології; досліджування в біології; будівельне проектування; відновлювання комп'ютерної бази даних; досліджування в геології; дизайн в оформлянні інтер'єру; дизайн промисловий; досліджування у сфері захисту навколишнього середовища (довкілля); дублювання комп'ютерних програм; експертування; послуги із захищання від комп'ютерних вірусів; інжиніринг; інсталювання (встановлювання) комп'ютерних програм; калібрування (вимірювання); наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; обслуговування програмного статку комп'ютерів; оновлювання програмного статку комп'ютерів; розробляння програмного статку комп'ютерів; консультування щодо комп'ютерної техніки; комп'ютерне програмування; комп'ютерне системне аналізування; проектування комп'ютерних систем; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); конвертування (перетворювання) даних чи документів з фізичних носіїв на електронні; консультування щодо програмного статку для комп'ютерів; наймання (прокат) веб-серверів; обслуговування та створювання веб-сайтів для інших; досліджування в техніці; вивчання технічних проектів; досліджування в фізиці; хімічні аналізи; досліджування в хімії; послуги фахівців з хімії; перевіряння якості 

Схожі торговельні марки