Заявка на торговельну марку № m201513516 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201513516: .store
(210)
Номер заявки
m201513516
(220)
Дата подання заявки
17.08.2015
(731)
Заявники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

ТОВ «Патентно-юридична фірма «Коваль і партнери»;
Вул. Марини Раскової, 23, оф. 602, м. Київ, 02660 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи, агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аудит комерційної діяльності; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування показів мод на рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; готування платіжних документів; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання, ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин [канцелярські роботи]; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; імпортно-експортні агентства; інвойсування; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; керування комп'ютерними файлами; керування справами артистів-виконавців; керування справами в готелях; керування справами постачальників послуг вільнонайманих працівників; керування справами спортсменів; комерційна інформація і консультації для споживачів [центри підтримки споживачів]; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комплектування штату працівників; консультування щодо керування справами; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; макетування реклами; маркетинг; машинописні роботи; множення документів; надавання ділової інформації за допомогою веб-сайтів; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; наймання [орендування] місця на рекламу; наймання [прокат] канцелярських машин і обладдя; наймання [прокат] рекламних матеріалів; наймання [прокат] торговельних автоматів; наймання [прокат] торговельних стендів; наймання [прокат] фотокопіювальної техніки; наймання рекламного часу на засобах інформування; написання рекламних текстів, обробляння текстів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних, оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; оформляння вітрин; передплачування газет [посередництво]; передплачування телекомунікаційних послуг для інших; поради щодо налагоджування і керування справами; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших [закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам]; послуги із укладання субдоговорів [комерційна допомога]; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; послуги щодо ділового керування будівельними проектами; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо огляду преси, послуги щодо переміщування підприємств [релокація]; послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та медичних товарів; послуги щодо фотокопіювання; пошук спонсорів; пошукова оптимізація; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; психологічне випробовування [тестування] для відбирання працівників; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; рекламні агентства, рекламування; рекламування з використанням плати за клацання; розклеювання [розміщування] афіш, об'яв; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; складання звітів про стан рахунків; складання податкових декларацій; служби працевлаштовування_; сприяння продажеві [посередництво]; створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування; телемаркетинг; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; упорядковування [систематизування] інформації комп'ютерних баз даних; фахове консультування щодо підприємництва; шукання відомостей [інформації, даних] в комп'ютерних файлах для інших. 

Кл.36:

Страхування; фінансові операції; кредитно-грошові операції; операції з нерухомим майном, агентства вертання боргів; агентства із забезпечування житлом [квартирами]; агентства нерухомого майна; аналізування фінансове; банківські операції; брокерські послуги на фондовому ринку; визначання вартості ремонту [фінансове оцінювання]; випускання дорожніх чеків: випускання кредитних карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; влаштовування фінансування для об'єктів будівництва; дистанційне банківське обслуговування; довгострокове наймання [лізингування] сільськогосподарських ферм; електронне переказування коштів; житлове керування; зберігання у сейфах; зберігання цінностей; збирання грошових пожертв; збирання коштів до добродійного фонду; збирання наймової плати; інформування про зміни біржового курсу; керування нерухомим майном, клірингові [взаємні безготівкові] розрахунки; консультування щодо страхування; консультування щодо фінансової заборгованості; кредитування під заставу; лізингування [орендування] [довгострокове наймання] нерухомого майна; митне посередництво; морське страхування; надавання позики на виплат [в кредит]; надавання фінансових позик; надавання фінансової інформації за допомогою веб-сайтів; наймання [орендування] житла; наймання [орендування] на виплат [в кредит]; наймання [орендування] офісів [контор] [нерухомого майна]; обмінювання грошей; обслуговування за кредитними картками; оцінювання антикваріату; оцінювання коштовностей; оцінювання марок; оцінювання мистецьких творів; оцінювання нерухомого майна; оцінювання предметів нумізматики; перевіряння справжності чеків; підзаставні банківські позики; податкове експертування; позикові агентства, позичання під заставу; посередництво біржове *; посередництво в реалізації вуглецевих кредитів; посередництво у забезпечуванні житлом, посередницькі послуги щодо акцій та облігацій; послуги за дебетовими картками, послуги ощадних банків; послуги резервних фондів; послуги у поручництві; послуги фахівців із страхування; послуги щодо опікунства; послуги щодо пенсійних виплат; страхове інформування; страхове посередництво; страхування страхування від нещасних випадків; страхування від пожеж; страхування життя; страхування здоров'я; факторингові операції; фінансове інформування; фінансове керування; фінансове консультування; фінансове оцінювання [страхування, банківських операцій, нерухомого майна]; фінансове оцінювання вовни; фінансове оцінювання лісу на пні; фінансове спонсорство; фінансові послуги щодо ліквідування фірм; фінансування, фонди взаємодопомоги 

