Заявка на знак № m201303065 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m201303065: праві
(210)
Номер заявки
m201303065
(220)
Дата подання заявки
25.02.2013
(731)
Заявники

Благодійний фонд «Нові традиції» (UA)

(740)
Довірена особа

Дорошенко Світлана Олександрівна

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Авторучки; адресні машини; адресні пластинки до адресних машин; адресні штампи, печатки; бланки, формуляри; блокноти для креслення; блокноти письмові; брошури; буклети; вивіски, таблички паперові або картонні; видання друкові (друковані); витиральне знаряддя канцелярське; витиральні шаблони; витирачки письмових дощок; відривні календарі; вітальні листівки; газети; герби (паперові печатки); графічні зображення; графічні репродукції; графічні роботи друкові (друковані); друкарська продукція; друкарське устатковання перемісне канцелярське; друкарські кліше; етикетки (налички), крім тканинних; етикетувальні (наличкувальні) ручні пристрої; єднальні смужки (книжкових оправ); журнали (періодичні видання); закладки книжкові; запечатувальні облатки; запечатувальні пристрої канцелярські для конвертів; запечатувальні пристрої канцелярські; записники канцелярські; записники; зап'ястні тримачі письмового приладдя; застібки (затискачі) для скріплювання паперу; затискачі для банкнот; затискачі для карток покажчиків; затискачі для ручок; зошити для малювання; зошити для писання або креслення; зразки почерків; індексатори; інформаційні бюлетені; календарі; календарі-довідники; калька паперова; калька тканинна; канцелярське обладдя, крім меблів, і приладдя; канцелярські дірявники (перфоратори); канцелярські товари; картки; картон; картон з деревної маси на канцелярські потреби; картонні вироби; картонні тубуси; картонні шабатури на капелюхи; картотеки канцелярські; каталоги; квитанційні книжки канцелярські; квитки (білети); клейкі стрічки на канцелярські або побутові потреби; книги; конверти канцелярські; копіювальний папір канцелярський; копіювальний папір; коробки картонні або паперові; коробочки на штампи, печатки; косинці креслярські; котки до чорнильних стрічок; кульки, пакети паперові; листи целофанові обгорткові; лінійки креслярські; лінійки чотирикутні; матеріали для запечатування канцелярські; мішки (конверти, торбинки) паперові або пластмасові для пакування; множильні апарати; множильні пристрої та машини; навощений папір; навчальні матеріали, крім приладів, апаратів; наклейки канцелярські; напальки канцелярські; обгортки (обкладинки) канцелярські; обкладинки на паспорти; облікові (реєстраційні) картки канцелярські; окраї книжок; олеографії; олівці автоматичні; олівці грифельні; олівці; оправи до книжок; папір; папір в аркушах канцелярський; папір для пакування; папір для реєструвальних приладів; папки (теки) на документи (канцелярські товари); папки (теки) на папери; періодичні видання друкові (друковані); печатки для запечатування; печатки; печаткові подушечки; письмова крейда; письмове приладдя (набори); письмове приладдя; письмовий папір; письмові грифельні дошки; письмові інструменти; письмові набори канцелярські; письмові пензлі; підручники; підставки під штампи, печатки; підстилки настільні паперові; плакати; плани; плівки пластикові розтяжні для пакування; повідомчі листи канцелярські; подрібнювачі паперу канцелярські; полотно на оправи книжкові; портрети; поштові листівки; поштові марки; прапорці паперові; проспекти рекламні; реєстраційні журнали (книги записів); ручки перові; скорозшиви (на папери); транспаранти канцелярські; фотографії; штампи 

Кл.35:

Агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; готування платіжних документів; готування рекламних смуг; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; імпортно-експортні агентства; інвойсування; керування комп'ютерними файлами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комплектування штату працівників; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо керування справами; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; машинописні роботи; множення документів; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання рекламного часу на засобах інформування; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; перевіряння рахунків (аудит); передплачування газет (посередництво); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); поради щодо налагоджування і керування справами; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо огляду преси; пошук спонсорів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; рекламні агентства; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; складання звітів про стан рахунків; складання податкових декларацій; служби працевлаштовування; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; послуги щодо фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Кл.41:

Атестування (освіта); видавання книжок (видавництва); видавання книжок із бібліотек; викладання; влаштовування виставок (культурних і навчальних); влаштовування балів; влаштовування змагань (навчальних або дозвільних); влаштовування і проводіння з'їздів; влаштовування і проводіння колоквіумів; влаштовування і проводіння конференцій; влаштовування і проводіння навчання на практичних семінарах; влаштовування і проводіння семінарів; влаштовування і проводіння симпозіумів; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; готування радіо- і телевізійних програм; дозвілля і навчання в клубах; записування на відеоплівки; мікрофільмування; інформування щодо виховування; інформування щодо дозвілля; інформування щодо розваг; навчання в академіях; навчання релігійне (духовне); надавання незавантажних мережних електронних публікацій; написання текстів, крім рекламних; нічні клуби; облаштовування дозвілля; орієнтування професійне (поради щодо освіти і навчання); пансіони, школи-інтернати; послуги перемісних бібліотек; макетування інформаційних матеріалів, крім рекламних; послуги щодо цифрового зображання; практичне навчання; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; публікування текстів, крім рекламних; служба новин; створювання видовищ; створювання відеофільмів; створювання фільмів, крім рекламних роликів; телевізійні передачі розважальні; фотографування; фоторепортажі 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 137778 (заявка m201000376): новые традиции
*137778 m201000376
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 137782 (заявка m201000380): заробитчаны
*137782 m201000380

Схожі торговельні марки