Разом до перемоги 🇺🇦 🦾

Заявка на торговельну марку № m201412108 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201412108: i phones
(210)
Номер заявки
m201412108
(220)
Дата подання заявки
27.08.2014
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

зелений; салатовий; жовтий; білий; коричневий;

(731)
Заявники

Савченко Олена Георгіївна;
###, м. Харків, вул. Світла, буд. ###, кв. 116 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

ТОВ «Патентно-юридична фірма «Коваль і партнери»;
Вул. Марини Раскової, 23, оф. 602, м. Київ, 02660 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту різноманітних товарів 1-34 та переліку надаваних послуг 35-45 класів що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари у підприємствах оптової і роздрібної торгівлі; в інтернет-магазинах або в мережі фірмових магазинів; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів та переліку надаваних послуг; що дозволяє покупцям зручно оглядати; замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; артисти-виконавці (керування справами); аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування [тестування] психологічне для відбирання працівників; виставки (влаштовування) на комерційні або рекламні потреби; відповідачі телефонні (послуги) для відсутніх абонентів; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; газети (передплачування) [посередництво]; готелі (керування справами в); демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; документи (множення); допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; засоби комунікації (представляння продуктів через), з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; зв'язки з громадськістю (послуги щодо); звіти про стан рахунків (складання); зразки (розповсюджування); імпортно-експортні агентства; інвойсування; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; канцелярські машини і обладдя (наймання [прокат]) *; керування (допомога у комерційному або промисловому); керування (дорадча допомога в діловому); керування (комерційне) ліцензуванням товарів і послуг для інших; керування комп'ютерними файлами; керування справами (консультування щодо); керування справами (поради щодо налагоджування і); керування справами у спорті [менеджмент спортивний]; комерційна інформація і консультації для споживачів [центри підтримки споживачів]; комп'ютерні бази даних (упорядковування [систематизування] інформації); комплектування штату працівників; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; макетування реклами; манекенники (послуги) для рекламування або сприяння продажеві; маркетинг; машинописні роботи; написання рекламних текстів; обробляння текстів; огляд преси (послуги щодо); оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; перевіряння рахунків [аудит]; передплачування телекомунікаційних послуг для інших; платіжні документи (готування); податкові декларації (складання); показ мод на рекламні потреби (влаштовування); послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших [закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам]; послуги із укладання субдоговорів [комерційна допомога]; послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); послуги щодо фотокопіювання; пошук спонсорів; працевлаштовування (служби); публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; реклами (наймання [орендування] місця на); рекламний час на засобах інформування (наймання); рекламні агентства; рекламні матеріали (наймання [прокат]); рекламні матеріали (розповсюджування); рекламні смуги (готування); рекламні фільми (створювання); рекламування; розклеювання [розміщування] афіш, об'яв; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві [посередництво]; телевізійне рекламування; телемаркетинг; торговельні автомати (наймання [прокат]); фотокопіювальна техніка (наймання [прокат]); шукання відомостей [інформації, даних] в комп'ютерних файлах для інших; абонування телекомунікаційних послуг для третіх осіб; агенства по зв'язках з громадськістю; агенства кадрові; агенства по працевлаштуванню, що займаються підбором лікарського та медичного персоналу; агентства з імпорту-експорту; агентства з комерційної інформації; адміністративна обробка замовлень; агентства рекламні; аналіз бізнес- управління; аналіз даних про ринку; аналіз і дослідження ринку; аналіз маркетингу (споживчого попиту); аналіз собівартості; аналіз ефективності витрат; оренда обсягів пам'яті в інтернет для розміщення реклами про зайнятість; аналіз даних кон'юктури ринку і статистика; оренда площ для розміщення реклами; оренда рекламних площ в інтернеті; оренда