Свідоцтво на знак № 161674 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 161674 (заявка m201119017): національна збірна команда україни з футболу
(111)
Номер свідоцтва
161674
(210)
Номер заявки
m201119017
(151)
Дата реєстрації знака
25.09.2012
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
30.11.2021
(220)
Дата подання заявки
30.11.2011
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.09.2012, бюл. № 18/2012
(731)
Заявники

Приватне акціонерне товариство «УКРАЇНА ФУТБОЛ ІНТЕРНЕШНЛ»;
Кловський узвіз, 10, м. Київ, 01021 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю "УАФ МАРКЕТИНГ";
Провулок Лабораторний, 7 А, м. Київ, 01133 (UA)

(740)
Довірена особа

Гривнак Володимир Володимирович;
П/с 76, м. Київ, 02232

(750)
Адреса для листування

Гривнак В.В.;
П/с 76, м. Київ, 02232 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове інформування; досліджування ділове; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; імпортно-експортні агентства; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); написання рекламних текстів; оформляння вітрин; передплачування телекомунікаційних послуг для інших; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); пошук спонсорів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; радіорекламування; рекламні агентства; рекламування через комп'ютерну мережу; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Кл.41:

Видавання книжок (видавництва); виховування; влаштовування видовищ (послуги імпресаріо); влаштовування виставок (культурних і навчальних); влаштовування змагань (навчальних або дозвільних); влаштовування і проводіння навчання на практичних семінарах; влаштовування і проводіння концертів; влаштовування і проводіння семінарів; влаштовування спортивних змагань; готування радіо- і телевізійних програм; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; дозвілля (забави, розваги); забезпечування спортивним устаткованням; ігрові послуги через комп'ютерні мережі; інформування щодо дозвілля; наймання (прокат) спортивного споряддя, крім транспортних засобів; облаштовування дозвілля; послуги з розміщування інформаційних матеріалів, крім рекламних; послуги сценаристів; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; публікування текстів, крім рекламних; створювання видовищ; створювання відеофільмів; телевізійні передачі розважальні; фізичне виховування; фотографування; фоторепортажі 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки