Свідоцтво на торговельну марку № 183984 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 183984 (заявка m201300872): біблія стилю
(111)
Номер свідоцтва
183984
(210)
Номер заявки
m201300872
(151)
Дата реєстрації знака
10.04.2014
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
21.01.2023
(220)
Дата подання заявки
21.01.2013
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.04.2014, бюл. № 7/2014
(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Коваль Максим Павлович;
Вул. М. Раскової, 23, оф. 602, м. Київ, 02660

(750)
Адреса для листування

ТОВ «Патентно-юридична фірма «Коваль і партнери»;
Вул. Марини Раскової, 23, оф. 602, м. Київ, 02002 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; навчальні матеріали (крім апаратури); альбоми; альманахи; брошури; буклети; видання друкові (друковані); графічні зображення; графічні репродукції; графічні роботи друкові (друковані); друкарська продукція; друковані видання періодичні; журнали (періодичні видання); інформаційні бюлетені; газети; календарі; картинки (малюнки); каталоги; книги; проспекти рекламні; підручники; плакати; портрети; фотогравюри 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів; видавання книжок (видавництва); створювання видовищ; наймання (прокат) видовищних декорацій; наймання (прокат) театральних декорацій; презентації вистав; влаштовування виставок (культурних і навчальних); наймання (прокат) відеокамер; записування на відеоплівки; монтування відеострічок; наймання (прокат) відеофільмів; створювання відеофільмів; влаштовування балів; влаштовування видовищ (послуги імпресаріо); влаштовування змагань (навчальних або дозвільних); влаштовування і проводіння концертів; влаштовування конкурсів краси; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; готування радіо- і телевізійних програм; дублювання; наймання (прокат) звукозаписувачів; наймання (прокат) кінопроекторів і приладдя; кіностудії; надавання моделей для художників; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; наймання (прокат) кінофільмів (фільмів); наймання (прокат) освітлювальної апаратури для театрів та телестудій; орієнтування професійне (поради щодо освіти і навчання); попереднє замовляння місць на видовища; послуги студій записування; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; написання текстів, крім рекламних; публікування текстів, крім рекламних; створювання фільмів, крім рекламних роликів; субтитрування; театральні вистави; телевізійні передачі розважальні; фотографування; фоторепортажі; послуги щодо цифрового зображання, що належать до 41 класу 

Інші торговельні марки цього власника