рекламних площ онлайн; аудит комерційний; аукціони і зворотні аукціони (з пониженням ціни); бізнес- інформація та консультаційні послуги; бізнес- консультування; бізнес -планування стратегічне; бізнес -розрахунок техніко -економічного обгрунтування; бізнес -поради в сфері реклами; бюро по найму; ведення автоматизованих баз даних; ведення бухгалтерських документів; виписка рахунків; ділове адміністрування і управління справами; демонстрація товарів; демонстрація товарів у рекламних цілях; укладання контрактів для третіх осіб на купівлю та продаж товарів; укладання контрактів на закупівлю для покупки і продажу товарів і послуг для третіх осіб; укладання контрактів на закупівлю і продаж товарів; укладання контрактів на купівлю та продаж товарів і послуг для третіх осіб; укладання контрактів на рекламу і просування товарів для третіх осіб; висновок рекламних контрактів для третіх осіб; висновок торговельних угод, для третіх осіб, через інтернет-магазини; закупівля товарів і послуг для інших напрямків діяльності; запис повідомлень; вивчення громадської думки; вивчення ринку; інтернет-реклама; інтернет реклама для третіх осіб; інформація ділова; інформація та поради комерційні споживачам [інформація споживча товарна]; дослідження ринку в сфері реклами; дослідження в галузі бізнесу; дослідження кон'юнктурні; дослідження маркетингові; дослідження фахові у галузі бізнесу; кадрові служби зайнятості; класифіковані оголошення через онлайн каталоги; комплектування штату співробітників; комп'ютеризована підготовка кадастру; комп'ютеризовані бухгалтерські послуги; комп'ютеризований замовлення онлайн послуг; консалтингові послуги, пов'язані з розміщенням персоналу, підбором кадрів і менеджментом; консультативна діяльність з розміщення реклами в пресі; консультації в галузі кадрових ресурсів; консультації в галузі маркетингу; консультації в галузі стратегічного управління бізнесом; консультації та поради в області бізнесу, консультації з питань організації та управління бізнесом; консультації з ділового адміністрування та допомогу; консультації з дослідження можливостей ринку; консультації з корпоративного управління; консультації з менеджменту комерційних ризиків; консультації з організації бізнесу; консультації з управління бізнесом; консультації з управління персоналом; консультації професійні в області бізнесу; консультування з організації бізнесу; контракти на закупівлю для третіх осіб; контракти на закупівлю для третіх осіб, пов'язані з продажем товарів; макетування реклами; маркетинг; маркетинг рекламна діяльність, пов'язана з управлінням бізнесом і ділового адміністрування; маркетинг та рекламні послуги; маркетинг товарний; менеджмент бізнес- рахунків; менеджмент в області творчого бізнесу; менеджмент у сфері торгівлі (комерції); менеджмент персоналу; менеджмент персоналу та служби зайнятості; менеджмент проектів; менеджмент спортивний; мерчендайзинг; огляд кон'юктури ринку; огляди друку; оновлення рекламних матеріалів; узагальнення даних про кон'юктура ринку за допомогою комп'ютерних баз даних; обробка тексту; огранизация і висновок торгових угод для третіх осіб; огранизация та проведення рекламних заходів, надання допомоги в управлінні справами; організація виставок в комерційних або рекламних цілях; організація виставок і торговельних ярмарків для комерційних і рекламних цілей,; організація і проведення аукціонів,; організація і проведення аукціонів і аукціонів (з пониженням ціни) через комп'ютер і телекомунікаційні мережі,; організація і проведення аукціонів і зворотних аукціонів (з пониженням ціни) за допомогою мобільних телефонів,; організація і проведення комерційних виставок і демонстрацій; організація і проведення промислових виставок,; організація і проведення рекламних та маркетингових заходів,; організація і проведення торговельних виставок для комерційних або рекламних цілей,; організація і проведення торговельних виставок,; заходів та виставок для комерційних або рекламних цілей,; організація і управління програмами клієнтської лояльності; організація, здійснення і контроль продажів і рекламних заохочувальних програм; організація, осущестленіе і контроль програм по збереженню клієнтської вірності і стимулюванню покупців; організація передплати на газети для третіх осіб; організація показів мод в рекламних цілях; організація, робота і перевірка програм клієнтської лояльності; організація рекламних заходів; організація торгових ярмарків в комерційних або рекламних цілях; організація торгових ярмарків для рекламних цілей; оформлення вітрин; оцінка комерційної діяльності; оцінка потреб