Свідоцтво на торговельну марку № 146846 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 146846 (заявка m201019510): feerie
(111)
Номер свідоцтва
146846
(210)
Номер заявки
m201019510
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
15.12.2020
(151)
Дата реєстрації знака
25.10.2011
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
14.12.2020
(220)
Дата подання заявки
14.12.2010
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.10.2011, бюл. № 20/2011
(731)
Заявники

Захаренко Ігор Іванович;
Вул. Технікумівська, 17, кв. 3, смт Немішаєве, Бородянський р-н, Київська обл., 07853 (UA)

(732)
Власники

Захаренко Ігор Іванович;
Вул. Технікумівська, 17, кв. 3, смт Немішаєве, Бородянський р-н, Київська обл., 07853 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Невинний Микола Якович;
Вул. Садовського, 12, кв. 98, м. Київ, 04073

(750)
Адреса для листування

Невинний Микола Якович;
Вул. Садовського, 12, кв. 98, м. Київ, 04073 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.39:

Влаштовування подорожей; автобусне перевозіння; наймання (прокат) автомобілів; паркування автомобілів; наймання (прокат) перегонових автомобілів; автомобільне перевозіння; наймання (орендування) місць на автостоянках; влаштовування подорожей морських; послуги водіїв; водне перевозіння; наймання (прокат) водолазних костюмів; доставляння газет; доставляння квітів; доставляння повідомин; доставляння товарів; екскурсії туристські (оглядання пам'яток); залізничне перевозіння; наймання (прокат) зберігальних вмістищ; фізичне зберігання даних чи документів на електронних носіях; зберігання товарів; інформування про рух транспорту; інформування щодо перевозіння; послуги кур'єрів (посланців) (доставляння повідомин або товарів); пакування товарів; посередництво у перевозінні; послуги щодо перевозіння; перевозіння подорожувальників; повітряне перевозіння; попереднє замовляння подорожей; супроводжування подорожувальників; попереднє замовляння місць для подорожей; попереднє замовляння транспортних засобів; посередництво в морському перевозінні; посередництво у фрахтуванні; прогулянкові човни (послуги); наймання (орендування) складів; наймання (орендування) укритих стоянок для транспортних засобів; фрахтування (наймання) суден для перевозіння вантажів; послуги таксі; наймання (прокат) транспортних засобів; франкування пошти; наймання (прокат) човнів. 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки