Свідоцтво на торговельну марку № 237717 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 237717 (заявка m201613402): flori
(111)
Номер свідоцтва
237717
(210)
Номер заявки
m201613402
(151)
Дата реєстрації знака
12.02.2018
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
17.06.2026
(220)
Дата подання заявки
17.06.2016
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
12.02.2018, бюл. № 3/2018
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний;

(731)
Заявники

Ляхова Оксана Михайлівна;
Вул. Черепіна, ###, кв. ###, м. Суми, 40034 (UA)

(732)
Власники

Ляхова Оксана Михайлівна;
Вул. Черепіна, ###, кв. ###, м. Суми, 40034 (UA)

(750)
Адреса для листування

Ляхова Оксана Михайлівна;
Бутік квітів «FLORI», вул. Тургенєвська, ###, м. Київ, 01054 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; готування платіжних документів; готування податкових декларацій; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; інформування щодо підприємницької діяльності; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; маркетинг; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; послуги з комерційного посередництва; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги імпортно-експортних агентств; послуги щодо роздрібного або оптового продажу живих рослин і композицій з живих рослин; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат торговельних стендів; рекламування; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; сприяння продажам для інших; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін 

Схожі торговельні марки

FLORI
Свідоцтво торговельну марку № 310061 (заявка m201918189): flori fresh; флори фреш; флорі фреш
*310061 m201918189
Свідоцтво торговельну марку № 297644 (заявка m201910590): flori fs story
*297644 m201910590
Свідоцтво торговельну марку № 216967 (заявка m201507335): flori
*216967 m201507335
Свідоцтво торговельну марку № 176767 (заявка m201214333): flori
*176767 m201214333
Свідоцтво торговельну марку № 117719 (заявка m200816424): флори фреш; флорі фреш; flori fresh
*117719 m200816424
Flori Lift
Flori de câmp
Свідоцтво торговельну марку № 344056 (заявка m202207407): х; x; floriz
*344056 m202207407
Свідоцтво торговельну марку № 306711 (заявка m201927716): floria sens; а
*306711 m201927716