в персоналі; оцінка статистичних даних з дослідження ринку; поглинання комерційних підприємств і послуги щодо злиття; підбір даних для комп'ютерних баз даних; підготовка комерційної статистики; підготовка маркетингових звітів; підготовка звітів про діяльність фірми; підготовка звітів про кон'юктура ринку; підготовка платіжних документів; пошук інформації в комп'ютерних файлах для третіх осіб; пошук поручителів; допомогу в управлінні бізнесом; допомогу в управлінні комерційними або промисловими підприємствами; допомогу при огранізації збуту (маркетингу); надання бізнес інформації; надання та оренда рекламних площ і зовнішніх рекламних площ; надання та оренда рекламних площ і рекламного матеріалу; надання інформації в сфері бізнесу та маркетингу; надання інформації в сфері маркетингу; надання інформації, що стосується підбору персоналу; надання інформації про кон'юктура ринку; надання інформаційних послуг, пов'язаних з адресами і телефонами комерційних фірм; надання комерційних інформаційних довідників через інтернет; надання комерційних і рекламних даних з пошукових баз даних, що працюють в режимі онлайн; надання про зайнятість населення; надання торгової та комерційної контактної інформації через інтернет; презантація компаній через інтернет і інші засоби масової інформації; презентація товарів на всіх медіазасобів, з метою роздрібного продажу; проведення аукціонних продажів; проведення інтерактивних віртуальних аукціонів; проведення інтерв'ю з метою вивчення кон'юктури ринку; проведення досліджень в галузі зв'язків з громадськістю; проведення маркетенгових досліджень та аналіз ринку; проведення маркетингових досліджень; проведення опитувань про вивчення ринкової кон'юнктури; проведення торгових ярмарків проведення оцінки бізнесу; прогнозування економічне; продаж аукціонна продаж роздрібна або оптова лікарських засобів, ветеринарних та гігієнічних препаратів і матеріалів медичного призначення; продажу по телефону просування товарів з метою покупки або продажу (для третіх осіб); просування товарів для третіх осіб; просування товарів і послуг для третіх осіб за допомогою реклами на інтернет сайтах; просування товарів і послуг для третіх осіб через інтернет; просування товарів і послуг через всесвітню глобальну мережу; виробництво рекламних фільмів; виробництво телевізійної та радіо реклами; прокат офісного обладнання та апаратів; прокат рекламного часу в засобах масової інформації; прокат рекламних матеріалів; прокат торгових автоматів; прокат фотокопіювального обладнання; професійні консультації з менеджменту персоналу; прямий маркетинг; публікація друкованого матеріалу для рекламних цілей; публікація друкованого матеріалу для рекламних цілей в електронній формі; публікація друкованого матеріалу онлайн; публікація рекламного матеріалу; публікація рекламних текстів; радіореклама; розміщення і найм персоналу, розробка та реалізація маркетингових стратегій для третіх осіб; розробка маркетингової стратегії; розробка програми клієнтської лояльності та програми стимулювання; розклеювання афіш; поширення безкоштовних зразків у рекламних цілях; поширення листівок, брошур, друкованого матеріалу і зразків для рекламних цілей; розповсюдження зразків; поширення рекламного матеріалу; поширення рекламного матеріалу по мережі інтернет; розповсюдження рекламних матеріалів; поширення реклами для третіх осіб через інтернет; поширення реклами і рекламних матеріалів; розповсюдження реклами через мережу електронних комунікацій в режимі онлайн; розсилка матеріалів у сфері реклами, маркетингу і паблісіті; розсилання рекламних матеріалів; редагування рекламних текстів; реклама; реклама веб -сайтів в області бізнесу; реклама для третіх осіб; реклама інтерактивна в комп'ютерній мережі; реклама поштою; реклама з запрошенням на роботу; реклама телевізійна; рекламні агенства в сфері поширення реклами; рекламні послуги про набір кадрів; репродукування документів; рубричная реклама; збір інформації в комп'ютерних базах даних; збір інформації про дослідження ринку; збір і надання статистичних даних; збір та систематизація інформації в комп'ютерних базах даних; збирання комерційної статистики та комерційної інформації; збір статистичних даних; відомості про ділових операціях; зведений воєдино асортимент товарів для вигоди третіх осіб (виключаючи транспорт), надаючи можливість покупцям вибору і покупки даних товарів; систематизація інформації в комп'ютерних базах даних; служби консультативні з управління бізнесом; служби господарсько- консультаційні; подієвий маркетинг; поради в області бізнесу, що відносяться до франчайзингу; поради