Свідоцтво на знак № 127948 fbПоширити

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 127948 (заявка m200816623): alt

127948

m200816623

10.09.2010

18.04.2018

04.09.2018

04.09.2028

04.09.2008

10.09.2010, бюл. № 17/2010

Храновський Борис Олександрович;
Вул. Глазунова, 3, кв. 11, м. Київ, 01042 (UA)

Соколинський Василь Борисович;
Вул. Володимирська, 49 А, кв. 25, м. Київ, 01034 (UA)

Кондратюк І.В.

Кондратюк І. В.;
Вул. Довнар-Запольського, 4, оф. 2, м. Київ, 04116 (UA)

 

Кл.5:

Біологічні препарати ветеринарні, біологічні препарати на лікарські (медичні) потреби, ліки ветеринарні, ліки для людини, ветеринарні препарати, всі вищезазначені товари, крім призначених для нищення паразитів; реактиви хімічні на лікарські (медичні) або ветеринарні потреби; діагностичні препарати на лікарські (медичні) потреби 

Кл.7:

Центрифуги (машини); центрифуги віджимальні; очищальні апарати парові; апарати для очищання ацетилену; центральне вакуумне очищальне устатковання; фільтрувальні (цідильні) машини; міксери (змішувачі) (машини); місильні (перемішувальні) машини; мішалки 

Кл.11:

Дистилятори (перегінні куби); дистиляційні апарати; стерилізатори; водоочищальне устатковання; водоочищальні апарати і машини; газоочищальне устатковання; очищальне устатковання для стічної води; апарати і машини для очищання повітря; водоцідильні (водофільтрувальні) апарати; устатковання для проціджування (фільтрування) повітря; фільтри (цідила) (деталі побутового або промислового устатковання) 

Кл.35:

Послуги демонстрування товарів 5, 7, 9, 11, 20 класів; послуги постачання для інших товарів 5, 7, 11 класів; сприяння продажеві товарів 5, 7, 9, 11, 20 класів; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, товарів 5, 7, 9, 11, 20 класів, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари за загальними каталогами цих товарів або у магазинах оптової та роздрібної торгівлі; представляння товарів 5, 7, 9, 11, 20 класів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; влаштовування виставок товарів 5, 7, 9, 11, 20 класів на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків товарів 5, 7, 9, 11, 20 класів на комерційні або рекламні потреби 

Кл.42:

Досліджування в бактеріології; досліджування в біології; відновлювання комп'ютерної бази даних; досліджування в геології; дизайн в оформлянні інтер'єру; досліджування у сфері захисту довкілля; дублювання комп'ютерних програм; послуги із захищання від комп'ютерних вірусів; інжиніринг; інсталювання (встановлювання) комп'ютерних програм; калібрування (вимірювання); наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; обслуговування програмного статку комп'ютерів; оновлювання програмного статку комп'ютерів; розробляння програмного статку комп'ютерів; консультування щодо комп'ютерної техніки; комп'ютерне програмування; комп'ютерне системне аналізування; проектування комп'ютерних систем; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); конвертування (перетворювання) даних чи документів з фізичних носіїв на електронні; консультування щодо програмного статку для комп'ютерів; наймання (прокат) веб-серверів; обслуговування та створювання веб-сайтів для інших; досліджування в техніці; вивчання технічних проектів; досліджування в фізиці; хімічні аналізи; досліджування в хімії; послуги фахівців з хімії; перевіряння якості 

Схожі торговельні марки