Свідоцтво на знак № 15660 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 15660 (заявка 96040836): національна футбольна лотерея тото-лото; toto
(111)
Номер свідоцтва
15660
(210)
Номер заявки
96040836
(151)
Дата реєстрації знака
15.09.2000
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
26.02.2016
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
02.04.2006
(186)
Дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
02.04.2026
(220)
Дата подання заявки
02.04.1996
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.09.2000, бюл. № 4/2000
(731)
Заявники

Спільне українсько-австрійське підприємство у формі акціонерного товариства закритого типу "Україна Футбол Інтернешнл";
01024, м. Київ, вул. Інститутська, 25 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю "УАФ МАРКЕТИНГ";
Пров. Лабораторний, 7 А, м. Київ, 01133 (UA)

(740)
Довірена особа

Гривнак Володимир Володимирович;
П/с 76, м. Київ, 02232

(750)
Адреса для листування

Гривнак В.В.;
П/с 76, м. Київ, 02232 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.36:

Организация лотерей 

Кл.41:

Организация развлекательных и учебных программ,; конкурсов 

Інші торговельні марки цього власника