Свідоцтво на торговельну марку № 302743 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 302743 (заявка m202012272): unithub
(111)
Номер свідоцтва
302743
(210)
Номер заявки
m202012272
(151)
Дата реєстрації знака
28.07.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
24.06.2030
(220)
Дата подання заявки
24.06.2020
(441)
Дата публікації заявки
01.09.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
28.07.2021, бюл. № 30/2021
(731)
Заявники

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПЕЛОУ»;
Вул. Машинобудівна, ###, м. Київ, 03067 (UA)

(732)
Власники

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПЕЛОУ»;
Вул. Машинобудівна, ###, м. Київ, 03067 (UA)

(750)
Адреса для листування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПЕЛОУ»;
Вул. Машинобудівна, ###, м. Київ, 03067 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.7:

Апарати для керування вантажними підіймачами; апарати для керування ліфтами; двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; ділильні машини; завантажувально-розвантажувальні пристрої; згрібальні машини; з'єднувачі валів (машини); зубчасті механізми машин; конвеєри (машини); конвеєри стрічкові; крани (підіймальні механізми); ліфти; маніпулятори автоматичні (машини); механізми керування гідравлічні для машин і двигунів; механізми керування для машин або двигунів; механізми керування пневматичні для машин і двигунів; пакувальні машини; паси для ліфтів; паси для машин; передавальні зубчасті механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; підіймальні механізми; підіймачі вантажні; підіймачі для залізничних вагонів; підіймачі; підіймачі, крім гірськолижних; пневматичні машини; пневматичні транспортери; роботи промислові; рушійні механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; сортувальні машини промислові; стрічки для конвеєрів; упаковувальні машини 

Кл.9:

Апарати для дистанційного керування; апарати для обробляння інформації; апарати та інструменти для зважування; ваги; ваги-платформи; вимірювальні прилади; вимірювальні прилади електричні; вимірювальні пристрої; відеодисплеї для носіння на тілі; електричне устатковання для дистанційного керування виробничими процесами; електродинамічна апаратура для дистанційного керування сигналами; електронні ярлики для товарів; звукові пристрої сигнальні; з'єднувачі (електрика); з'єднувачі (обладнання для обробляння інформації); зчитувачі штрихових кодів; ідентифікаційні картки магнітні; інвертори (електрика); індикатори нахилу; індикатори тиску; інтерактивні сенсорні термінали; інтерфейси для комп'ютерів; інфрачервоні детектори; комп'ютери; комп'ютери для носіння на тілі; комп'ютери тонкі клієнти; комп'ютерне апаратне забезпечення; комп'ютерне програмне забезпечення записане; комп'ютерне програмне забезпечення ігрове завантажне; комп'ютерне програмне забезпечення ігрове записане; комп'ютерні джойстики, крім призначених для відеоігор; комп'ютерні клавіатури; комп'ютерні принтери; комп'ютерні пристрої для магнітних стрічок; комп'ютерні пристрої периферійні; комп'ютерні програми завантажні; комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані; комп'ютерні програмні додатки завантажні; комп'ютерні програмні платформи записані або завантажні; матеріали для електропередавальних ліній (проводи, кабелі); машини для зважування; мікропроцесори; передавачі електронних сигналів; перемикальні коробки (електрика); перемикальні щити; перемикачі електричні; перемикачі, що діють в установлений час, автоматичні; планшетні комп'ютери; плати для інтегральних схем; плати друковані; поштові ваги; процесори (центральні блоки обробляння даних); пульти керування (електрика); рахувальні машини; розетки електричні; розподільні коробки (електрика); розподільні пульти (електрика); розподільні щити (електрика); сигнальні дзвоники; сигнальні дзвоники електричні; сканери (обладнання для обробляння інформації) 

Кл.35:

Демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога у комерційному або промисловому керуванні; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування підприємницькою діяльністю; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; машинописні роботи; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з керування підприємницькими проєктами для об'єктів будівництва; послуги щодо комерційного посередництва; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; рекламування; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; сприяння продажам для інших; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін 

Кл.37:

Встановлювання і ремонтування вантажних підіймачів; встановлювання і ремонтування електроприладів; встановлювання і ремонтування ліфтів; встановлювання риштовань; встановлювання, технічне обслуговування і ремонтування комп'ютерного апаратного забезпечення; встановлювання, технічне обслуговування і ремонтування машин; консультування щодо споруджування; наглядання за споруджуванням будівель; прокат екскаваторів; прокат кранів (споруджувального обладнання); прокат споруджувального обладнання; споруджування і ремонтування складів; усування завад в електричному устаткованні 

Кл.42:

Будівельне проєктування; досліджування в техніці; досліджування і розробляння нових товарів для інших; досліджування у механіці; забезпечування науковою інформацією; інжиніринг; інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; інформаційно-технологічні послуги, що надаються на основі аутсорсингу; комп'ютерне програмування; консультування з комп'ютерних технологій; консультування щодо інформаційних технологій (IT); консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо проєктування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; науково-технічне експертування; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; платформа як послуга (PaaS); послуги щодо захисту від комп'ютерних вірусів; проведення досліджень технічних проєктів; програмне забезпечення як послуга (SaaS); проєктування комп'ютерних систем; проєктування комп'ютерного програмного забезпечення; прокат комп'ютерного програмного забезпечення; промисловий дизайн; розробляння комп'ютерних платформ; розробляння програмного забезпечення в рамках робіт з видання програмного забезпечення; технологічне консультування 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки