Свідоцтво на знак № 65609 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 65609 (заявка 20040505232): xfiles
(111)
Номер свідоцтва
65609
(210)
Номер заявки
20040505232
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
21.05.2014
(151)
Дата реєстрації знака
15.08.2006
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
20.05.2014
(220)
Дата подання заявки
20.05.2004
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.08.2006, бюл. № 8/2006
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «Секретні Матеріали-Україна»;
Вул. Костянтинівська, 16, оф. 5, м. Київ, 71, 04071 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «Секретні Матеріали-Україна»;
Вул. Костянтинівська, 16, оф. 5, м. Київ, 71, 04071 (UA)

(740)
Довірена особа

Черепов Леонід Володимирович;
Вул. Герцена, буд. 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050

(750)
Адреса для листування

АПП «Веполь», Черепов Л. В.;
Вул. Герцена, 17-25, офіс 1, м. Київ, 50, 04050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Аудіо-, відео- і телепродукція; відеокасети; видання електронні (завантажні); дискети; диски магнітні та оптичні; електронні оповіщальні дошки; записові диски; звукозаписові диски; звукозаписові носії; магнітні і оптичні носії інформації; механічні вивіски; програми комп'ютерних ігор; комп'ютерні програми записані; компакт-диски (аудіо-відео); CD-диски; DVD-диски; різноманітні видання на магнітних і оптичних носіях інформації, CD-дисках, DVD- дисках, аудіо- і відеокасетах 

Кл.16:

Вивіски паперові або картонні; торбинки, пакети і мішки паперові, целофанові або пластмасові для пакування; опаковання паперове або картонне; друкована продукція; альбоми; альманахи; брошури; буклети; відривні календарі; видання друковані; вимпели паперові; газети; графічні друковані роботи; графічні зображення; друковані видання періодичні; журнали; збірники; календарі; комікси; картинки; каталоги; книги; малюнки; малюнки перевідні; наклейки, обгортки, що належать до 16 класу; плакати; прапорці паперові; посібники; проспекти рекламні; рекламні друковані видання; рекламні друковані матеріали; таблички паперові або картонні; об'яви; фотографії; фотоальбоми; фотожурнали 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; вивчання ринку; влаштовування і проводіння виставок і ярмарків на комерційні або рекламні потреби, в тому числі в мережі Інтернет; демонстрування товарів; ділове інформування; ділові довідки; імпорт-експорт різноманітних друкованих видань, газет та журналів, видань на CD-дисках, DVD-дисках, аудіо- і відеокасетах; наймання (прокат) рекламних матеріалів; оновлювання рекламних матеріалів; обробляння текстів; публікування рекламних текстів; рекламування через комп'ютерну мережу; розповсюджування рекламних матеріалів; розповсюджування зразків; сприяння продажеві (посередництво); розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; асортименту різноманітних друкованих видань,; газет,; журналів,; видань на CD-дисках,; DVD-дисках,; аудіо- і відеокасетах,; що дозволяє споживачам оглядати та купувати ці товари у підприємствах оптової і роздрібної торгівлі; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних друкованих видань, газет, журналів, видань на CD-дисках, DVD-дисках, аудіо- і відеокасетах; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту друкованих видань,; газет,; журналів,; видань на CD-дисках,; DVD-дисках,; аудіо- і відеокасетах та переліку надаваних послуг,; що дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти,; купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в Інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги 

Кл.41:

Освіта; виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів; влаштовування і проводіння фотовиставок, в тому числі в мережі Інтернет; влаштовування і проводіння конференцій, форумів, презентацій, банкетів, фуршетів, конкурсів, фестивалів, свят, шоу-акцій, ток-шоу, семінарів; влаштовування лотерей; видавання журналів і газет; видавничі послуги; влаштовування видовищ; інформування щодо навчання, дозвілля, розваг, виховування; готування радіо- і телевізійних передач розважальних; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; знімання відеострічок, відеокліпів і відеороликів; послуги клубів, що належать до 41 класу; публікування текстів, крім рекламних; телевізійні і радіопередачі розважальні; телевізійні і радіопередачі інформаційно-освітні; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; послуги перекладачів; публікування електронних книжок, газет та журналів в комп'ютерних мережах; послуги щодо цифрового зображання; фотографування; фоторепортажі 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

MYSTERY CASE FILES
ZURICH-FILES
Z-FILES
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 18824 (заявка 97010188): the x files x; х
*18824 97010188