Свідоцтво на торговельну марку № 197245 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 197245 (заявка m201320806): аптеки; +
(111)
Номер свідоцтва
197245
(210)
Номер заявки
m201320806
(151)
Дата реєстрації знака
25.03.2015
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
12.11.2023
(220)
Дата подання заявки
12.11.2013
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.03.2015, бюл. № 6/2015
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; зелений; золотий;

(731)
Заявники

Савченко Олена Георгіївна;
Вул. Світла, ###, кв. ###, м. Харків, 61121 (UA)

(732)
Власники

Савченко Олена Георгіївна;
Вул. Світла, ###, кв. ###, м. Харків, 61121 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Коваль Максим Павлович;
Вул. М. Раскової, 23, оф. 602, м. Київ, 02660

(750)
Адреса для листування

ТОВ «Патентно-юридична фірма «Коваль і партнери»;
Вул. Марини Раскової, 23, оф. 602, м. Київ, 02660 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; асортименту різноманітних товарів 3,; 5,; 10,; 29,; 30,; 31,; 32,; 33 та переліку надаваних послуг 35,; 38,; 39,; 41,; 42,; 44 класів, що дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти та купувати ці товари у підприємствах оптової і роздрібної торгівлі, в інтернет-магазинах або в мережі фірмових магазинів; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів та переліку надаваних послуг,; що дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); макетування реклами; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; створювання рекламних фільмів; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; телемаркетинг 

Кл.38:

Агентства новин (інформаційні агентства); надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; електронна пошта; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок телефонний; кабельне телевізійне мовлення; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; мовлення бездротове; мовлення телевізійне; послуги голосової пошти; послуги з телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; радіомовлення; радіотелефонний зв'язок; супутниковий зв'язок 

Кл.39:

Автомобільне перевозіння; послуги щодо експедування (відправляння) вантажів; послуги водіїв; доставляння товарів; доставляння товарів поштою на замову; зберігання (товарів) на складах; послуги кур'єрів (посланців) (доставляння повідомин або товарів); логістика транспортна; рятувальні операції (перевозіння); санітарне перевозіння 

Кл.41:

Видавання книжок із бібліотек; послуги перемісних бібліотек; видавання книжок (видавництва); влаштовування виставок (культурних і навчальних); влаштовування змагань (навчальних або дозвільних); влаштовування і проводіння з'їздів; влаштовування і проводіння колоквіумів; влаштовування і проводіння конференцій; влаштовування і проводіння навчання на практичних семінарах; влаштовування і проводіння семінарів; влаштовування і проводіння симпозіумів; готування радіо- і телевізійних програм; дублювання; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; заочні курси; послуги кінозалів (демонстрування кінофільмів); кіностудії; макетування інформаційних матеріалів, крім рекламних; мікрофільмування; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; написання текстів, крім рекламних; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні; послуги студій записування; субтитрування; послуги сценаристів; телевізійні передачі розважальні; створювання фільмів, крім рекламних роликів; фотографування; фоторепортажі 

Кл.42:

Науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; аналізування комп'ютерної системи; досліджування у сфері захисту довкілля; дублювання комп'ютерних програм; послуги із захищання від комп'ютерних вірусів; інжиніринг; інсталювання (встановлювання) комп'ютерних програм; наймання (прокат) комп'ютерів; наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; обслуговування програмного статку комп'ютерів; оновлювання програмного статку комп'ютерів; розробляння програмного статку комп'ютерів; консультування щодо розробляння та вдосконалювання комп'ютерної техніки; комп'ютерне програмування; відновлювання комп'ютерних даних; проектування комп'ютерних систем; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); конвертування (перетворювання) даних чи документів з фізичних носіїв на електронні; консультування щодо програмного статку для комп'ютерів; досліджування в косметології; моніторинг комп'ютерних систем з віддаленим доступом; надавання наукової інформації, порад, консультацій щодо зменшення викидів вуглекислого газу; надавання пошукових засобів для інтернету; наймання (прокат) веб-серверів; обслуговування та створювання веб-сайтів для інших; оцифровування документів (сканування); послуги наукових лабораторій; проводіння досліджувань і розробляння нових товарів для інших; розміщування комп'ютерних веб-сайтів 

Кл.44:

Лікарські (медичні) послуги; ветеринарні послуги; гігієнічне та косметичне обслуговування людей чи тварин; акушерська допомога; ароматерапія; послуги банку крові; ветеринарна допомога; вживляння волосся; будинки відпочинку (оздоровниці); послуги візажиста; послуги диспансерів; доглядання домашніх тварин; доглядання тварин; доглядання хворих; послуги щодо запліднювання в штучних умовах; зуболікування; послуги курортів з мінеральними водами; лікарні; лікарні приватні; лікарська (медична) допомога; масаж; наймання (прокат) медичного обладдя; виводження з отруєного стану (дезінтоксикування та реабілітування) наркозалежних людей; послуги окулістів (очників); перукарні; пластична хірургія; послуги психологів; садіння дерев з метою зниження шкідливого впливу викидів вуглекислого газу; санаторії; санітарне обслуговування; наймання (прокат) санітарного устатковання; послуги телемедицини; терапевтичні послуги; фармацевтичне консультування; фармацевтичні послуги з виготовляння ліків за рецептами; фізіотерапія; хіропрактика; центри здоров'я; послуги щодо штучного запліднювання 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки