Свідоцтво на знак № 58642 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 58642 (заявка m200506843): вокруг смеха
(111)
Номер свідоцтва
58642
(210)
Номер заявки
m200506843
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
24.06.2015
(151)
Дата реєстрації знака
16.01.2006
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
23.06.2015
(220)
Дата подання заявки
23.06.2005
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
16.01.2006, бюл. № 1/2006
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний; білий;

(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «Секретні Матеріали - Україна»;
Вул. Костянтинівська, 16, оф. 5, м. Київ, 71, 04071 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «Секретні Матеріали - Україна»;
Вул. Костянтинівська, 16, оф. 5, м. Київ, 71, 04071 (UA)

(740)
Довірена особа

Черепов Леонід Володимирович;
Вул. Герцена, буд. 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050

(750)
Адреса для листування

АПП «Веполь», Черепов Л. В.;
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 50, 04050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; товари для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше; всі товари, що включені до 16 класу, в тому числі: альбоми; атласи; альманахи; бланки; блокноти; брошури; буклети; вивіски і таблички паперові або картонні; видання друковані; вимпели паперові; відривні календарі; візитки; вітальні листівки; газети; герби (паперові печатки); гравюри; графічні друковані роботи; графічні зображення; довідники; друковані видання періодичні; друкована продукція; друковані інформаційні видання; друковані розважальні видання; друкарські шрифти; друкарські кліше; етикетки; журнали; записники; збірники; інформаційні бюлетені; календарі; карти; картинки; картки; каталоги; книги; комікси; малюнки; малюнки перевідні; обгортки; об'яви; підставки паперові; підстілки настільні паперові; пісенники; плакати; плани; поштові листівки; прапорці паперові; проспекти рекламні; путівники; рекламні друковані видання; рекламні друковані матеріали; торбинки, пакети і мішки паперові, целофанові або пластмасові для пакування; опаковання паперове або картонне; фотогравюри; фотожурнали; часописи; штампи; ярлики 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 26219 (заявка 98051940): вокруг смеха
*26219 98051940
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 22497 (заявка 98072566): вокруг смеха
*22497 98072566