Заявка на торговельну марку № m201113186 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201113186: monks-n-monkeys.com
(210)
Номер заявки
m201113186
(220)
Дата подання заявки
23.08.2011
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

колір не заявляється;

(731)
Заявники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Невинний Микола Якович;
Вул. Садовського, буд. 12, кв. 98, м. Київ, 04073 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.39:

Транспорт; пакування і зберігання товарів; влаштовування подорожей; автобусне перевозіння; наймання (прокат) автомобілів; автомобільне перевозіння; влаштовування подорожей морських; послуги водіїв; водне перевозіння; наймання (прокат) водолазних дзвонів; наймання (прокат) водолазних костюмів; доставляння газет; доставляння квітів; доставляння повідомин; доставляння посилок; доставляння товарів; екскурсії туристські (оглядання пам'яток); залізничне перевозіння; наймання (прокат) зберігальних вмістищ; фізичне зберігання даних чи документів на електронних носіях; зберігання товарів; інформування про рух транспорту; інформування щодо перевозіння; послуги кур'єрів (посланців) (доставляння повідомин або товарів); морське перевозіння; пасажирське перевозіння; посередництво у перевозінні; послуги щодо перевозіння; перевозіння подорожувальників; переносіння вантажу; повітряне перевозіння; попереднє замовляння подорожей; супроводжування подорожувальників; попереднє замовляння місць для подорожей; попереднє замовляння транспортних засобів; посередництво в морському перевозінні; посередництво у фрахтуванні; прогулянкові човни (послуги); фрахтування (наймання) суден для перевозіння вантажів; послуги таксі; наймання (прокат) транспортних засобів; наймання (прокат) човнів. 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 320491 (заявка m202023258): urban monkeys
*320491 m202023258
Свідоцтво торговельну марку № 303069 (заявка m201924062): shop monkeys
*303069 m201924062
Свідоцтво торговельну марку № 300921 (заявка m201920009): shop monkeys king
*300921 m201920009