Разом до перемоги 🇺🇦 🦾

Свідоцтво на торговельну марку № 225985 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 225985 (заявка m201415622): i phones
(111)
Номер свідоцтва
225985
(210)
Номер заявки
m201415622
(151)
Дата реєстрації знака
10.05.2017
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
04.11.2024
(220)
Дата подання заявки
04.11.2014
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.05.2017, бюл. № 9/2017
(300)
Дані щодо пріоритету

m 2014 12108; 27.08.2014; UA

(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

зелений; салатовий; жовтий; бiлий; коричневий;

(731)
Заявники

Савченко Олена Георгіївна;
Вул. Світла, ###, кв. ###, м. Харків, 61121 (UA)

(732)
Власники

Савченко Олена Георгіївна;
Вул. Світла, ###, кв. ###, м. Харків, 61121 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Савченко Олена Георгіївна;
Вул. Світла, 11-А, кв. 116, м. Харків, 61121

(750)
Адреса для листування

Савченко О.Г.;
Вул. Світла, 11-А, кв. 116, м. Харків, 61121 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.42:

Аналізування використовності нафтових родовищ; аналізування води; аналізування почерку (графологія); послуги щодо архітектури; архітектурне консультування; досліджування в бактеріології; досліджування в біології; будівельне проектування; випробовування текстилю; встановлювання справжності мистецьких творів; геологічне експертування; геологічне розвідування; досліджування в геології; дизайн в оформлянні інтер'єру; дизайн пакування (послуги); художній дизайн; досліджування у сфері захисту довкілля; підводне досліджування; експертування нафтових родовищ; засівання хмар (щоб спричинити опади); топографічне знімання; досліджування в косметології; метеорологічне інформування; досліджування в механіці; моделювання одягу; надавання наукової інформації, порад, консультацій щодо зменшення викидів вуглекислого газу; розвідування нафти; випробовування нафтових свердловин; оцінювання якості вовни; оцінювання якості лісу на пні; планування розвитку міст; послуги наукових лабораторій; перевіряння щодо роботопридатності транспортних засобів; досліджування в фізиці; хімічні аналізи; досліджування в хімії; послуги фахівців з хімії 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки