Заявка на торговельну марку № m202109286 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202109286: ehtek; ентек
(210)
Номер заявки
m202109286
(220)
Дата подання заявки
19.04.2021
(441)
Дата публікації заявки
16.06.2021
(731)
Заявники
(740)
Довірена особа
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.37:

Відновлювання зношених або частково зруйнованих двигунів; відновлювання зношених або частково зруйнованих машин; встановлювання і ремонтування електроприладів; встановлювання і ремонтування іригаційних пристроїв; встановлювання і ремонтування опалювального обладнання; встановлювання і ремонтування пристроїв для кондиціонування повітря; встановлювання, технічне обслуговування і ремонтування комп'ютерного апаратного забезпечення; встановлювання, технічне обслуговування і ремонтування машин; забезпечування інформацією щодо ремонтування; забезпечування інформацією щодо споруджування; послуги електриків; послуги з ремонтування транспортних засобів у разі поломки; проведення комунікацій на об'єкти будівництва; ремонтування електропередавальних ліній; ремонтування насосів; споруджування*; технічне обслуговування і ремонтування моторних транспортних засобів; технічне обслуговування і ремонтування пальників; технічне обслуговування транспортних засобів; трубопровідні слюсарно-технічні роботи; усування завад в електричному устаткованні 

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 89604 (заявка m200700829): ehtepa; ентера; енерго
*89604 m200700829
Свідоцтво торговельну марку № 87531 (заявка m200613616): kpem; teht; ktp; крем; тент; ктр
*87531 m200613616
Свідоцтво торговельну марку № 42996 (заявка 2002043116): нет; ент; het; eht
*42996 2002043116