Свідоцтво на торговельну марку № 170218 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 170218 (заявка m201119561): аксіома
(111)
Номер свідоцтва
170218
(210)
Номер заявки
m201119561
(151)
Дата реєстрації знака
13.05.2013
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
06.12.2021
(220)
Дата подання заявки
06.12.2011
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
13.05.2013, бюл. № 9/2013
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

синій; блакитний; чорний; зелений; салатовий;

(731)
Заявники

Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Аксіома»;
Вул. Сімферопольська, 11, прим. 25, м. Дніпропетровськ, 49005 (UA)

(732)
Власники

Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Аксіома»;
Вул. Сімферопольська, 11, прим. 25, м. Дніпропетровськ, 49005 (UA)

(740)
Довірена особа

Єременко Юрій Анатолійович;
Фірма "Регіон" ТПП України, вул. В.Житомирська, 33, м. Київ, 01025

(750)
Адреса для листування

Фірма Регіон ТПП України, Єременко Ю. А.;
Вул. Велика Житомирська, 33, м. Київ, 34, 01601 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.36:

Агентства вертання боргів; агентства нерухомого майна; аналізування фінансове; банківські операції; ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (крім власних акцій); визначання вартості ремонту (фінансове оцінювання); випускання дорожніх чеків; випускання кредитних (виплатних) карток; випускання цінних паперів; випускання власних цінних паперів; відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, в тому числі в банківських металах; вкладання коштів; діяльність щодо інвестицій; довгострокове наймання (лізингування) сільськогосподарських ферм; експертування податкове; електронне переказування коштів; житлове керування; залучання у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних та фізичних осіб; житлові контори; зберігання цінностей та документів у сейфах; зберігання цінностей; збирання коштів до добродійного фонду; збирання наймової плати; збирання пожертв; інкасація коштів; інформування про зміни біржового курсу; інформування страхове; інформування фінансове; керування нерухомим майном; керування фінансове; клірингові (взаємні безготівкові) розрахунки; консультування фінансове; консультування щодо страхування; купування на виплат (в кредит); лізингування (орендування) (довгострокове наймання) нерухомого майна; митне посередництво; морське страхування; надавання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг; надавання позики на виплат (в кредит); надавання прямого доступу до банківських рахунків з хатнього (домашнього) комп'ютера; надавання у майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа; надавання фінансових позик; наймання на виплат (в кредит); наймання (орендування) житла (квартир); наймання (орендування) контор (офісів) (нерухомого майна); обмінювання грошей; обслуговування за кредитними (виплатними) картками; оцінювання антикваріату; оцінювання коштовностей; оцінювання марок; оцінювання мистецьких творів; оцінювання нерухомого майна; оцінювання предметів нумізматики; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); ощадні банки; перевіряння справжності чеків; підзаставні банківські позики; позикові агентства; позичання під заставу; посередництво (забезпечування агентами-посередниками); посередництво біржове; посередництво у забезпечуванні житлом; посередництво у найманні нерухомого майна; посередницькі послуги щодо цінних паперів; послуги за дебетовими картками; послуги пенсійних кас; послуги у поручництві; послуги фахівців із страхування; послуги щодо ліквідування фірм (фінансові); послуги щодо опікунства; розміщування залучених у вклади (депозити), в тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені на власних умовах та на власний ризик; створювання взаємних фондів; страхове посередництво; страхування; страхування від нещасних випадків; страхування від пожеж; страхування життя; страхування здоров'я; фінансове доброчинство; фінансування 

Кл.39:

Перевозіння коштовностей і валютних цінностей захищеним (броньованим) транспортом 

Кл.41:

Влаштовування та проводіння лотерей 

Схожі торговельні марки