Заявка на торговельну марку № m201512902 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201512902: cosmopolitan забіг на підборах
(210)
Номер заявки
m201512902
(220)
Дата подання заявки
06.08.2015
(731)
Заявники

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЬОРСТ ШКУЛЬОВ УКРАЇНА»;
Вул. Миколи Пимоненка, ###, корп. ###, м. Київ, 04050 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

ТОВ «Патентно-юридична фірма «Коваль і партнери»;
Вул. Марини Раскової, 23, оф. 602, м. Київ, 02660 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; навчальні матеріали (крім апаратури); альбоми; альманахи; брошури; буклети; видання друкові (друковані); графічні зображення; графічні репродукції; графічні роботи друкові (друковані); друкарська продукція; друковані видання; друковані видання періодичні; журнали (періодичні видання); інформаційні бюлетені; газети; календарі; картинки (малюнки); каталоги; книги; проспекти рекламні; підручники; плакати; портрети; фотогравюри 

Кл.35:

Рекламування; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів 16 класу (крім їх транспортування) та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг 35, 41 класів, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі,; в інтернет-магазинах або в мережі фірмових магазинів; розміщування на сторінках журналів та в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг,; що дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аукціонний продаж; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування показів мод на рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; експертування на ділову успішність; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; комп'ютеризоване ведення справ; керування справами артистів-виконавців; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; консультування щодо керування справами; макетування реклами; маркетинг; машинописні роботи; репродукування документів; надавання ділової інформації за допомогою веб-сайтів; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання (прокат) торговельних стендів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; наймання рекламного часу на засобах інформування; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; оформляння вітрин; передплачування газет, журналів (посередництво); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; поради щодо налагоджування і керування справами; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги стенографістів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги з комерційного посередництва; послуги з огляду преси; послуги щодо роздрібного або оптового продажу друкованої продукції; послуги з фотокопіювання; пошук спонсорів; пошукова оптимізація; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування поштою; рекламні агентства; рекламування з використанням плати за клацання; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування; телемаркетинг; рекламування в друкованих засобах інформації; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших; розповсюджування брошур та зразків програмних продуктів за допомогою інтернету на рекламні потреби; сприяння продажам (посередництво), в тому числі через мережу інтернет, електронні та цифрові засоби масової інформації 

Кл.41:

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів; викладання; відеознімання; влаштовування і проведення концертів; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; екзаменування у навчанні; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними музичними творами в режимі он-лайн; ігрові послуги, що надаються в режимі он-лайн через комп'ютерну мережу; інформування щодо відпочинку; інформування щодо освіти; інформування щодо розваг; кінопокази; кіностудії; мікрофільмування; монтування відеострічок; написання текстів, крім рекламних; організовування конкурсів (освітніх або розважальних); організовування показів мод на розважальні потреби; організовування спортивних змагань; послуги артистів з розважання; послуги з макетування, крім призначених на рекламні потреби; послуги інструкторів (навчання); послуги клубів (розважальні або освітні); послуги клубів здоров'я (оздоровчі та фітнес-тренування); послуги персональних тренерів (фітнес-тренування); послуги репортерів; послуги спортивних таборів; послуги студій записування; послуги сценаристів; послуги таборів вихідного дня (розважання); послуги фоторепортерів; публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн; публікування журналів; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні; створювання видовищ; створювання радіо- і телевізійних програм; створювання фільмів, крім рекламних; телевізійні передачі розважальні; фотографування; послуги з підготовки до публікування та публікування журналів, газет та інших періодичних друкованих видань (послуги видавництв); послуги щодо цифрового зображання (фотографування); редакційно-видавничі послуги; влаштовування і проведення з'їздів, конференцій, конгресів, колоквіумів, форумів, диспутів, лекцій, дискусій, семінарів і симпозіумів; влаштовування і проведення розважальних та світських заходів, круглих столів, вікторин, балів, вечірок, шоу-програм, реаліті-шоу, конкурсів краси; влаштовування і проведення розважальних шоу та конкурсів; інформування щодо дозвілля (відпочинку), людських стосунків, розваг, історії, культури, мистецтва, спорту, світського життя; послуги інструкторів з інформування щодо ведення здорового способу життя (навчання); послуги артистів, акторів, спортсменів, моделей та ведучих з розважання 

Інші торговельні марки цього власника