Кл.37:

Споруджування будівель; ремонтування; послуги з встановлювання устаткування, асфальтування; брукування доріг; будівельне ізолювання; будівельне наглядання; будівельні роботи в суднобудуванні; будування портів; будування хвилерізів, молів, дамб; будування ярмаркових рундуків і крамниць; буріння глибоких нафтових або газових свердловин; відновлювання двигунів, повністю зношених або частково зруйнованих; відновлювання машин, устатковання, верстатів, повністю зношених або частково зруйнованих; відновлювання меблів; відновлювання протекторів шин; встановлювання дверей і вікон; встановлювання і лагодження апаратів для кондиціювання повітря; встановлювання і лагодження вантажних підіймачів [ліфтів]; встановлювання і лагодження електроприладів; встановлювання і лагодження зрошувальних засобів; встановлювання і лагодження опалювального устатковання; встановлювання і лагодження печей; встановлювання і лагодження пожежної сигналізації; встановлювання і лагодження протикрадіжної сигналізації; встановлювання і лагодження телефонів; встановлювання і лагодження холодильного устатковання; встановлювання кухонного устатковання; встановлювання риштовань; встановлювання, технічне доглядання і лагодження комп'ютерів; встановлювання, технічне доглядання і лагодження машин і механізмів; встановлювання, технічне доглядання і лагодження офісної техніки і обладнання; вулканізування шин [лагодження]; герметизація будівель [споруд]; гостріння ножів; дезінфікування; добування копалин; доглядання меблів; заряджання акумуляторів транспортних засобів; змащування транспортних засобів; зносіння будівель; інформування щодо лагодження; інформування щодо споруджування; клепання, консультування щодо будівництва; лагодження взуття; лагодження годинників, лагодження і технічне доглядання кінопроекторів; лагодження насосів [помп]; лагодження оббивки меблів; лагодження одягу; лагодження парасольок від дощу; лагодження парасольок від сонця; лагодження секретних замків; лагодження транспортних засобів; лагодження фотоапаратів; лакування; латання одягу; лискування транспортних засобів; миття автомобілів; миття транспортних засобів; мулярство; мурування; наймання [прокат] бульдозерів; наймання [прокат] дорожніх прибиральних машин; наймання [прокат] дренажних насосів; наймання [прокат] екскаваторів; наймання [прокат] кранів [споруджувальної техніки]; наймання [прокат] пральних машин; наймання [прокат] споруджувальної техніки; наймання [прокат] чистильних машин; нищення шкідників, крім сільськогосподарських; нищення щурів; оббивання меблів; обслуговування на станціях транспортних засобів [заправляння пальним і технічне обслуговування]; очищання будівель [всередині]; очищання будівель [зовні]; перезаправляння барвильних картриджів, підводне лагодження; підводне споруджування; повторне лудіння; покривання штучним снігом; покрівельні роботи; поновлювання одягу; послуги сажотрусів; прання; прання білизни; прання білизни в пральнях; прасування білизни; прасування одягу парою; прибирання вулиць; прокладання і технічне доглядання нафтопроводів; протикорозійне обробляння; протикорозійне обробляння транспортних засобів; ремонтування електропередавальних ліній; реставрування музичних інструментів; реставрування творів мистецтва, розробляння кар'єрів; свердлування [буріння] свердловин; споруджування *; споруджування заводів, фабрик; сухе чищення; теслярські послуги; технічне доглядання і лагодження автомобілів; технічне доглядання і лагодження кімнат-сейфів; технічне доглядання і лагодження літаків; технічне доглядання і лагодження пальників; технічне доглядання і лагодження сейфів; технічне доглядання транспортних засобів; технічне обслуговування басейнів; тинькування; трубопровідні слюсарно-технічні роботи; устатковування і лагодження складів; усування завад в електричному устаткованні; фарбування будівель всередині і зовні; фарбування і лагодження вивісок, чищення вікон; чищення і лагодження вичиненої шкіри; чищення і лагодження котлів парових; чищення і лагодження хутра; чищення одягу; чищення оздобленої білизни; чищення пемзою; чищення піском; чищення транспортних засобів; шпалерні роботи 

Кл.38:

Телекомунікаційні послуги, абонентський телеграфний зв'язок; агентства новин [інформаційні агентства]; електронна пошта; зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; інформування щодо телекомунікацій; кабельне телевізійне мовлення; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; мовлення бездротове; надавання доступу до баз даних; надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; надавання доступу до форумів в режимі он-лайн; надавання доступу до чатів [форумів для дискусій] в інтернеті; надавання телекомунікаційних каналів для замовляння послуг телемагазинів; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; наймання [прокат] апаратури для зв'язку [телекомунікації]; наймання [прокат] апаратури для передавання повідомин; наймання [прокат] модемів; наймання [прокат] телефонів; наймання [прокат] факсимільної апаратури; пейджингові послуги [з використанням радіо, телефону або інших засобів електронного зв'язку] передавання вітальних листівок он-лайн; передавання повідомин передавання телеграм; передавання цифрових файлів, послуги голосової пошти; послуги з телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; послуги щодо відеоконференцій; послуги щодо електронних оповіщальних дощок [телекомунікаційні послуги]; послуги щодо телеконференцій; радіомовлення; радіотелефонний зв'язок; супутниковий зв'язок; телевізійне мовлення, телеграфний зв'язок; телеграфні послуги; телефонний зв'язок; телефонні послуги; факсимільне передавання 

Кл.39:

Перевезення; пакування і зберігання товарів; влаштовування подорожей, автобусне перевозіння; автомобільне перевозіння; баржеве перевозіння; буксирування; буксирування пошкоджених транспортних засобів; влаштовування круїзів; влаштовування подорожей; водіння транспортних засобів; водне перевозіння; водопостачання; водорозподіляння, доставляння газет; доставляння квітів; доставляння повідомин; доставляння посилок, доставляння товарів; доставляння товарів поштою на замову; екскурсії туристські [оглядання пам'яток]; електророзподіляння; енергорозподіляння; завантажувально-розвантажувальні роботи; залізничне перевозіння; запускання супутників для інших; захищене перевозіння коштовностей, зберігання товарів; зберігання товарів на складах; зберігання човнів; знімання з мілин суден; інформування про рух транспорту; інформування щодо зберігання на складах; інформування щодо перевозіння; керування шлюзами; ламання криги; ліхтерні послуги; логістика транспортна; морське перевозіння; надавання інформації щодо напрямків руху на подорожувальні потреби; наймання [орендування] гаражів; наймання [орендування] місць на автостоянках; наймання [орендування] складів; наймання [орендування] укритих стоянок для транспортних засобів; наймання [прокат] авіадвигунів; наймання [прокат] автобусів; наймання [прокат] автомобілів; наймання [прокат] водолазних дзвонів; наймання [прокат] водолазних костюмів, наймання [прокат] залізничних вагонів; наймання [прокат] зберігальних вмістищ; наймання [прокат] інвалідних візків; наймання [прокат] коней; наймання [прокат] літальних апаратів; наймання [прокат] морозильних камер; наймання [прокат] навігаційних систем; наймання [прокат] пасажирських залізничних транспортних засобів; наймання [прокат] перегонових автомобілів; наймання [прокат] рефрижераторів; наймання [прокат] транспортних засобів; наймання [прокат] човнів; обгортання товарів; пакування [фасування] товарів; паркування автомобілів; пасажирське перевозіння; перевозіння; перевозіння броньованим транспортом, перевозіння вантажними автомобілями; перевозіння гужовим транспортом, перевозіння і звалювання непотребу [сміття]; перевозіння меблів; перевозіння подорожувальників; перевозіння суднами вантажів; переносіння вантажу; повітряне перевозіння; попереднє замовляння місць для подорожей; попереднє замовляння подорожей; попереднє замовляння транспортних засобів; поромне перевозіння; посередництво в морському перевозінні; посередництво у перевозінні; посередництво у фрахтуванні; послуги водіїв; послуги водно-прогулянкового транспорту; послуги з розливання в пляшки; послуги кур'єрів [доставляння повідомин або товарів]; послуги таксі; послуги щодо експедування [відправляння] вантажів; послуги щодо перевозіння, послуги щодо рятування майна, річкове перевозіння, розвантажування вантажів; рятувальні операції [перевозіння], рятування на воді; рятування суден; санітарне перевозіння; супроводжування подорожувальників; трамвайне перевозіння; трубопровідне переміщування, фізичне зберігання даних чи документів на електронних носіях; франкування пошти; фрахтування [наймання] суден для перевозіння вантажів 

