Свідоцтво на торговельну марку № 193349 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 193349 (заявка m201320003): eitalia
(111)
Номер свідоцтва
193349
(210)
Номер заявки
m201320003
(151)
Дата реєстрації знака
10.11.2014
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
31.10.2023
(220)
Дата подання заявки
31.10.2013
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.11.2014, бюл. № 21/2014
(731)
Заявники

Захаренко Ігор Іванович;
Вул. Технікумівська, 17, кв. 3, смт Немішаєве, Бородянський р-н, Київська обл., 07853 (UA)

(732)
Власники

Захаренко Ігор Іванович;
Вул. Технікумівська, 17, кв. 3, смт Немішаєве, Бородянський р-н, Київська обл., 07853 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Невинний Микола Якович;
Вул. Садовського, 12, кв. 98, м. Київ, 04073

(750)
Адреса для листування

Невинний М. Я.;
Вул. Садовського, 12, кв. 98, м. Київ, 04073 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аукціонний продаж; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове інформування; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; допомога у комерційному або промисловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; макетування реклами; маркетинг; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги з порівнювання цін; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; сприяння продажеві (посередництво); телемаркетинг 

Кл.39:

Влаштовування подорожей; автобусне перевозіння; наймання (прокат) автомобілів; автомобільне перевозіння; баржеве перевозіння; послуги щодо експедування (відправляння) вантажів; влаштовування подорожей морських; послуги водіїв; послуги водно-прогулянкового транспорту; наймання (прокат) водолазних дзвонів; наймання (прокат) водолазних костюмів; доставляння газет; доставляння квітів; доставляння посилок; екскурсії туристські (оглядання пам'яток); наймання (прокат) зберігальних вмістищ; фізичне зберігання даних чи документів на електронних носіях; інформування щодо зберігання (товарів) на складах; зберігання товарів; наймання (прокат) інвалідних візків; інформування про рух транспорту; інформування щодо перевозіння; наймання (прокат) коней; послуги кур'єрів (посланців) (доставляння повідомин або товарів); морське перевозіння; логістика транспортна; обгортання товарів; пакування (фасування) товарів; пасажирське перевозіння; послуги щодо перевозіння; перевозіння возами (візками); перевозіння подорожувальників; переносіння вантажу; повітряне перевозіння; попереднє замовляння подорожей; супроводжування подорожувальників; попереднє замовляння місць для подорожей; попереднє замовляння транспортних засобів; поромне перевозіння; посередництво в морському перевозінні; посередництво у фрахтуванні; проводіння суден (лоцманські послуги); річкове перевозіння; наймання (орендування) складів; наймання (орендування) укритих стоянок для транспортних засобів; фрахтування (наймання) суден для перевозіння вантажів; сховища для човнів; послуги таксі; наймання (прокат) транспортних засобів; наймання (прокат) пасажирських транспортних засобів; наймання (прокат) човнів 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки