Заявка на знак № m200714556 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m200714556: тайны хх века
(210)
Номер заявки
m200714556
(220)
Дата подання заявки
03.09.2007
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю "СЕКРЕТНІ МАТЕРІАЛИ-УКРАЇНА" (UA)

(740)
Довірена особа

Боруха Людмила Леонідівна

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; товари для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладнання (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше; альбоми; атласи; альманахи; бланки; блокноти; брошури; буклети; вивіски і таблички паперові або картонні; видання друковані; вимпели паперові; відривні календарі; вітальні листівки; газети; газети та журнали з вкладками dvd; графічні друковані роботи; графічні зображення; довідники; друковані розважально-інформаційні видання; друковані видання періодичні; журнали; збірники; інформаційні бюлетені; інформаційно-довідникові видання друковані; календарі; календарі-довідники; картинки; картки; каталоги; книги; комікси; малюнки перевідні; листівки друковані; малюнки; малюнки перевідні; об'яви; обгортки; плакати; плани; поштові листівки; прапорці паперові; проспекти рекламні; путівники; рекламні друковані видання; рекламні друковані матеріали; торбинки та пакети паперові, целофанові або пластмасові для пакування; упакування паперове або картонне; фотожурнали; часописи 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; банерна реклама в мережі Інтернет; визначення громадської думки; вивчання ринку; влаштовування і проведення виставок або ярмарок на комерційні або рекламні потреби, в тому числі в мережі Інтернет; влаштовування і проведення конкурсів на комерційні або рекламні потреби, в тому числі в мережі Інтернет; влаштовування і проведення різноманітних рекламних акцій, масштабних рекламних компаній, опитувань, промо-акцій, піар-акцій, медіа-акцій, рекламних шоу і презентацій; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове експертне оцінювання; ділове інформування; ділове консультування; ділове розвідування; ділові довідки; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних товарів, в тому числі друкованих видань, газет, журналів, книжок; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; імпорт-експорт різноманітних товарів, в тому числі друкованих видань, газет, журналів, книжок; комерційна інформація і консультації для споживачів [центри підтримки споживачів]; консалтингові послуги; консультування і поради щодо налагодження і керування справами; маркетингові послуги; написання рекламних текстів; послуги щодо огляду преси; послуги щодо зв'язку з громадськістю; послуги з розміщування рекламних матеріалів, в тому числі в Інтернет мережі; послуги із укладання субдоговорів [комерційна допомога]; пошук спонсорів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; розповсюдження рекламних матеріалів; розповсюдження зразків; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; різноманітних товарів,; в тому числі друкованих видань,; газет,; журналів,; книжок,; що дозволяє усім зацікавленим особам оглядати,; замовляти та купувати ці товари у підприємствах оптової і роздрібної торгівлі або в спеціалізованих місцях продажу; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо різноманітних товарів та переліку надаваних послуг,; що дозволяє усім зацікавленим особам зручно замовляти і купувати ці товари та замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в Інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; сприяння продажеві [посередництво]; створювання відеопрезентацій; телевізійне рекламування; упорядкування [систематизування] інформації комп'ютерних баз даних; фото, відео і аудіо реклама; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах (для інших) 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 107132 (заявка m200714682): тайны хх века
*107132 m200714682