Кл.40:

Обробляння матеріалів, барвлення [фарбування]; барвлення текстилю; барвлення тканин; барвлення хутра; валяння тканин; вибілювання тканин, виготовляння хутряних виробів на замову; виробляння енергії; вичавлювання [товчення] плодів; вичинювання шкур; вишивання; вулканізування [обробляння матеріалів]; гальванізування; гальванопокривання; гончарні роботи; гравіювання; дезодорування повітря; дрібнення; друкування; друкування малюнків, креслеників тощо; друкування фотографій; дублення; забивання тварин; заморожування харчових продуктів; знезаражування небезпечних матеріалів; золочення; золочення; зрубування і розпилювання дерева [лісу]; інформування щодо обробляння матеріалів; кадміювання; каландрування тканин; книгооправні [палітурні] роботи; ковальські роботи; консервування харчових продуктів та напоїв; копіювання ключів; копчення харчів; кравецькі послуги; лазерне розмічання; ламінування; лискування абразивами; лискування хутра; лиття металів; літографічне друкування; лудіння; міднення; млинарство; набивання опудал; надавання вогнетривкості тканинам, текстилю; надавання водонепроникності тканинам, наймання [прокат] бойлерів; наймання [прокат] генераторів; наймання [прокат] плетільних машин; наймання [прокат] пристроїв для кондиціонування повітря; наймання [прокат] пристроїв для опалювання приміщень; накидання основ [ткацтво]; намагнічування; нищення сміття і непотребу; нікелювання; облямовування [окантовування] тканин; обрамовування художніх виробів; обробляння вичиненої шкіри; обробляння вовни; обробляння води; обробляння деревини; обробляння кіноплівок; обробляння металів; обробляння нафти; обробляння остаточне; обробляння паперу; обробляння тканин, текстилю; освіжання повітря; остаточне обробляння паперу; остаточне обробляння текстилю; остаточне обробляння хутра, офсетне друкування; очищання повітря, паяння; переробляння одягу, переробляння сміття і відходів; пиляння [пилорамне]; покривання металами; попереднє збігання [обробляння, що примушує збігтися] тканин; послуги з кріоконсервації; послуги зубних техніків; послуги щодо відокремлювання кольорів; послуги щодо піскоструминного обробляння; протизминове обробляння тканин; протимолеве обробляння текстилю; протимолеве обробляння хутра; проявляння фотоплівок; рафінування, розкроювання тканин; сатинування хутра; складальні роботи на замову, склодувні роботи сортування відходів та вторинної сировини [переробляння]; спалювання сміття і непотребу; сріблення; стругання [верстатне]; термообробляння металів; тонування шибок покривами; трафаретне друкування; утилізація відходів [перетворювання]; фарбування взуття; фарбування вичиненої шкіри; фотогравіювання; фотографічне набирання; фрезування; хромування; швацьке стьобання; шиття одягу; шліфування; шліфування оптичного скла; шорно-сідельні [лимарні] роботи 

Кл.41:

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги, влаштовування спортивних і культурних заходів, видавання книжок [видавництва]; видавання книжок із бібліотек; викладання; виховування в дошкільних закладах; влаштовування балів; влаштовування видовищ [послуги імпресаріо]; влаштовування змагань [навчальних або дозвільних]; влаштовування і проводіння з'їздів; влаштовування і проводіння колоквіумів; влаштовування і проводіння конференцій; влаштовування і проводіння концертів, влаштовування і проводіння навчання на практичних семінарах, влаштовування і проводіння семінарів; влаштовування і проводіння симпозіумів; влаштовування конкурсів краси; влаштовування культурних або навчальних виставок; влаштовування лотерей; влаштовування показів мод з розважальною метою; влаштовування розваг у таборах відпочинку, влаштовування спортивних змагань; гімнастичне навчання; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів, готування радіо- і телевізійних програм; дозвілля; дозвілля або навчання в клубах; дресирування тварин; дублювання; екзаменування у навчанні; забезпечування необхідним для гольфа; забезпечування приміщенням для дозвілля, ігор; забезпечування спортивним устаткованням; заочні курси; записування на відеоплівки; ігрові послуги через комп'ютерні мережі; інформування щодо виховування; інформування щодо дозвілля; інформування щодо розваг; караоке-послуги; кіностудії; макетування інформаційних матеріалів, крім рекламних; мікрофільмування; монтування відеострічок; музейні послуги [презентації, виставки]; мюзик-холи; навчання в академіях; навчання індивідуальне; надавання місць для дозвілля та розваг, надавання моделей для художників; надавання незавантажних відеозаписів у режимі он-лайн; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; надавання незавантажних музичних творів у режимі он-лайн; наймання [прокат] аудіоапаратури; наймання [прокат] видовищних декорацій; наймання [прокат] відеокамер; наймання [прокат] відеомагнітофонів; наймання [прокат] відеофільмів; наймання [прокат] звукозаписувачів; наймання [прокат] іграшок, наймання [прокат] ігрового обладнання; наймання [прокат] кінопроекторів і приладдя; наймання [прокат] кінофільмів [фільмів]; наймання [прокат] освітлювальної апаратури для театрів або телестудій; наймання [прокат] підводного споряддя; наймання [прокат] радіо- і телевізійних приймачів; наймання [прокат] спортивних майданчиків; наймання [прокат] спортивного споряддя, крім транспортних засобів; наймання [прокат] стадіонного обладдя; наймання [прокат] театральних декорацій; наймання [прокат] тенісних кортів; написання текстів, крім рекламних; нічні клуби; парки атракціонів; перекладання з мови і на мову жестів; перепідготовляння професійне; планування вечірок [розваги]; попереднє замовляння місць на видовища, послуги диск-жокеїв; послуги дискотек; послуги з каліграфії; послуги з розважання; послуги з усного перекладання; послуги звіринців [зоопарків], послуги інструкторів, репетиторів [навчання]; послуги казино [азартні ігри]; послуги кінозалів [демонстрування кінофільмів]; послуги оркестрів; послуги перекладачів; послуги перемісних бібліотек; послуги персональних тренерів [фітнес]; послуги спортивних таборів; послуги спортивно-оздоровчих клубів; послуги студій записування; послуги сценаристів; послуги театральних кас [розваги]; послуги шкіл [освіта]; послуги щодо ігор на гроші; послуги щодо музичного композиціювання; практичне навчання; презентації вистав; проводіння фітнес-класів; професійне орієнтування [поради щодо освіти або навчання]; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні; релігійне навчання; служба новин; створювання видовищ; створювання музичних творів; створювання фільмів, крім рекламних роликів, субтитрування; театральні вистави; телевізійні передачі розважальні, фізичне виховування; фотографування; фоторепортажі; хронометраж спортивних змагань; цирки; школи-інтернати 

Кл.42:

