Свідоцтво на торговельну марку № 190522 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 190522 (заявка m201221210): махім; мужской журнал с именем; махім
(111)
Номер свідоцтва
190522
(210)
Номер заявки
m201221210
(151)
Дата реєстрації знака
10.09.2014
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
06.12.2022
(220)
Дата подання заявки
06.12.2012
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.09.2014, бюл. № 17/2014
(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Коваль Максим Павлович;
Вул. Марини Раскової, 23, оф. 602, м. Київ, 02002

(750)
Адреса для листування

ТОВ «Патентно-юридична фірма «Коваль і партнери»;
Вул. Марини Раскової, 23, оф. 602, м. Київ, 02002 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Друкарська продукція; друкові (друковані) видання; періодичні видання друкові (друковані); журнали (періодичні видання); газети; книги; проспекти рекламні. 

Кл.35:

Влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; послуги з розміщування рекламних матеріалів; публікування рекламних текстів; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розповсюджування рекламних матеріалів. 

Інші торговельні марки цього власника