Заявка на торговельну марку № m202407570 fbПоширити

* Триває розгляд заявки

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202407570: u digital
(210)
Номер заявки
m202407570
(220)
Дата подання заявки
12.04.2024
(441)
Дата публікації заявки
09.05.2024
(731)
Заявники

Гаєвець Андрій Ігорович;
Вул. Смілянська, ###, кв. ###, м. Київ, 03151 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Кузьмович Богдан Володимирович;
Пров. Коломийський, 6, кв. 80, м. Київ, 03127 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування і проведення комерційних заходів; економічне прогнозування; забезпечування відгуками від користувачів на комерційні або рекламні потреби; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності; забезпечування рейтингами від користувачів на комерційні або рекламні потреби; збирання статистичних даних; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; маркетинг; маркетинг впливу; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; маркетинг цільовий; маркетинг через висвітлювання товарів у середовищах віртуальної реальності для інших; маркетингові досліджування; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; оновлювання рекламних матеріалів; оптимізація пошукова для сприяння продажам; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; орендування рекламного місця; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з оптимізації трафіку вебсайтів; послуги з розвідування ринку; послуги лідогенерації; послуги рекламних агентств; послуги рекламні зі створювання фірмового стилю для інших; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; публікування рекламних текстів; рекламування; рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння маркетингових концепцій; розробляння рекламних концепцій; складання профілю цільової аудиторії на комерційні або маркетингові потреби; сприяння продажам для інших; створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги. 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 299600 (заявка m201919576): upturn digital agency
*299600 m201919576
Свідоцтво торговельну марку № 297164 (заявка m201903315): brand u!; digital agency
*297164 m201903315
Свідоцтво торговельну марку № 84932 (заявка m200612228): dtv; un; українська; цифрова; телемережа; joint; stock; company; ukrainian; digital; network
*84932 m200612228