Свідоцтво на знак № 175100 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 175100 (заявка m201206925): ole! ole!
(111)
Номер свідоцтва
175100
(210)
Номер заявки
m201206925
(151)
Дата реєстрації знака
10.09.2013
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
19.04.2022
(220)
Дата подання заявки
19.04.2012
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.09.2013, бюл. № 17/2013
(731)
Заявники

Приватне акціонерне товариство «УКРАЇНА ФУТБОЛ ІНТЕРНЕШНЛ»;
Кловський узвіз, 10, м. Київ, 01021 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю "УАФ МАРКЕТИНГ";
Пров. Лабораторний, 7 А, м. Київ, 01133 (UA)

(740)
Довірена особа

Гривнак Володимир Володимирович;
П/с 76, м. Київ, 02232

(750)
Адреса для листування

Гривнак В.В.;
П/с 76, м. Київ, 02232 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; влаштовування показів мод на рекламні потреби; готування рекламних смуг; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; імпортно-експортні агентства; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); макетування реклами (послуги з розміщування рекламних матеріалів); написання рекламних текстів; наймання (орендування) місця на рекламу; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; передплачування телекомунікаційних послуг для інших; послуги з порівнювання цін; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); пошук спонсорів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розповсюджування рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; телемаркетинг; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших; послуги з розміщування в одному місці, на користь іншим особам,; асортименту товарів, для забезпечення їх зручного огляду,; вибору та придбання в торговельних закладах і/або через комп'ютерну мережу та мережу інтернет,; через каталоги посилкової торгівлі,; шляхом замовляння товарів за телевізійною, радіорекламою чи рекламою в мережі інтернет 

Кл.41:

Видавання книжок (видавництва); викладання; виховування; виховування в дошкільних закладах; створювання відеофільмів; влаштовування балів; влаштовування видовищ (послуги імпресаріо); влаштовування виставок (культурних і навчальних); влаштовування змагань (навчальних або дозвільних); влаштовування і проводіння навчання на практичних семінарах; влаштовування і проводіння з'їздів; влаштовування і проводіння колоквіумів; влаштовування і проводіння конференцій; влаштовування і проводіння концертів; влаштовування і проводіння семінарів; влаштовування і проводіння симпозіумів; влаштовування конкурсів краси; влаштовування показів мод з розважальною метою; влаштовування лотерей; влаштовування спортивних змагань; гімнастичне навчання; готування радіо- і телевізійних програм; наймання (прокат) театральних декорацій; послуги диск-жокеїв; послуги дискотек (сховищ звукозаписових дисків); дозвілля (забави, розваги); дресирування тварин; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; забезпечування приміщенням для дозвілля, ігор; забезпечування спортивним устаткованням; заочні курси; наймання (прокат) іграшок; послуги інструкторів, репетиторів (навчання); наймання (прокат) звукозаписувачів; планування зустрічей (дозвільних); ігрові послуги через комп'ютерні мережі; інформування щодо виховування; інформування щодо дозвілля; інформування щодо розваг; каліграфічні послуги; караоке-послуги; послуги кінозалів (демонстрування кінофільмів); наймання (прокат) кінопроекторів і приладдя; кіностудії; наймання (прокат) кінофільмів (фільмів); дозвілля і навчання в клубах; послуги спортивно-оздоровчих клубів; послуги з розміщування інформаційних матеріалів (макетування), крім рекламних; мікрофільмування; монтування відеострічок; послуги щодо музичного композиціювання; навчання практичне; навчання, зокрема індивідуальне; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; написання текстів, крім рекламних; служба новин; облаштовування дозвілля; орієнтування професійне (поради щодо освіти і навчання); освіта; парки атракціонів; послуги з усного перекладання; послуги перекладачів; попереднє замовляння місць на видовища; послуги персональних тренерів (фітнес); проводіння фітнес-класів; презентації вистав; наймання (прокат) радіо- і телевізійних приймачів; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні; розважання (послуги артистів); наймання (прокат) спортивного споряддя, крім транспортних засобів; послуги спортивних таборів; наймання (прокат) підводного споряддя; створювання видовищ; послуги студій записування; субтитрування; послуги сценаристів; влаштовування розваг у таборах відпочинку; театральні вистави; послуги театральних кас (розваги); телевізійні передачі розважальні; наймання (прокат) тенісних кортів; фізичне виховування; створювання фільмів, крім рекламних роликів; фотографування; фоторепортажі 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 268751 (заявка m201905021): ole!bet; olebet; ole bet; о
*268751 m201905021
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 253847 (заявка m201710048): ole op!
*253847 m201710048
OLE SMOKY APPLEJACK BRANDY
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 226076 (заявка m201517128): ole-pro
*226076 m201517128
OLE SMOKY
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 178087 (заявка m201216588): ole! ole!
*178087 m201216588
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 142054 (заявка m201011567): ole
*142054 m201011567