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги промислового аналізування та досліджування, розробляння та проектування комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення, аналізування використовності нафтових родовищ; аналізування води, аналізування комп'ютерної системи; аналізування почерку [графологія]; архітектурне консультування; будівельне проектування; вивчання технічних проектів; випробовування матеріалів; випробовування нафтових свердловин, випробовування текстилю; відновлювання комп'ютерних даних; встановлювання справжності мистецьких творів; геологічне експертування; геологічне розвідування; дизайн в оформлянні інтер'єру; дизайн пакування [послуги]; дистанційне резервне копіювання даних; досліджування в бактеріології; досліджування в біології; досліджування в геології; досліджування в косметології; досліджування в механіці; досліджування в техніці; досліджування в фізиці; досліджування в хімії; досліджування у сфері захисту навколишнього середовища; дублювання комп'ютерних програм, експертування нафтових родовищ; електронне зберігання даних енергоаудит; засівання хмар; інжиніринг; інсталювання комп'ютерних програм; калібрування [вимірювання]; картографічні послуги; клінічні випробовування; комп'ютерне програмування; конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні; конвертування даних і комп'ютерних програм [крім фізичного перетворювання]; консультування щодо дизайну веб-сайтів; консультування щодо енергозберігання, консультування щодо інформаційних технологій [IT]; консультування щодо програмного статку для комп'ютерів; консультування щодо розробляння та вдосконалювання комп'ютерної техніки; метеорологічне інформування, моделювання одягу; моніторинг комп'ютерних систем з віддаленим доступом; надавання інформації щодо комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів; надавання наукової інформації, порад, консультацій щодо зменшення викидів вуглекислого газу; надавання пошукових засобів для інтернету; наймання [прокат] веб-серверів; наймання [прокат] комп'ютерів; наймання [прокат] програмного статку комп'ютерів; наукові досліджування; науково-технічне експертування, обслуговування програмного статку комп'ютерів; оновлювання програмного статку комп'ютерів, оцифровування документів [сканування]; оцінювання якості вовни, оцінювання якості лісу на пні; перевіряння щодо придатності до експлуатації транспортних засобів; перевіряння якості; підводне досліджування; планування розвитку міст; послуги із захищання від комп'ютерних вірусів; послуги наукових лабораторій; послуги фахівців з хімії; послуги хостингу; послуги щодо архітектури; проводіння досліджувань і розробляння нових товарів для інших; програмне забезпечення як послуга [SaaS], проектування комп'ютерних систем; промисловий дизайн, розвідування нафти, розміщування комп'ютерних сайтів [веб-сайтів]; розробляння програмного статку комп'ютерів; створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; топографічне знімання; хімічні аналізи; хмарне обчислювання даних; художнє оформляння {промисловий дизайн]; художній дизайн 

Кл.43:

Послуги із забезпечування їжею та напоями; забезпечування тимчасовим житлом, агентства із забезпечування житлом [у готелях, пансіонах]; будинки для людей похилого віку; готелі; закусочні; замовляння [бронювання] тимчасового житла; замовляння місць в пансіонатах; їдальні, кафе, кафетерії, мотелі; надавання приміщень в таборах відпочинку; наймання [орендування] приміщень на збори; наймання [орендування] тимчасового житла; наймання [прокат] кухонного обладдя; наймання [прокат] наметів, наймання [прокат] освітлювальної апаратури, крім призначеної для театрів або телестудій; наймання [прокат] перемісних будинків; наймання [прокат] роздавальних пристроїв [диспенсерів] для питної води; наймання [прокат] стільців, столів, скатерок, скляного посуду; пансіонати; пансіони для тварин; попереднє замовляння місць в готелях; послуги барів; послуги таборів туристських, послуги щодо готування страв та напоїв і доставляння їх споживачам; ресторани; ресторани самообслуговування; створювання композицій з харчових продуктів; туристські бази; ясла дитячі 

Кл.44:

Медичні послуги; ветеринарні послуги; гігієнічне та косметичне обслуговування людей чи тварин; послуги в сільському господарстві, плодівництві та лісівництві, акушерська допомога; будинки відпочинку [оздоровниці]; ветеринарна допомога; вживляння волосся виводження з отруєного стану [дезінтоксикування та реабілітування] наркозалежних людей виготовляння вінків; воскова депіляція, гігієнічне та косметичне обслуговування домашніх тварин; гігієнічне та косметичне обслуговування тварин; громадські лазні; доглядання газонів; доглядання хворих; компонування квітів; консультування щодо здоров'я; краєвидне садівництво; ландшафтний дизайн; лікарні; масаж; медична допомога, медичне обслуговування; наймання [прокат] медичного обладдя, наймання [прокат] санітарного устатковання; наймання [прокат] сільськогосподарського знаряддя; нищення бур'янів; нищення сільськогосподарських шкідників; перукарні; пластична хірургія; плодівництво; повітряне і поверхневе розкидання добрив та інших сільськогосподарських хімікатів; послуги альтернативної медицини; послуги банку крові; послуги візажистів; послуги з ароматерапії; послуги курортів з мінеральними водами; послуги лікарів-ортодонтів; послуги медичних клінік; послуги окулістів; послуги психологів, послуги саун; послуги соляріїв; послуги телемедицини; послуги щодо аквакультури; послуги щодо виправляння дефектів мови, послуги щодо запліднювання in vitro; послуги щодо манікюру; послуги щодо штучного запліднювання внутрішньоматкового, приватні лікарні; розводіння тварин, розсадники рослин; рослинна хірургія; садівництво; садіння дерев з метою зниження шкідливого впливу викидів вуглекислого газу; салони краси; санаторії; стоматологічне обслуговування; татуювання; терапевтичні послуги; турецькі лазні; фармацевтичне консультування; фармацевтичні послуги з виготовляння ліків за рецептами; фізіотерапія; хіропрактика; хоспіси; центри здоров'я 

Кл.45:

Юридичні послуги; послуги щодо охорони майна та людей; персональні та соціальні послуги для задоволення потреб людини, що надаються іншими особами, випускання голубів на урочистих подіях; відмикання секретних замків; влаштовування зустрічей; влаштовування релігійних зборів; генеалогічне досліджування; детективні агентства; консультування щодо безпеки; консультування щодо інтелектуальної власності; ліцензування інтелектуальної власності; ліцензування комп'ютерного програмного статку [правничі послуги]; медіація [посередництво] [врегулювання конфліктів]; моніторинг прав інтелектуальної власності з метою надавання консультаційних послуг з правових питань; наглядання за дітьми; наглядання за домашніми тваринами; наглядання за житлом за відсутності мешканців; наймання [прокат] вечірнього одягу; наймання [прокат] вогнегасників; наймання [прокат] засобів пожежної сигналізації; наймання [прокат] одягу, наймання [прокат] сейфів; нічна охорона; оглядання багажу для цілей безпеки; оглядання промислових підприємств для цілей безпеки, особиста охорона; охорона цивільна; планування та влаштовування весільних церемоній; повертання втрачених речей; послуги агентств з усиновлювання; послуги арбітрів; послуги з бальзамування; послуги крематоріїв; послуги пожежників; послуги соціальних мереж у режимі он-лайн; послуги щодо позасудового вирішення спорів; послуги щодо судового процесу; похорони; похоронні контори; пошуки зниклих людей; правниче досліджування; реєстрування доменних імен [правничі послуги]; розслідування особистого минулого; складання гороскопів; стеження за охоронною сигналізацією; супроводжування в громадських місцях [ескорт]; управління авторськими правами; шлюбні агентства. 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 321450 (заявка m202022293): kream; store&studio
*321450 m202022293
Свідоцтво торговельну марку № 319467 (заявка m202014538): barbermag; gentlemen's store; gentlemens
*319467 m202014538
Свідоцтво торговельну марку № 318928 (заявка m202002503): aksan clothing store
*318928 m202002503
Свідоцтво торговельну марку № 318825 (заявка m202113011): cool stuff store; o some; o!some; osome; о!
*318825 m202113011
Свідоцтво торговельну марку № 318384 (заявка m202001701): icentre; service and store
*318384 m202001701
Свідоцтво торговельну марку № 318033 (заявка m201923732): pm store; рм
*318033 m201923732
Свідоцтво торговельну марку № 317015 (заявка m202119641): f.store
*317015 m202119641
Свідоцтво торговельну марку № 315523 (заявка m201931377): shisha store
*315523 m201931377
Свідоцтво торговельну марку № 315362 (заявка m202101911): rc store
*315362 m202101911
Свідоцтво торговельну марку № 315354 (заявка m202013610): store&rental; remy-decor
*315354 m202013610
Свідоцтво торговельну марку № 314868 (заявка m201926041): tactical store
*314868 m201926041