в області маркетингу; поради в області методики і техніки продажу; поради щодо складання податкових декларацій; спільна реклама та маргетінг; спільна реклама та маркетинг для надання послуг з прибирання житлових і комерційних приміщень; складання каталогів для розміщення в інтернеті; складання контрактів, для третіх осіб, на надання послуг; складання податкових декларацій; складання податкових декларацій і консультаційні послуги; складання звітів про рахунки; складання розсильних списків; складання рекламних рубрик в газеті; складання реклами для використання як веб -сторінок в інтернеті; статистичний аналіз і звітність; стимулювання збуту товарів і послуг для третіх осіб; телемаркетинг; тестування бренду; тестування психологічне при підборі персоналу; торгові консультації, пов'язані з маркетингом; працевлаштування позаштатних працівників; управління бізнесом; управління бізнесом і консультаційні послуги; управління бізнес -процесами та консалтинг; управління готельним бізнесом; управління комерційними підприємствами; управління комерційним підприємством; управління комерційне ліцензіями на товари та послуги для третіх осіб; управління людськими ресурсами; управління програмами лояльності, що включають знижки та винагороди; управління процесами обробки замовлень товарів; управління ресурсами автоматизоване; послуги автоматизовані з вивчення ринку; послуги адміністративні; послуги бізнес - мереж; послуги в галузі суспільних відносин; послуги в області онлайн аукціонів; послуги у сфері рекламного маркетингу; послуги інормаціонние, пов'язані з роботою і кар'єрними можливостями; послуги інформаційні в рекламній області; послуги дослідні в області реклами; послуги консалтингові з ризик - менеджменту; послуги консалтингових компаній у сфері маркетингу; послуги консультаційні в відносно керівництва та управління готелями; послуги консультаційні в сфері злиття бізнесу; послуги консультаційні та рекомендаційні у сфері бізнес- менеждмента; послуги консультативні з підбору персоналу; послуги консультативні з пошуку спонсорської підтримки; послуги консультативні з управління телефонними інформаційно- довідковими службами; послуги консультаційні, пов'язані із закупівлею товарів і послуг; послуги консультаційні, пов'язані з планом дій в разі лих і відновленням; послуги консультаційні, пов'язані з рекламою, паблісіті і маркетингом; послуги манекенників для реклами або просування товарів; послуги маркетингових агенцій; послуги машинописні; послуги онлайн по завантаженню рингтонів, послуги з автоматизованого управління запасами; послуги з аналізу ринку; послуги з бізнес-управління для оформлення продажів, зроблених через інтернет; послуги з виконання офісних функцій; послуги з ділового адміністрування для парковок; послуги з ініціації телефонних дзвінків; послуги з дослідження ринку, що стосуються характеру використання інтернет і клієнтської лояльності; послуги з забезпечення автоматизованої реєстрації ділових операцій; послуги із забезпечення реєстрації ділових операцій; послуги з обробки даних; послуги з оцінки життєвого циклу; послуги по переїзду підприємств; послуги з планування для розміщення реклами; послуги з позиціонування бренду; послуги з надання інформації і порад в галузі електронної комерції; послуги з надання рекламних площ; послуги з надання довідкової бізнес -інформації через всесвітню глобальну мережу; послуги з розвитку стратегії бренду; послуги з розміщення реклами в пресі; послуги з реклами та маркетингу онлайн; послуги з реклами, стимулювання збуту та маркетингу транспортних засобів; послуги з рекламним дослідженням; послуги зі збирання даних про кон'юктура ринку; послуги зі створення бренду; послуги зі складання списку розсилки реклами прямий поштою; послуги щодо стимулювання збуту; послуги порівняно цін; послуги з стимулювання експорту; послуги з управління бізнесом в рамках франчайзингу; послуги з управління запасами; послуги з управління ланцюгами поставок; послуги рекламні, що надаються через інтернет; послуги рекомендаційні та консультаційні у сфері бізнесу; послуги роздрібних інтернет магазинів, які рекламують косметичні товари, одяг і аксесуари; послуги секретарів; послуги постачальницькі для третіх осіб [закупівля та забезпечення підприємців товарами]; послуги фахівців з пошуку та відбору персоналу; послуги стенографістів; послуги субпідрядні [комерційна допомога]; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; послуги фотокопіювання; послуги господарсько- консультативні, які стосуються укладення та дії франшизи; послуги експортних агенств; експертиза ділова. 

Кл.42:

Науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; аналізування використовності нафтових родовищ; аналізування води; аналізування компютерної системи; аналізування почерку [графологія]; архітектура (послуги щодо -); архітектурне консультування; бактеріологія (досліджування в -); біологія (досліджування в -); будівельне проектування; вивчання технічних проектів; випробовування матеріалів; випробовування текстилю; встановлювання справжності мистецьких творів; геологічне експертування; геологічне розвідування; геологія (досліджування в -); дизайн в оформлянні інтер'єру; дизайн пакування [послуги]; дизайн промисловий; дизайн художній; довкілля (досліджування у сфері захисту -); досліджування підводне; дублювання комп'ютерних програм; експертування науково-технічне; експертування нафтових родовищ; енергозберігання (консультування щодо -); засівання хмар [щоб спричинити опади]; захищання від комп'ютерних вірусів (послуги із -); знімання топографічне; інжиніринг; інсталювання [встановлювання] комп'ютерних програм; калібрування [вимірювання]; комп'ютери (наймання [прокат] -); комп'ютери (наймання [прокат] програмного статку -); комп'ютери (обслуговування програмного статку -); комп'ютери (оновлювання програмного статку -); комп'ютери (розробляння програмного статку -); комп'ютерна техніка (консультування щодо розробляння та вдосконалювання -); комп'ютерне програмування; комп'ютерні дані (відновлювання -); комп'ютерні системи (проектування -); конвертування [перетворювання] даних і комп'ютерних програм [крім фізичного перетворювання]; конвертування [перетворювання] даних чи документів з фізичних носіїв на електронні; консультування щодо програмного статку для комп'ютерів; косметологія (досліджування в -); метеорологічне інформування; механіка (досліджування в -); моделювання одягу; моніторинг комп'ютерних систем з віддаленим доступом; надавання наукової інформації, порад, консультацій щодо зменшення викидів вуглекислого газу; надання пошукових засобів для інтернету; наймання [прокат] веб-серверів; нафта (розвідування -); нафтові свердловини (випробовування -); обслуговування та створювання веб- сайтів для інших; оцифровування документів [сканування]; оцінювання вовни (якісне -); оцінювання лісу на пні (якісне -); планування розвитку міст; послуги наукових лабораторій; проводіння досліджувань і розробляння нових товарів для інших; розміщування комп'ютерних веб-сайтів; стилізований промисловий дизайн; техніка (досліджування в -); транспортні засоби (перевіряння щодо роботопридатності -); фізика (досліджування в -); хімічні аналізи; хімія (досліджування в -); хімія (послуги фахівців з -); якість (перевіряння -); адміністрування серверів; аналіз і оцінка розробки і проектування конкретного продукту; аналіз і оцінка продукції і послуг відносно можливих майбутніх додатків; аналіз технічних даних; оренда та надання комп'ютерних програм для виконання фінансових транзакцій; оренда програмного забезпечення для баз даних; оренда програмних засобів для управління фінансами; оренда програм з обробки даних; оренда комп'ютерних програм; виявлення та усунення збоїв в роботі програмного забезпечення [технічна підтримка]; дизайн інтернет - сторінок; дизайн веб -сайтів; дизайн і оновлення домашніх сторінок і веб - сторінок; дизайн, розробка та програмування веб -сторінок; інсталяція та супровід програмних продуктів для доступу в інтернет; інсталяція і супровід систем керування базами даних; компіляція веб -сторінок для інтернет; оновлення веб -сайтів; хостинг веб -порталів; хостинг платформ для електронної комерції в інтернет; хостинг електронних сховищ в інтерет для реклами товарів і послуг; зберігання електронних даних; експлуатаційно- консультаційні послуги, пов'язані до програмного забезпечення, що використовується в сфері електронної комерції; електронне зберігання і резервне копіювання даних в комп'ютерних базах даних. 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки