Заявка на знак № m200600520 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m200600520: credit; кредит
(210)
Номер заявки
m200600520
(220)
Дата подання заявки
18.01.2006
(731)
Заявники

Кондратюк Ігор Вікторович (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; товари для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше; всі товари, що включені до 16 класу, у тому числі: видання друкові; газети; журнали; каталоги; книги; книжки; періодичні видання друкові 

Кл.38:

Зв'язок; всі послуги, що включені до 38 класу, у тому числі: послуги електронних оповіщальних дошок; передавання повідомин і зображень комп'ютерне; посилання повідомин; надавання доступу до електронних комунікаційних мереж й електронних баз даних; передавання й розподіл інформації і даних за допомогою комп'ютерних мереж; електронна пошта; забезпечення спілкуванням через Інтернет-чати; забезпечення спілкуванням через Інтернет-форуми; послуги усної і візуальної комунікації однієї людини з іншою людиною з використанням Інтернет 

Кл.41:

Освіта; виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів; всі послуги, що включені до 41 класу, у тому числі: видавництво видань друкових, газет, журналів, каталогів, книг, книжок, періодичних видань друкових; готування видань друкових, газет, журналів, каталогів, книг, книжок, періодичних видань друкових за допомогою електронних настільних видавничих засобів; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; публікування електронних видань друкових, газет, журналів, каталогів, книг, книжок, періодичних видань друкових в комп'ютерних мережах; публікування текстів крім рекламних через комп'ютерну мережу 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки